Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Динамічна модель ціноутворення
У багатьох галузях фірми не можуть входити та виходити безперервно. Щоб увійти у галузь, необхідний час для будівництва нових заводів, опанування виробництва нового товару, здобуття довіри нових споживачів. Тому домінуюча фірма може спочатку встановити дуже високу ціну, не побоюючись конкурентів, та знижувати її по мірі того, як на ринку з’являються нові виробники. Час, необхідний новим фірмам для входу у галузь залежить від відносних переваг товару або технології , якою володіє потенційний конкурент. Крім того, чим швидше здійснюється вхід, тим вище витрати на вхід, тим вище повинний бути потенційний прибуток, здатний зацікавити нові фірми.

Припустимо, що витрати домінуючої фірми нижче витрат потенційних конкурентів. Нехай середні витрати типової конкурентної фірми дорівнюють граничним та становлять величину С. Тоді така фірма увійде у галузь лише, якщо ринкова ціна встановиться хоча б на рівні С. Якщо ж ціна спадає нижче рівня С, то фірма вийде з галузі. Ціна, що встановлюється домінуючою фірмою залежить від числа потенційних конкурентів – Рл = Р(n), n – кількість фірм, що входять у галузь. Поки число фірм, що входять у галузь, несуттєве, домінуюча фірма може встановлювати високу ціну і отримувати значний прибуток. По мірі того, як нові фірми входять у галузь, зацікавлені великим прибутком, домінуюча фірма знижує ціну. У довгостроковому періоді ціна домінуючої фірми повинна бути на рівні С – рівню граничних витрат типової фірми-конкурента, за якого кількість фірм у галузі буде стабільною (рис. 3.6). При ціні Рл = АС у нових фірм не буде стимулів входити у галузь, так як очікувані прибутки за даного рівня цін дорівнюватимуть нулю. У той же час фірми, що вже увійшли, залишаться у галузі, так як вони отримують відшкодування своїх витрат. Ціна Рл = АС є ціною обмеження.

n* n (кількість нових фірм у галузі)
Рл = АС
Р1     Рл
Р

 

Рис. 3.6. Втрати переваг фірми-лідера при вході нових фірм у галузь

 

Оскільки витрати домінуючої фірми нижче ціни обмеження, вона буде отримувати економічний прибуток у довгостроковому періоді також. Якщо ж це не так, домінуюча фірма втрачає конкурентні переваги та ринкову владу і втрачає статус домінуючої фірми.

Розглянемо випадок, коли потенційні конкуренти проінформовані про зміну прибутку по мірі входження нових фірм у галузь – для них не характерна короткозора стратегія. Нехай домінуюча фірма встановлює високу ціну Р2 > АС (рис. 3.7). Певна кількість нових фірм входить у галузь. Ціна знижується до рівня Рл = АС. Фірми, котрих така ціна влаштовує продовжують входити на ринок, домінуюча фірма знижує ціну до рівня Р3 < АС. Вважатимемо, що вона володіє достатньою перевагою у витратах для такого кроку. 
 
Р


N, кількість потенційних конкурентів
АС (середні витрати)
Рл

 

 

Рис. 3.7. Ціна, що обмежує вхід при поінформованості фірм-аутсайдерів

про прибуток

 

Нові фірми-конкуренти покидають галузь. Домінуюча фірма підвищує ціну до рівня Рл з тим, щоб у потенційних конкурентів не було стимулів входити у галузь. Таким чином, загальний результат, що досягається у довгостроковому періоді, однаковий: ціна залишається на рівні обмеженої ціни. Різниця лише у характері динаміки цін, а також у часі, необхідному для досягнення рівня Рл (у другому випадку, як правило, довгострокова рівновага досягається швидше). Відмінність також у розподілі ринку між фірмами: у першому випадку на ринку залишаються як домінуюча фірма, так й аутсайдери, у другому випадку лише домінуюча фірма. Проте хоча домінуюча фірма і залишається єдина у галузі, вона не може встановлювати монопольну ціну в наслідок загрози вторгнення.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал