Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Випишіть 3 партії, що на вибораз 1994р. набрали найбільшу кількість голосів, зазначте прізвища їх лідеорів, яку ідеологію вони ісповідували?


Соціалістична партія України – лідер – Олександр Мороз, ідеологія: відображається в програмі "Справедлива Україна", вони ставлять за мету шлях оновленого демократичного соціалізму, характерними рисами якого є: подолання відчуження держави від людини, людини від засобів виробництва, людини від людини, стабільна, інноваційна економіка, сильна і незалежна держава, відповідальна і чесна влада, заможне життя, розвинена наука, освіта і культура. В цій програмі відображено інтереси мільйонів – робітників, дрібних підприємців, селян, військових, інтелігенції, пенсіонерів, студентів і молоді.

Комуністична партія України – лідер - Петро Симоненко – ідеологія: Головна мета Компартії України на нинішньому етапі: - усунення від влади буржуазно-націоналістичних, антисоціалістичних сил і перехід всієї повноти влади в державі до Рад депутатів трудящих; - рішуча зміна політичного курсу країни, відновлення регулювання економічних і соціальних процесів в інтересах народу і припинення капіталізації суспільства: - відновлення соціалістичного характеру розвитку суспільства, що базується на усуспільненій власності на засоби виробництва і відповідає корінним інтересам трудящих, потребам всебічного прогресу країни; - забезпечення виходу країни із всеохоплюючої кризи і поліпшення на цій основі життя трудящих, реальне зміцнення громадського порядку і законності; - відродження на новій основі союзу рівноправних братніх народів як добровільне об’єднання суверенних соціалістичних держав, входження до якого відповідає найвищим інтересам народу України.

Демократична партія України (Соціал-Демократична партія України) - Медведчук Віктор Володимирович - У політичній сфері вони пов'язані з утвердженням парламентської демократії, зміцненням законності і правопорядку, формуванням сильної, ефективної державної влади, якій довіряє народ. В економічній - із забезпеченням реальної різноманітності форм власності, оптимального співвідношення державного регулювання і ринкового саморегулювання, ощадливого, відповідального ставлення до ресурсів, за умови соціальної зорієнтованості економіки як фундаменту демократії. Розв'язання цих завдань дасть можливість забезпечити економічне зростання, підвищити зайнятість і добробут людей. У соціальній сфері запропоновані нами заходи спрямовані на надання всім громадянам рівних шансів для досягнення життєвого успіху, створення умов для гідного життя людей, утвердження партнерських, солідарних відносин у суспільстві, яке готове підтримати і захистити слабких і знедолених. Надзвичайно важливу роль ми відводимо вирішенню завдань, пов'язаних з духовним відродженням, розвитком вітчизняної науки і культури,утвердженню гуманістичних засад суспільного життя як основи консолідації, громадянської злагоди в суспільстві.59. Випишіть українські землі, що напередодні 1941 р. були приєднані до УРСР, зазначте, коли і внаслідок яких подій це сталося:

Галичина (17 вересня 1939 р. на підставі "пакту Молотова-Ріббентропа" радянські війська вступили на територію Галичини, де було встановлено тоталітарний режим, розпочалися масові репресії проти місцевого населення. В таких умовах 26 жовтня 1939 р. т. зв. "Народні Збори Західної України" ухвалили рішення про включення Західної України до складу Радянської України. На землях Галичини було утворено 4 області УРСР - Львівську, Станіславівську (з 1962 р. - Івано-Франківська), Тернопільську та Дрогобицьку (у 1959 р. об'єднана зі Львівською)).

Волинь (згідно з рішенням Народних зборів у Львові)

Буковина (В результаті таємних домовленостей між СРСР та Німеччиною і ультиматуму СРСР до Румунії румунські власті 28.6.1940 залишили Північну Буковину, яка була окупована радянськими військами. Згдно з рішенням Верховної Ради СРСР від 2.8.1940 було утворено Чернівецьку область у складі Української РСР.)

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал