Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок надання земель сільськогосподарського призначення в суборенду.
 

Суборенда земліце передача земельної ділянки її користувачем (оренда­рем) іншій особі в користування на певний строк та на умовах, погоджених з орендодавцем. Такі відносини оформляються відповідним договором.

Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися оренда­рем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено до­говором оренди або за письмовою згодою орендодавця.

Таким чином, якщо у договорі оренди земельної ділянки не передбачено право орендаря здавати ділянку в суборенду, то право на таку передачу орен­дар набуває лише після отримання письмової згоди орендодавця. Також орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду, якщо орендодавець протягом одного місяця не надішле письмового повідо­млення щодо своєї згоди чи заперечення.

Слід пам'ятати, що умови договору суборенди мають обмежуватися умо­вами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому, а термін субо­ренди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі (ст. 8 Закону України „Про оренду землі").

Для суборенди земельних ділянок, орендованих для сільськогосподарсь­ких потреб, законодавством встановлено особливі умови.

Так, фізичні особи (громадяни)можуть здавати і брати в суборенду земель­ні ділянки сільськогосподарського призначення для товарного сільськогос­подарського виробництва лише за наявності належної кваліфікації або дос­віду роботи в сільському господарстві. Кваліфікація підтверджується відповідним дипломом або свідоцтвом сільськогосподарського навчального закладу, а набутий досвід роботи в сільському господарстві — записом у тру­довій книжці. Крім того, фізична особа-орендар земельної ділянки сільсь­когосподарського призначення має право здавати цю ділянку в суборенду лише за таких обставин:

1) тимчасова непрацездатність (хвороба);

2) інвалідність;

3) призов на строкову військову службу;

4) навчання з відривом від виробництва;

5) обрання на виборну посаду в органи місцевого самоврядування чи органи державної влади України (за умови, що згідно чинного законодав­ства, орендар не може поєднувати свою службову діяльність з роботою на іншій посаді, займатися підприємницькою діяльністю і одержувати від цього прибуток).

Юридичні особи, які беруть в суборенду земельні ділянки сільськогоспо­дарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва, мають дотримуватись лише однієї умови: цей вид діяльності має бути вказа­ний в установчих документах. Жодних інших обмежень щодо укладання до­говорів суборенди земельних ділянок, орендарями та суборендарями яких є юридичні особи, законодавство не встановлює.

Плата за суборенду земельних ділянок державної і комунальної власності не може перевищувати орендної плати.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал