Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика рахунків з обліку готівки та інших грошових коштів
Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації рахунку 30 "Каса" про наявність і рух грошових коштів у касі підприємства. Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки:

301"Каса в національній валюті";

302"Каса в іноземній валюті".

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки 303 "Операційна каса в національній валюті" та 304 "Операційна каса в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом - виплата (витрачання) готівки.

Аналітичний облік може вестися за кожною операційною касою або касиром, що забезпечує реалізацію функції збереження майна власника, а також за видами валют. Найбільш достовірний аналітичний облік ведеться в звіті касира, де відображається кожна господарська операція з руху грошових коштів у касі.

З метою реалізації функції управління облік повинен бути організований таким чином, щоб у будь-який момент часу можна було визначити платоспроможність підприємства, відслідкувати залишки готівки, а також рух і напрями її використання

Рахунок 33 "Інші кошти" призначений для узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів (у національній та іноземній валюті) та про кошти в дорозі.

Рахунок 33 "Інші кошти має такі субрахунки:

331"Грошові документи в національній валюті";

332"Грошові документи в іноземній валюті";

333"Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

334"Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів у дорозі, за кредитом – вибуття грошових документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Грошові документи обліковуються на субрахунках 331”Грошові документи в національній валюті" та 332 "Грошові документи в іноземній валюті" за їх номінальною вартістю. Аналітичний облік ведеться за видами грошових документів.

На субрахунках 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті та 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" обліковуються грошові кошти (переважно грошова виручка), внесені до кас банків, ощадних кас чи кас поштових відділень для зарахування на рахунки в банку, але ще не зараховані за призначенням. За дебетом цих рахунків відображаються здані до банку суми, за кредитом - суми, зараховані на поточні рахунки. На перше число кожного місяця сальдо за субрахунками 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" та 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" повинно збігатися з розміром виручки, зданої до банківської установи в останній день місяця.Аналітичний облік грошових коштів у дорозі може вестися в розрізі відділень зв'язку та інших установ (організацій), які прийняли перекази за кожним первинним документом, який підтверджує здавання грошових сум.

На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), що знаходяться в касі підприємства (поштові марки, оплачені проїзні документи тощо). Поштові марки та марковані документи обліковуються за дебетом рахунку, доки вони не відправлені листом. Вартість звичайних придбаних конвертів відображається за дебетом рахунку 209 "Інші матеріали”.

Вартість придбаних підприємством і переданих працівникам путівок зрахунку 33 "Інші кошти" списується в дебет рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" (якщо путівка передана в рахунок оплати праці) або 949 "Інші витрати операційної діяльності" (якщо вона передана безкоштовно). При передачі путівки своєму працівнику з оплатою її вартості сума, що підлягає сплаті, визнається іншим доходом від операційної діяльності.

Інвентаризаційна комісія перевіряє наявність коштів готівки в касі шляхом повного перерахунку всіх готівкових коштів. наявних у касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Під час проведення інвентаризації залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за Касовою книгою. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена прибутковими касовими ордерами, вважається лишком готівки в касі.. Інвентаризацію готівки слід проводити раптово.

Синтетичний облік за рахунками 30 "Каса", 33 "Інші кошти" ведеться в Журналі 1 та Відомостях 1.1, 1.3

У фінансовій звітності вимірювання та узагальнення даних про наявність і рух грошових коштів здійснюється в єдиній одиниці, що забезпечується завдяки дії принципу єдиного грошового вимірника


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал