Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тематика, склад і обсяг розрахунково-графічної роботи
Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних робіт

з дисципліни «Основи програмування та САПР автомобілів. Частина 2»

для студентів спеціальності8.07010601 «Автомобілі та автомобільне

господарство» денної форми навчання

 

 

Затверджено на засіданні кафедри АТЕ

протокол № від

 

Черкаси ЧДТУ 2015


Укладачі: к.т.н. Тригуб О.А.

Шльончак І.А.

 

 

Рецензент: Г.Є. Калейніков

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи програмування та САПР автомобілів. Частина 2» для студентів спеціальності8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство» денної форми навчання. /Укл. О.А. Тригуб, Шльончак І.А. – Черкаси ЧДТУ, 2015. -21 с.


Зміст

стр.

  Вступ
  Тематика, склад і обсяг практичних робіт
1. Практична робота №1. Основні формотворні операції тривимірного твердотільного моделювання в Компас-графік.
2. Практична робота №2. Редагування тривимірних твердотільних моделей.
3. Практична робота №3. Побудова тіл обертання за допомогою бібліотеки Компас-Shaft.
4. Практична робота №4. Розрахунок механічних передач за допомогою модуля Компас-Gears.
  Література
     

ВСТУП

 

Методичні вказівки складені у відповідності з робочою програмою дисципліни: «Основи програмування та САПР автомобілів» і призначені для підготовки студентів напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання.

Зміст розрахунково-графічної роботи (РГР) спрямований на ознайомлення студентів з системою автоматизованого проектування Компас-графік та методиками тривимірного моделювання деталей автомобіля.

Розрахунково-графічна робота містить чотири практичні роботи з тривимірного моделювання, зокрема розглядаються задачі побудови просторових моделей тіл обертання та елементів механічних передач за допомогою прикладної бібліотеки Компас-Shaft.

 


Тематика, склад і обсяг розрахунково-графічної роботи

Темою розрахунково-графічної роботи є тривимірне твердотільне моделювання деталей автомобіля в системі автоматизованого проектування Компас-графік.

РГР повинна містити розрахунково-пояснювальну записку, що містить чотири практичні роботи і мати обсяг 15…25 сторінок, що виконується машинописним способом. Текст пояснювальної записки пишеться на одній стороні білого паперу формату А4 (210x297 мм) з даними індивідуального завдання, теоретичними відомостями, описом ходу проектування, таблицями, рисунками і кресленнями. Сторінки пояснювальної записки повинні мати основний напис конструкторської документації і бути пронумеровані, номер сторінки вказується у нижньому правому куті.Зміст пояснювальної записки:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ;

- звіт практичної роботи №1;

- звіт практичної роботи №2;

- звіт практичної роботи №3;

- звіт практичної роботи №4;

- загальні висновки.

Зміст звіту кожної практичної роботи оформляється згідно викладених методичних вказівок.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал