Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Раритет
Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Української академії аграрних наук.

Рік внесення до Державного реєстру сортів рослин України: 2008.

Тип розвитку – озимий. Рослини низькі, кущ – напіврозлогий. Прапорцевий листок: середня кількість рослин з похилим прапорцевим листком, антоціанове забарвлення вушок слабке, сизий восковий наліт на піхві – сильний, листкова пластинка середньої довжини та середньої ширини. Остюки: антоціанове забарвлення слабке, довжина відносно колосу – середні. Соломина порожниста з помірним опушенням на верхньому міжвузлі. Колос: білий, щільний, довгий та середньої ширини, циліндричної форми з пониклим положенням в просторі. Вісь колосу – гнучка. Нижня колоскова луска: кільовий зубець короткий, другий зубець малий. Колосок має середню кількість плідних квіток. Зернівка жовто-біла, крупна, видовжена, слабозморшкувата.

Висота рослин 111-112 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вища від середньої, у польових умовах за роки випробування зимостійкість:орту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,5-8,2 бала. Стійкість до осипання 8,8-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,4-8,5 бала. За роки випробування сорт слабо вражався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 279-292 доби.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 60,9 ц/га, Полісся 53,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 5,8 ц/га, Полісся – 4,9 ц/га. Маса 1000 зерен 44,7-46,3 г. Зерно містить 12,6-13,6% білка.

 

 

4.5. Підготовка насіння до сівби

Для сівби використовують високоякісне насіння зі схожістю не менше 87%. Воно має бути добре виповненим. Маса 1000 насінин не нижча 40-45 г.

Зернові сорти тритикале не уражаються твердою сажкою і практично стійкі проти летючої. Проти інших хвороб (септоріоз проростків, фузаріоз, снігова пліснява) насіння завчасно протруюють одним з препаратів, рекомендованих для озимої пшениці, що захищають від цих хвороб.

 

 

Таблиця 6

Норми посівних якостей насіння

(ДСТУ 2240-93)

Культура Категорія насіння Сортова чистота,% Вміст насіння Схожість насіння, % Вологість насіння, %
основної культури,% інших видів, шт./кг
  культур них бур’янів
Тритикале озиме ОН 99,8

 

Таблиця 7

Пестициди, які використовують для протруєння насіння

Назва препарату Норма витрати препарату Шкідливий організм, проти якого обробляють насіння Спосіб, час обробки, обмеження
Вітавакс 200 ФФ 3.0 Летюча тверда сажки, кореневі гнилі, пліснявіння насіння Протруювання насіння

 4.6 Сівба

Сіють переважно звичайним рядковим способом з міжряддями 15 см. Вузькорядний спосіб сівби має перевагу в тому, що рівномірніше розміщує насіння в рядку і на площі. Нові сівалки Містраль, СПУ-6Д формують міжряддя на 12 см.

Насіння цієї культури крупніше за розміром, ніж в озимої пшениці та жита. Тому оптимальна глибина сівби тритикале глибша, ніж у інших зернових культур першої групи.

На важких ґрунтах його загортають на 1-2 см мілкіше, на легких і при підсиханні посівного шару - на 1-2 см глибше. На площах з низькою культурою землеробства глибину сівби тритикале збільшують до 4-6 см.

Для розрахунку норми висіву треба насамперед визначити посівну придатність. Під посівною придатністю розуміють вміст чистого і схожого насіння у досліджуваному зразку і у відповідній йому партії.

Більшість районованих сортів тритикале рекомендується висівати у середині оптимальних строків сівби озимої пшениці. При надто ранніх строках сівби у рослин утворюється надмірно розвинута вегетативна маса, що призводить у зимовий період до ураження сніговою пліснявою та випрівання.

Найкращі умови для розвитку тритикале складаються, якщо від сівби до припинення осінньої вегетації сума ефективних середньодобових температур (вище +5°С) становить приблизно 500°С, а тривалість осіннього періоду 50-60 днів.

У зоні Полісся кращим строком сівби є друга декада вересня, у зоні Лісостепу - період з 5 по 25 вересня. В умовах Лісостепу Західної України оптимальні строки сівби припадають на 10-25 вересня, а допустимі - до 5 жовтня. Пізніше сіють при вирощуванні тритикале за інтенсивними технологіями. 

Посівна придатність (ПП) визначається за формулою

ПП = С · Ч/100=90х99,8/100=90%

С – схожість насіння, % ;

Ч – чистота насіння, %.

Формула розрахунку норми висіву матиме такий вигляд:

НВ = К · m · 100 / ПП=4.5*42*100/90=210 кг/га

К – коефіцієнт висіву

m – маса 1000 насінин, г

ПП– посівна придатність, %

Після розрахунків всі проектовані заходи звести в таблицю 8.

 

Таблиця 8

Вимоги до сівби

Культура тритикале озиме

Сорт Раритет

Попередник горох

 

Строк сівби Спосіб сівби Норма висіву, яка рекоменду-ється, млн/га Норма висіву за масою, кг/га Глибина загортання насіння
10-15 вересня Звичайний рядковий ширина міжрядь 15 см 4,5 4-6

 

4.7 Догляд за посівами

Догляд за посівами озимого тритикале варто починати відразу після посіву. При цьому ефективно в посушливих районах прикочування кільчасто-шпоровими котками ЗККШ – 6. Прикочування забезпечує не тільки дружне проростання насінь але і кращу перезимівлю рослин.

Підживлення озимого тритикале здійснюють з урахуванням попередника, наявності елементів живлення в ґрунті і рослинах, стану агроценозу, густоти рослин та стебел на одиниці площі (1 м2), часу відновлення весняної вегетації (ЧВВВ) та погодних умов, що фактично складуться. Після кращих попередників (зернобобові, пари зайняті, багаторічні на один укіс трави) за густоти стебел на 1 мг 800–1200 штук перше підживлення азотним добривом здійснюють за норми 30 кг/га діючої речовини на IV етапі органогенезу, коли формуються елементи структури урожайності колосу. Друге для підвищення вмісту білка і клейковини – 40-50 кг/га діючої речовини на VII-VIII етапі органогенезу (фаза початку колосіння). Після малоцінних попередників за густоти стебел на 1 м2 750 штук і менше, а також на посівах озимих у фазі двох-трьох листків перше ранньовесняне підживлення складає 30–35 кг/га діючої речовини – на II етапі органогенезу, друге в нормі 30–40 кг/га діючої речовини – на IV етапі органогенезу.

У період сходів та кущення на ранніх посівах озимини за певних погодних умов виникає загроза пошкодження посівів цикадами, злаковими попелицями, злаковими мухами, підгризаючими совками, хлібними жужелицями.

Таблиця 9

Прийоми догляду за посівами

Технологічна операція Строки виконання агротехнічних прийомів Агротехнічні вимоги  
Прикочування З посівом або вслід  
     

 

 

Таблиця 10

Пестициди для захисту від шкідливих організмів

на посіві тритикале озиме

Препарат Норма витрати препарату Шкідливий організм, проти якого обробляється Спосіб, час обробок, обмеження Строк останньої обробки
Вітавакс 200 ФФ 3,0 Летюча тверда сажки, кореневі гнилі, пліснявіння насіння Протруювання насіння -
Децис, 2,5% к.е 0,2-0,3 цикади, злакові попелиці, злакові мухи, підгризаючі совки, хлібні жужелиці обприскування під час вегетації 20

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал