Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток Ж. Вихідні дані до розділу «Кінематичний та силовий розрахунки
Вихідні дані до розділу «Кінематичний та силовий розрахунки

взаємодії плуга з механізмом начіпки трактора»

Параметри Номера варіантів Пито-мий опір плуга к, кПа
Зовнішній радіус заднього колеса (зірочки), мм
Координати опорних підшипників механізму начіпки трактора, мм
Точка 1.x1 Y1 Z1 -60 -130 -235 -235 -235 -235 -235 -235  
Точка 2.x2 Y2 Z2  
Точка 3.x3 Z3  
Точка 4.x4 Z4 -182 -261 -261 -261 -261 -261 -261  
  Точка (5˝) Y΄5 Y˝5   -300   -300   -300   -300   -300   -300   -300   -300   -345   -345  
  Довжина ланок, мм  
  1-5  
  1-6  
  3-7  
  3-8  
  4-8(max)  
  4-8 (тіп)  
  a, град.  
  6-7  
  Теоретична продуктив- ність насоса QT, л/хв  
  Діаметр силового циліндра, мм  
  Висота ланки 5-9, мм  
  Діаметр опорного колеса, мм  
  Координа- ти центра тяжіння плуга, мм: від осі під- вісу по го- ризонталі  
  від дна борозни по вертикалі  
  Відстань від осі під- вісу до “серед- нього” кор- пуса в го- ризонталь- ній площи- ні, мм  
  Число корпусів  
  Відстань від осі підвісу до опорного колеса в горизон- тальній площині, мм  
  Висота розта- шування осі підвісу над дном бороз- ни, мм  
                                   

 Додаток К

Приклад кінематичного та силового розрахунків взаємодії плуга з механізмом начіпки трактора

 

Вихідні дані:

 

Глибина обробітку а, мм 250

Питомий опір плуга к, кПа 50

Ширина захвату корпуса плуга в, мм 400Число корпусів n 4

Коефіцієнт тертя f 0,5

Діаметр поршня гідроциліндра d, мм 110

Теоретична продуктивність насоса QT, л/хв 60

Об¢ємний к.к.д. насоса h0 0,95

Хід штока ( з креслення ), мм 189

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал