Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Головний вектор пари сил дорівнює _________ .
 

6.1

Головний вектор пари сил дорівнює _________ .

 

6.2

Якщо – радіус-вектор, проведений з точки у точку прикладання сили , то головний момент відносно точки довільної системи сил визначають за формулою:

А. .

В. .

С. .

 

6.3

Не змінюючи стану твердого тіла, силу, прикладену до нього, перенести паралельно самій собі:

A. Не можна ніколи.

B. Можна завжди.

C. Можна, але прикладаючи при цьому приєднану па-

ру сил.

 

6.4

Довільна система сил , що діє на тверде тіло, еквівалентна:

A. Одній силі.

B. Одній парі сил, момент якої дорівнює сумі момен-

тів всіх заданих сил відносно вибраного центра

зведення.

C. Силі та парі сил, момент якої дорівнює

сумі моментів усіх заданих сил відносно вибраного

центра зведення.

6.5

Дві системи сил, для яких головні вектори i головні моменти збігаються, називають статично ___________ .

 

6.6

Від вибору центра зведення довільної системи сил:

A. Головний вектор i головний момент системи –

залежать.

B. Головний вектор i головний момент системи – не

залежать.

C. Головний вектор системи – залежить, головний

момент – не залежить.

D. Головний вектор системи – не залежить, головний

момент – залежить.

 

6.7

Головний момент системи ________ від вибору центра зведення.

 

6.8

Головний вектор системи ________ від вибору центра зведення.

 

6.9

У формулі вектор є:

A. Радіус-вектор нового центра зведення відносно

старого.

B. Радіус-вектор старого центра зведення відносно но-

вого.

C. Радіус-вектор точки прикладання головного векто-

ра цієї системи сил.

 

6.10

Статичні інваріанти – це характеристики системи сил, що ________ від вибору центра зведення.

 

6.11

За перший статичний інваріант приймають:

A. Головний вектор системи.

B. Головний момент системи.

C. Скалярний добуток головного вектора i головного

моменту системи.

6.12

Другим статичним інваріантом називають:

A. Головний вектор системи.

B. Головний момент системи.

C. Скалярний добуток головного вектора на головний

момент.

D. Векторний добуток головного вектора на головний

момент.

 

6.13

Від вибору центра зведення скалярний добуток головного вектора і головного моменту :

A. Залежить завжди.

B. Не залежить.

C. Не залежить тільки тоді, коли вектори і

взаємно перпендикулярні.

 

6.14

Сукупність сили і пари, момент якої колінеарний силі, називають __________ гвинтом.

 

6.15

Просторову систему сил не можна привести до динамічного гвинта, якщо другий статичний інваріант :A. Додатний.

B. Від’ємний.

C. Дорівнює нулеві.

 

6.16

Якщо головний вектор системи сил , що діє на тверде тіло, дорівнює нулеві, а головний момент системи відмінний від нуля, то така система сил:

A. Зводиться до рівнодійної.

B. Зводиться до пари сил.

C. Еквівалентна нулеві.

 

6.17

Якщо головний вектор і головний момент системи сил, що діє на тверде тіло, відмінні від нуля і взаємно перпендикулярні, то така система сил:

A. Зводиться до рівнодійної.

B. Зводиться до пари сил.

C. Еквівалентна нулю.

 

6.18

Якщо головний вектор і головний момент системи сил, що діє на тверде тіло, відмінні від нуля і не взаємно перпендикулярні, то така система сил зводиться до:

A. Рівнодійної.

B. Пари сил.

C. Динамічного гвинта.

 

6.19

Якщо головний вектор системи сил, що діє на тверде тіло, відмінний від нуля, а головний момент цієї системи сил дорівнює нулеві, то така система сил зводиться до ______ .

 

6.20

Якщо проекції головного вектора і головного моменту системи сил, що діє на тверде тіло, відповідають співвідношенню і , , то така система сил зводиться до:

A. Пари сил.

B. Рівнодійної.

C. Динамічного гвинта.

 

6.21

Якщо система сил, що діє на тверде тіло, і яка подана через головний вектор і головний момент , зводиться до рівнодійної, то кут між векторами і дорівнює:

A. . B. . C. .

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал