Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розслідування злочинів, учинених організованим кримінальним угрупованням.
 

Відповідно до ч. З ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим організованою гру­пою, якщо в його підготовці або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямова­них на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Висунення версій про вчинення злочинів організованою групою мо­же бути здійснене на самому початку розслідування. Причому виявленню організованої групи здебільшого сприяють результати оперативно-розшукової діяльності. Оператив-но-розшукова інформація сприяє висуненню слідчих версій, плануванню розслідуван­ня, розробленню тактики окремих слідчих дій або тактичних операцій.

1. Огляд місця події - процесуальна дія, яка відповідно до ст. 190 КПК України проводиться з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обстановки злочину, а також інших обставин, що мають значення для справи. Аналіз окремих слідів на місці події, змін в обстановці під час вчинення злочину дає змогу висунути версію про вчинення злочину групою осіб (або організованою групою).

2. Допит різних за своїм процесуальним станови­щем осіб - процес передачі слідчому допитуваним інформації про розсліду­вану подію або пов'язаних із нею обставинах чи особах. Мета допиту полягає в отри­манні повних свідчень, що об'єктивно відображають дійсність.

Предмет допиту виконавця має свої особливості та охоплює такі обставини: 1) у вчи­ненні яких злочинів брав участь допитуваний; 2) у чому виявилися його дії; 3) яким чи­ном розподілялися ролі у злочинній групі; 4) чи здійснювалося планування злочинів;

5) яким чином приховувалися злочини; 6) які стосунки у допитуваного з іншими учас­никами групи; 7) як був втягнутий до злочинної групи; 8) чому вчинив злочин.

3. Обшук у розслідуванні - об'єктами пошуку досить часто є: вогнепальна і холодна зброя; вибухівка; предмети, що є вилученими із законного обігу; предмети, за виготовлення, зберігання та збут яких передбачена кримінальна відповідальність; предмети, що мають на собі сліди злочину; трупи або частини розчленованого трупа; речі й цінності, здобуті зло­чинним шляхом; різного роду документи та ін. У роботі правоохоронних органів відзна­чається поява нового об'єкта пошуку за цією категорією злочинів: особи, яких перехо­вують у тих або інших місцях.

Провадження обшуків при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими групами, пов'язано з реальною загрозою надання озброєного опору. Тому проведення об­шуку може бути поєднане з усуненням протидії з боку зацікавлених осіб і їх затриманням.4. Пред'явлення для впізнання - доцільно використовувати узнавання за фотозображенням чи відеозображенням. Упізнання за відеозаписом передбачає пред'явлення (перегляд) відеоплівки, на якій учасник злочинного угруповання відзнятий у групі зі схожими особа­ми в кількості не менше трьох осіб. Про результати впізнання обов'язково повідомляється особа, яка пред'являється для впізнанння. Порядок пред'яв­лення особи поза візуальним спостереженням передбачено ст. 174 КПК України.

5. Зняття інформації з каналів зв'язку - дає можливість отримати відомості про зло­чинне формування (організовану групу чи злочинну організацію), його склад, зв'язки, про злочини, що замишляються або вчинені, ролі та функції учасників організованої групи, місця зустрічей та ін.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал