Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Дослідження усталених режимів та побудова статичних характеристик САУ
Звіт

Лабораторна робота 5

Мета роботи: засвоїти методику побудови статичних характеристик розімкнених та замкнених САУ при різних видах з'єднання ланок та методику формування і дослідження впливу параметрів на точність лінійних замкнених САУ в усталених режимах.

 

Хід роботи

Побудувати за допомогою обчислювального середовища Simulink узагальнену статичну характеристику трьох паралельно з'єднаних ланок, статичні характеристики яких виражаються наступними аналітичними залежностями:

 

; ; .

 

 

Моделювання статичної характеристики здійснити для вхідного сигналу, що змінюється на інтервалі х = 0 … 20 при .

Значення коефіцієнтів: k1 = 5.4, k2 = 0.24, k3 = 0.025, XT = 3.

У звіті представити 4 графіки на одному блоку Scope (всі залежності + результат).

 

Схема за завданням:

Осцилограма:

 

2.Побудувати (на інтервалі х = 0 … 20, ) за допомогою обчислювального середовища Simulink узагальнену статичну характеристику трьох послідовно з’єднаних ланок, статичні характеристики яких можуть бути представлені наступними аналітичними залежностями:

 

; ; .

 

 

Значення коефіцієнтів k1 = 15.4, k2 = 0.995, k3 = 0.1, XT = 3.

У звіті представити 4 графіки на одному блоку Scope (всі залежності + результат).

Схема за завданням:

Осцилограма:

 

 

3. Побудувати за допомогою обчислювального середовища Simulink узагальнену статичну характеристику чотирьох послідовно з’єднаних ланок:

 

;

;

;

.

 

Значення коефіцієнтів: k1 = 15.4, k2 = 0.995, k3 = 0.1, XT = 3. Функція задається таблицею координат вузлових точок апроксимації.

 

X 1.3 3.1 6.2 11.5
Y 1.15 2.24 4.17 19.3 24.5

 

У звіті представити 5 графіків на одному блоку Scope (всі залежності + результат).

Схема за завданням:

 

 

Осцилограма:

 

Висновки:

В даній лабораторній роботі була поставлена задачі побудувати за допомогою обчислювального середовища Simulink узагальнену статичну характеристику чотирьох послідовно з’єднаних ланок, узагальнену статичну характеристику трьох послідовно з’єднаних ланок та узагальнену статичну характеристику трьох паралельно з'єднаних ланок, що ми успішно виконали.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал