Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Витяг з митного тарифу України


Найменування цифрової кодифікації Найменування класифікаційної групи товарів Ставки мита, %
преференційна пільгова повна
Самохідні вагони пасажирські залізничні або трамвайні, вантажні вагони, вагони-платформи: х х х
8603 10 00 - із зовнішнім джерелом електроживлення: х х х
8603 10 00 10 - вагони трамвайні для широкої колії -
8603 10 00 90 - інші -

Забезпечення відповідності такого порядку нарахування митних платежів гарантує їх сплату в повному обсязі у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Митні органи при визначенні відповідності товару, який перетинає митний кордон, тарифній позиції, за якою розраховуються суми мита, керуються такими положеннями:

а) визначальним елементом ідентифікації товарів є його належність до конкретної товарної позиції, підпозиції та субпозиції;

б) якщо предмет може бути віднесений до двох або більше товарних позицій одночасно, перевага віддається товарній позиції, що містить в собі більш детальний опис предмета;

в) предмети, які містять в собі суміш різних компонентів або набори, що призначені для продажу, які укомплектовано різними предметами, класифікуються за предметом або матеріалом, що визначає товарну характеристику набору;

г) предмети, що пред’явлені до митного контролю в розібраному чи нерозібраному вигляді, класифікуються за тією товарною позицією, до якої належить предмет у зібраному вигляді.

Ставки Єдиного митного тарифу України є єдиними для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та її міжнародними договорами.

До одного й того самого товару можуть застосовуватися різні ставки. Залежно від їх розміру митні ставки поділяються на:

а) преференційні ставки, яківстановлюються у формі знижок до товарів, що походять з окремих країн і не поширюються на інші країни. Такі преференції можуть бути затверджені для країн, що входять, наприклад, в митний союз, митні зони або перетинають митний кордон за спеціальними міждержавними угодами;

б) пільгові ставки, які встановлюються до товарів, що вивозяться з країни або товарів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння;

в) повні (загальні) ставки, яківстановлюютьсядо інших товарів і предметів.

На відміну від інших податкових платежів мито сплачується митним органам України, а за товари та інші предмети, які пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, - підприємствам зв’язку.Мито, не сплачене у строки, на які було надано відстрочку та розстрочку сплати, а так само не сплачене в результаті інших дій, що спричинили його недобір, стягується за розпорядженням митних органів України у безспірному порядку. Своєчасно не сплачене мито стягується за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0,2% від суми недоїмки за кожний день прострочення, включаючи день сплати.

Сума над міру стягнутого мита підлягає поверненню власникові товарів та інших предметів на його вимогу протягом одного року з моменту митного оформлення.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал