Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Криві ЯМК




Дані криві симетричні відносно середини однорідних пластів. Максимум співпадає із серединою пласта. Границі потужних пластів відбивають у точках, які відповідають половині максимального значення амплітуди кривої ЯМК.

При інтерпретації кривих ЯМК у значення U0 вводять поправки за вплив свердловини, глинистої кірки, залишкового струму, а також просторової орієнтації свердловини. При цьому використовують спеціальні палетки та номограми.

ЯМК призначений для виділення пластів, що містять рухомий флюїд, визначення пористості і характеру насичення пластів, розділення нафтоносних і бітумінізованних порід.

Обмеження використання ЯМК – погані результати получаються в глинистому буровому розчині, в породах з підвищеною магнітною сприйнятливістю, в породах з малою ефективною пористістю (1,5-2 %), в тріщинуватих колекторах. ЯМК не застосовується в колекторах із в’язкою нафтою.

Недоліки ЯМК – велика тривалість вимірювань, мала глибинність (0,3 м), впливає сильно зона проникнення фільтрату промивальної рідини, метод застосовуються тільки в не обсаджених свердловинах.

Контрольні запитання

1. Дайте класифікацію звичайних неекранованих зондів і їх характеристику.

2. Охарактеризуйте криві уявного електричного опору звичайних неекранованих зондів.

3. Охарактеризуйте стандартний каротаж та задачі, які вирішуються за його допомогою.

4. Охарактеризуйте фізичні основи мікрокаротажу та задачі, які вирішуються за його допомогою.

5. Яким чином проводиться визначення питомого опору рідин у свердловині?

6. Яким чином визначається коефіцієнт мікрозонда і резистивіметра?

7. Сформулюйте фізичні основи методу БКта задачі, які вирішуються за допомогою цого методу.

8. Дайте характеристику форм кривих БК.

9. Сформулюйте фізичні основи методу індукційного каротажу та задачі, які вирішуються за його допомогою.

10. Дайте характеристику зондів низькочастотного індукційного каротажу.

11. Яка форма кривих індукційного каротажу та їх особливості?

12. Сформулюйте фізичні основи діелектричного каротажу та задачі, які вирішуються за його допомогою.

13. Сформулюйте фізичні основи методу самочинної поляризації (СП) та задачі, які вирішуються за його допомогою.

14. Дайте характеристику утворення дифузійно-адсорбційних потенціалів.

15. Дайте характеристику утворення фільтраційних потенціалів.

16. Дайте характеристику утворення окисно-відновних потенціалів.

17. Охарактеризуйте криві методуСП. Що таке “лінія глин” і як вона проводиться?

18. Сформулюйте фізичні основи методу викликаної поляризації (ВП) та задачі, які вирішуються зайого допомогою.

19. Сформулюйте фізичну суть методу природного магнітного поля та задачі, які вирішуються за його допомогою.



20. Сформулюйте фізичну суть методу магнітної сприйнятливості та задачі, які вирішуються за його допомогою.

21. Яка форма кривих методу магнітної сприйнятливості та їх особливості?

22. Сформулюйте фізичну суть ядерно-магнітного каротажу та задачі, які вирішуються за його допомогою.

23. За яким принципом працює апаратура ядерно-магнітного каротажу?.

24. Яка форма кривих ядерно-магнітного каротажу ?

25. Як визначається пористість за електричним опором?

26. Які методи входять до стандартного каротажу і яка роль кожного методу?

27. 6. Що таке резистивиметрія і де використовують її дані?



.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал