Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні вказівки до виконання завдання 7.
 

Схема ЦАП, яку показано на рис. 4, являє собою суматор, коефіцієнти передачі опорної напруги якого на входах 20, 21, 22, 23, дорівнюють:

; ;

; ,

де Zі – числа, що приймають значення 0 або 1 залежно від положення ключів (визначаються значеннями відповідних розрядів вхідного кода).

Сумарну вхідну напругу ЦАП визначають за виразом:

.

За заданим вхідним двійковим кодом, коли відомо параметри схеми, неважко визначити вихідну напругу Uвих.

Діапазон зміни вихідної напруги ЦАП визначається як різниця максимального та мінімального значень, які відповідають вхідним кодам 1111 та 0000.

У схемі ЦАП, яка зображена на рис. 4, висуваються жорсткі вимоги до точності та стабільності резисторів. Число номіналів резисторів визначається розрядністю ЦАП.

У схемі (рис. 5) використовується матриця резисторів лише двох номіналів R та 2R. Коефіцієнт передачі напруги між сусідніми вузловими точками матриці дорівнює 0,5. Для вказаної схеми вихідну напругу визначають за виразом:

.

Для комутації резисторів в розглянутих схемах звичайно використовують електронні ключі.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал