Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Банківські об'єднання
 

Банки можуть бути учасниками банківської групи.

 

Відношення банків до банківської групи може визначатись контролером самостійно або Національним банком у процесі аналізу відомостей про структуру їх власності та параметри діяльності, отриманих від інших державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, іноземних органів нагляду, під час здійснення банківського нагляду.

 

У Положенні про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затвердженому Постановою Правління Національного банку України 09.04.2012 № 134 визначаються наступні банківські групи:

- національна банківська група - банківська група, яка не є частиною міжнародної банківської групи

- іноземна банківська група - банківська група, яка є частиною міжнародної банківської групи

- міжнародна банківська група - група фінансових установ, пов’язаних відносинами контролю, діяльність якої представлена більше ніж в одній країні та яка підлягає нагляду на консолідованій основі з боку іноземного органу нагляду

 

Національний банк приймає рішення про визнання банківської групи, якщо:

- група юридичних осіб складається з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами,

або

- група юридичних осіб, які мають спільного контролера, складається з двох або більше фінансових установ та в якій сукупне середньоарифметичне значення активів банків (банку) за останні чотири звітних квартали становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період.

Банківська холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з учасниками банківської групи, входять до складу банківської групи.

Національний банк України з метою здійснення нагляду на консолідованій основі, за банківською групою з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які наражається банк внаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків банківської групи має право визначати в межах банківської групи підгрупи, що складаються принаймні з двох фінансових установ, та здійснювати за ними нагляд на субконсолідованій основі

Національний банк визначає підгрупи в межах банківської групи як об’єкт нагляду на субконсолідованій основі за такими критеріями:

1) вид діяльності учасників банківської групи:

- кредитно-інвестиційну - група учасників банківської групи, до складу якої входять банк (банки) та інші учасники банківської групи, крім страхових компаній;

- страхову - група учасників банківської групи, до складу якої входять страхові компанії

2) географічний- визначає підгрупу (підгрупи), до складу якої (яких) входить учасник банківської групи та його дочірні та/або асоційовані компанії - учасники банківської групи, зареєстровані в іншій (інших) державі (державах).

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал