Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вікові особливості будови органів виділення.
Навчально-методична карта лекційного заняття №14

Тема: Анатомія, фізіологія та вікові особливості будови органів виділення.

Кількість годин:2

Вид заняття:лекція

Мета заняття: вивчити будову та функції видільної системи

Міжпредметні зв’язки:біологія, медико-санітарна підготовка.

Організація заняття:вітання, перевірка явки студентів і готовність

аудиторії до заняття.

План

Значення видільної системи

Вікові особливості будови органів виділення.

Утворення сечі.

Регуляція процесу сечоутворення

Література:

 

1.Антропова М. В. Гигиена детей и подростков : підручник / М.В.Антропова. – М.:Медицина , 1982. – 306 с.

2.Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник / Г.І.Коляденко. – Київ. : «Либідь», 2001. – 384 с.

3.Леонтьева Н. Н. , Маринова К. В. Анатомия и физиология детского организма. Ч. 1. Ч 2. :учебник / Н.Н.Леонтьева. – М. : «Просвещение» , 1986. – 288 с.

4.Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни : Курс лекцій для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К. : Професіонал, 2004. – 480 с.

5.Петришина О.Л., Попова Є.П. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей молодшого шкільного віку : підручник / О.Л Петришина. – Київ.: «Вища школа», 1982. – 190 с.

6.Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини : підручник /Л.І.Старушенко. – Київ. : «Вища школа», 1992. – 206 с.

7.Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія : підручник / А.Г.Хрипкова. – Київ. : «Вища школа», 1982. – 270 с.

8.Чайченко Г.М. та ін. Фізіологія людини і тварин : Підручник / Г. М. Чайченко, В. О. Цибенко, В. Д. Сокур; За ред.. В. О. Цибенка. – К. : Вища шк., 2003. – 463 с. : іл

Викладач:Рудейчук-Кобзєва М.Я.


ТЕЗИ

Значення видільної системи.

 

Органи виділення відіграють важливу роль у збереженні сталості внутрішнього середовища організму за рахунок виведення зайвих продуктів розпаду, надлишків води та солей. В здійсненні даної функції приймають участь легені, печінка, шкіра, а також система сечовиділення.

У людини функції органів виділення полягають у екскреції кінцевих продуктів обміну, знешкодженні деяких речовин, підтримці в рідинах організму кислотно-лужної рівноваги, сталості осмотичного тиску і вмісту води. У певною мірою ті ж функції можуть виконувати й інші органи. У людини через шкіру разом з потом виводяться хлористий натрій і дуже невелика кількість інших мінеральних речовин, а також азотвмісних і безазотистих продуктів обміну; незначна кількість деяких органічних речовин виділяється через слизову оболонку травного тракту. 

Вікові особливості будови органів виділення.

 

Нирка – парний орган, бобоподібної форми, червоно-бурого кольору, масою 120-200 г, завдовжки 10-12 см. Розташовані нирки у поза черевному просторі по обидва боки хребта в поперековій області приблизно на рівні 11-го грудного до 3-го поперекового хребців. Права нирка лежить на 2-3 см нижче лівої, вона має контакт з печінкою, поперечною ободовою й дванадцятипалою кишками, а ліва нирка – із селезінкою, шлунком, підшлунковою залозою й порожньою кишкою.

Нирки мають опуклу форму квасолини, вигнута частина якої має назву "ворота нирок", крізь які заходять ниркова артерія й нерви, а виходять ниркова вена, сечовід і лімфатичні судини. Зовні нирка покрита волокнистою капсулою, поверх якої відкладається шар жиру, що утворює жирову капсулу. Зовнішній шар називається корковим, а внутрішній — мозковим.

Функціональною одиницею нирок є нефрон, тіло якого складається з клубочка кровоносних капілярів (мальпігіївих клубочків), оточеного капсулою Шумлянського- Боумена, яка переходить у детальний каналець нефрону. Капсула Шумлянського-Боумена — це мікроскопічної величини чашечка, стінки якої складаються з двох шарів епітеліальних клітин. Між цими шарами лежить щілиновидний простір, від якого починається нирковий каналець, що має стінку з одного шару циліндричного епітелію. На початку нирковий каналець скручується і потім переходить у мозковий шар. Ця частина канальця називається звивистим канальцем першого порядку.

Нирка у новонароджених і дітей грудного віку округла, горбиста за рахунок часточкової будови. Часточкова будова нирки зберігається до 2–3 років. Довжина нирки у новонародженого становить 4 см, маса – 12 г. У грудному віці розміри нирки збільшуються приблизно в 1,5 рази, а маса досягає 37 г. В період першого дитинства довжина нирки сягає, в середньому, 8 см, а маса – 56 г, у підлітків довжина нирки 10 см, а маса – 120 г; у період від 5 до 9 років і, особливо, в 16–19 років розміри нирки збільшуються за рахунок розвитку коркової речовини. Фіброзна капсула нирки стає добре помітною до 5 років життя дитини. Жирова капсула починає формуватися лише до періоду першого дитинства, продовжуючи при цьому поступово потовщуватись. До 40–45 років товщина жирової капсули нирки досягає максимальної величини, а в похилому і старечому віці вона потоншується, інколи зникає.Нирки очищають плазму крові від продуктів обміну речовин. Крім того, через нирки виводяться речовини, необхідні для жит­тєдіяльності організму, — вода, іони натрію, кальцію, фосфати — у тому випадку, коли їх концентрація в крові перевищує норма­льну. Таким чином, функція нирок полягає у вибірковому вида­ленні різних речовин з метою підтримки відносної сталості хі­мічного складу плазми крові й позаклітинної рідини.
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал