Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1. Стилі і типи мовлення
План:

1. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

2. Сфера поширення, призначення, ознаки та мовні засоби розмовного стилю.

3. Сфера поширення, призначення, ознаки та мовні засоби публіцистичного стилю.

4. Сфера поширення, призначення, ознаки та мовні засоби художнього стилю.

5. Сфера поширення, призначення, ознаки та мовні засоби епістолярного стилю.

6. Сфера поширення, призначення, ознаки та мовні засоби конфесійного стилю.

 

Література:

1. Глущик С., Дияк О., Шевчук С. Сучасні ділові папери. – К., 2005.

2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручник. – Харків, 2003.

3. Паламар Л. М. Практичний курс української мови:Навч. посібник. – К.,1995.

4. Українська мова у професійному спілкуванні / Мозговий В. І. – К, 2008.

 

Тема 2. Культура мови і культура мовлення

План:

1. Види усного спілкування.

2. Види і жанри публічних виступів.

3. Культура діалогу.

 

 

Література:

1. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручник. – Харків, 2003.

2. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: Навч. посібник. – Львів, 1996.

3. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови. – Київ, 2007.

4. Пазяк О., Кисіль Г. Українська мова і культура мовлення. – К., 1995.

5. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – К., 2006.

Тема 3. Мовленнєвий етикет спілкування

План:

1. Мовні моделі звертання.

2. Мовні моделі ввічливості.

3. Мовні моделі вибачення.

4. Мовні моделі погодження.

 

Література:

1. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – Київ, 1998.

2. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: Навч. посібник. – Львів, 1996.

3. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови. – Київ, 2007.

4. Пазяк О., Кисіль Г. Українська мова і культура мовлення. – К., 1995.

Тема 4. Лексикографічні джерела

План:

1. Поняття «лексикографія».

2. Становлення лексикографії в Україні.

3. Енциклопедичні словники.

4. Типи мовних словників.

5. Способи розміщення матеріалу в словниках.

 

Література:

1. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. – Київ, 2006.

2. Великий тлумачний словник української мови. – К., 2000.

3. Вирган І., Пилинська. М. Російсько-український словник сталих виразів. – Харків, 2000.

4.Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової та технічної мови. – К., 1997.

5.Головащук С. Українське літературне слововживання. – К., 1995.

6. Горпинич В. Російсько-український професійно-технічний словник. – Дніпропетровськ, 1997.7. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навч. посібник / С. А. Антонович та ін.. – Львів, 2001.

8. Російсько-український словник термінів будівництва та архітектури / С.Жуковський та ін.. – Львів, 2005.

9. Русанівський В. Український орфографічний словник. – К., 2006.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал