Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Послідовність виконання роботи. РГР з дисципліни “Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика”
Завдання № _6___

 

РГР з дисципліни “Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика”

Тема завдання: ” Елементи кореляційного та регресійного аналізу

 

 

Виконала(в): студент (ка)

Петрухнов М.Л.____

_131_групи___2___курсу,

спеціальності __АІ_

 

 

Перевірив (ла): викладач

Ситник В.А.

 

 

Одеса – 2014

 

Варіант №16

 

 

16. Залежність вмісту кремнію Y у чавуні від температури шлаку Х наведено в таблиці:

Y = yi, % 0,27 0,40 0,36 0,42 0,45 0,51 0,55 0,58 0,61
X = xi, °С

Продовження табл.

Y = yi, % 0,64 0,68 0,72 0,76 0,78 0,82 0,88 0,95 1,20
X = xi, °С

 

 

Завдання:

1. Знайти точкові незміщені статистичні оцінки для параметрів парної лінійної функції регресії .

2. З надійністю g = 0,99 побудувати довірчі інтервали для параметрів .

3. Обчислити вибірковий коефіцієнт кореляції .

4. Побудувати у вигляді гістограми значення похибок та знайти їх математичне сподівання і середнє квадратичне відхилення.

 

 

Послідовність виконання роботи

1. Перенести дані в EXCEL.

 

 

 

 

2. Побудувати точкову діаграму

3. Правою кнопкою миші виділити дані та побудувати лінію тренда, задаючи опції «показати рівняння на діаграмі» та «помістити на діаграму величину достовірності апроксимації ».

 

4. Отримати власні значення , коефіцієнт кореляції за відповідними формулами, доповнюючи таблицю в EXCEL необхідними розрахунками.

 

Для отримання власних значень використаємо формули:

 

 

 

 

 

5. Обчислити значення та побудувати гістограму цих значень.

Знайдемо iз формули та побудуємо гістограму цих значень:

 

6. З надійністю g = 0,99 побудувати довірчі інтервали для параметрів .

За таблицею критичних точок розподілу Стьюдента знайдемо коефіцієнт Стьюдента:

За таблицею критичних точок розподiлення Стьдента знайдемо , де ,

тобто та .

За формулами знайдемо довірчі інтервали для параметрів :

 

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал