Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура дисципліни
№ модуля Вид, тема та структура занять Обсяг, год Шифр змістовного модуля Вид підсумкового контролю
  1. Системи координат, геодезичні вимірювання
Аудиторні заняття ( всього) Модульна контрольна робота №1
Лекції
Т1. Загальні відомості про геодезію, топографія, картографію. Т2. Системи координат в картографії Т3. Орієнтування ліній Т4. Кутові вимірювання 2.ПФ.с.01.ПП.0.01.01 2.пф.с.01.пп.0.01.02   2.пф.с.01.пп.0.06
Лабораторні заняття  
Будова теодоліта 4 ТЗОП 2.пф.с.01.пп.0.06
Виконання перевірок та юстировок теодоліта 2.пф.с.01.пп.0.06
Вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів теодолітом 4 ТЗОП 2.пф.с.01.пп.0.06
Практичні заняття
Семінарські заняття
Самостійна робота (теми)
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на аудиторних заняттях (год.). Тема №2, №3,№4
Підготовка до аудиторних занять
Виконання індивідуальних завдань
Підготовка до контрольних заходів
  Всього:    
         
         
         

         
2. Топографічні матеріали і геодезичні вимірювання
    Аудиторні заняття (всього) Модульна контрольна робота №2
Лекції
Т.5. Вимірювання перевищень Т6. Топографія і топографічні карти. Т7. Топографічні умовні знаки — 2.пф.с.01.пп.0.01.03 2.пф.с.01.пп.0.01.04
Лабораторні заняття  
Будова нівеліра Н-3, нівелірні рейки РН-10 Повірки та юстирування нівелірів Визначення перевищень методом геометричного нівелювання   2.пф.с.01.пп.0.01.08   2.пф.с.01.пп.0.01.08 2.пф.с.01.пп.0.01.09
Практичні заняття
Семінарські заняття
Самостійна робота (теми)
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на аудиторних заняттях (год.). Тема №5, №6
Підготовка до аудиторних занять
Виконання індивідуальних завдань
Підготовка та складання підсумкового контролю
Всього:  
         
         
         

3.Планові топографічні знімання і геодезичні мережі
  Аудиторні заняття (всього) Модульна контрольна робота №3
Лекції
Т8. Геодезичні мережі (планові і висотні) Т9. Топографічні знімання 2.пф.с.01.пп.0.01.05 2.пф.с.01.пп.0.01.07 2.пф.с.01.пп.0.01.08
Лабораторні заняття
Вирішення практичних задач з використанням топографічних карт 2.пф.с.01.пп.0.01.03 2.пф.с.01.пп.0.01.04
Практичні заняття
Семінарські заняття
Самостійна робота
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на аудиторних заняттях (год.). Теми №8,№9.
Підготовка до аудиторних занять  
Виконання індивідуальних завдань -
Підготовка до контрольних заходів
Всього:    
4. Висотні топографічні знімання
Аудиторні заняття (всього)   Модульна контрольна робота №4
Лекції  
Т.10. Технічне нівелювання траси. Т.11. Нівелювання поверхні. 2.пф.с.01.пп.0.01.09  
Лабораторні заняття  
Побудова профілів повздовжнього нівелювання 2.пф.с.01.пп.0.01.04 2.пф.с.01.пп.0.01.03
Самостійна робота  
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на аудиторних заняттях (год.). Теми №10,№11.
Підготовка до аудиторних занять  
Виконання індивідуальних завдань -  
Підготовка до контрольних заходів  
Всього:    
5. Тематичне картографування
Аудиторні заняття (всього)   Модульна контрольна робота №5
Лекції  
Т.12. Сучасні геодезичні прилади та інструменти. Т.13. Геоінформаційне картографування. Система GPS. Т14. Геодезичні розбивні роботи.    
Лабораторні заняття  
Планові зйомки. Створення планової знімальної основи. Побудова плану тахеометричної зйомки на основі абрисів (кроків) та журналів тахеометричного знімання.  
Самостійна робота  
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на аудиторних заняттях (год.). Тема №12, №14.
Підготовка до аудиторних занять  
Виконання індивідуальних завдань -  
Підготовка до контрольних заходів  
Всього:    

3. Зміст лекційного курсу з дисципліни «Геодезія»№ теми Тема та анотація лекції Обсяг, год Рекомендована література
Загальні відомості про геодезію, топографію, картографі. Предмет та завдання геодезії, топографії, картографії. Форма та розміри Землі. Види топографічних зйомок. Карта, план, профіль.   [1,11,13]
Системи координат в картографії. Географічні координати. Зональна система плоских прямокутних координат. Місцеві системи прямокутних координат. Полярні координати.   [2,3]
Орієнтування ліній. Поняття про орієнтування ліній. Азимути, румби, дирекційні кути. Схилення магнітної стрілки, зближення меридіанів. Пряма та зворотня геодезичні задачі.   [2,3,7]
Кутові вимірювання. Теодоліт. Типи теодолітів. Принцип вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів. Журнал вимірювання горизонтальних кутів повним прийомом і напівприйомом.   [2,19]
Вимірювання перевищень. Види нівелювання та його точність. Перевищення та відмітки точок. Сутність геометричного і тригонометричного нівелювання   [4,8]
Топографія і топографічні карти. Планово-картографічні матеріали. Номенклатура та розграфка топографічних карт. Поняття : «пояс», «зона», «колонна». Картографічні знаки. Горизонталі. Координатні сітки. Вирішення задач з використанням топографічних карт (масштаби, визначення координат точок, ухилів,побудова профілів по заданому напрямку, визначення площ та інші)   [3,9]
Топографічні умовні знаки. Маштабні і немаштабні з цифровими та літерними позначеннями. [6,16]
Геодезичні мережі. Способи побудови планових геодезичних мереж. Триангуляція, трилатерація, полігонометрія. Геодезичні знаки для закріплення планових геодезичних мереж 1, 2, 3 і 4 класів. Способи побудови висотних геодезичних мереж. Геометричне нівелювання 1, 2, 3 і 4 класів. Конструкція реперів. [5,8]
Топографічні знімання. Теодолітні ходи. Прив’язка до пунктів планової і висотної геодезичних мереж. Камеральна обробка результатів польових вимірювань. Способи знімання ситуації. Порядок складання планів   [7,12,20]
Технічне нівелювання траси. Нівелірні ходи. Розбивка пікетажу. Пікетні та плюсові точки.   [2,17]
Нівелювання поверхні. Розбивка території зйомки на квадрати. Нівелювання вершин квадратів. Побудова плану. Горизонталі. Висота перетину рельєфу.   [8,14]
Сучасні геодезичні прилади. Далекомірні насадки, радіо- і світлодалекоміри, теодоліти – тахеометри, лазерні нівеліри, супутникові навігаційні системи, космічні зйомки. [10,13]
Геоінформаційне картографування. Принципи організації і функціонування географічних інформаційних систем (ГІС). Уявлення про цифрові карти. Загальна схема геоінформаційної технології. Навігаційно-геодезичні супутникові системи GРS та ГЛОНАС.   [10,18]
Геодезичні розбивні роботи. Розбивне креслення основних осей будівель і споруд. Винесення і закріплення на місцевості основних осей. Передача осей на монтажні горизонти. Внесення проектних відміток.   [5,15]
  Всього:  

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал