Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Міжнародне регулювання передачі технології
 

У міжнародній практиці жорсткого регулювання міжнародної передачі технології немає. Окремі угоди, програми та міжнародні організації обумовлюють правила поведінки та стимулюють розвиток ринку технологій. Зокрема, угода ВТО про пов'язані з торгівлею аспекти прав на інтелектуальну власність є міжнародним правовим документом, що регулює відносини (торгівлю) інтелектуальної власності щодо копірайта, торгової марки та знака, географічної назви і промислового дизайну. Угодою визначені стандарти з охорони інтелектуальної власності для країн — членів ВТО. Згідно з цією угодою країни — члени ВТО повинні дотримуватись Паризької конвенції із захисту прав індустріальної власності та Бернської конвенції із захисту авторських прав на твори мистецтва та літератури. Водночас угода не забороняє країнам запроваджувати жорсткіші вимоги до дотримання прав на інтелектуальну власність.

МОІВ — міжнародна організація з інтелектуальної власності (WIPO). Це спеціалізоване агентство системи ООН, пов'язане з питаннями технології. Шляхом розвитку багатостороннього співробітництва сприяє захисту інтелектуальної власності — промислової власності (винаходів, торгових марок, промислового дизайну), копірайта на твори літератури і мистецтва, фотографії, відео- та звукозапис. Слідкує за дотриманням Паризької та Бернської конвенцій.

Програма розвитку ООН — ПРООН (UNDP) створена у 1965 р. для сприяння у розвитку країн, що розвиваються (членам ООН), шляхом надання їм технічної допомоги у галузі передачі і адаптування технології, розробки природних ресурсів, сприяння підприємництву, а також у вирішенні соціальних питань. Є основним джерелом багатостороннього фінансування технічної допомоги і розвитку країн — членів ООН.

 

 

Контрольні запитання і завдання

1. Дайте визначення категорії "іноземні інвестиції".

2. Що собою являють фінансові іноземні інвестиції?

3. Перерахуйте основні об'єкти інвестиційної діяльності.

4. Дайте характеристику суб’єктів інвестиційної політики.

5. Перерахуйте основні джерела інвестування.

6. В чому полягає сутність мотивації прямих іноземних інвестицій ?

7. Дайте характеристику інвестиційному клімату держави.

8. Що собою являє інвестиційна стратегія держави ?

9. Дайте характеристику динаміки інвестицій в основний капітал України.

10. Перерахуйте основні чинники інвестиційної політики держави.

11. Що розуміють під науково-технічними відносинами?

12. Вкажіть форми прояву міжнародних науково-технічних відносин.

13. Охарактеризуйте головні причини розвитку міжнародних науково-технічних відносин.

14. Розкрийте суть та особливості міжнародної передачі технології.

15. Охарактеризуйте форми міжнародної передачі технології.

16. Охарактеризуйте види технічного сприяння.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал