Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛІТЕРАТУРА. 8. Громовик Б.П. Медичне і фармацевтичне товарознавство / товари аптечного асортименту
ОСНОВНА:

8. Громовик Б.П. Медичне і фармацевтичне товарознавство / товари аптечного асортименту. – Вінниця. Нова Книга, 2011. – 492с.

9. Дем’яненко В.Г. Медичне та фармацевтичне товарознавство / практикум. В.Г. Дем’яненко, В.А. Афанасьєва, А.В. Проскочило, С.В. Бреусова. – Київ. ВСВ «Медицина», 2010. – 293с.

10. Гридасов В.І. Фармацевтичне і медичне товарознавство / підручник. В.І. Гридасов, Л.М. Оридорога, О.В. Винник. – Харків. НФаУ «МТК-книга», 2004. – С. 91-100.

11. Васнецова О.А. Медицинское и фармацевтическое товароведение. – М.: ГЭОТАР-Медицина, 2005.

ДОДАТКОВА:

14. Батуріна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 278с.

15. Закон України № 51/95 – ВР від 10.02.95р. «Про наукову та науково-технічну експертизу».

16. ДСТУ 2925-94. «Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення».

17. ДСТУ 3128-95. «Вироби гумові технічні. Зовнішні дефекти. Терміни та визначення».

18. ДСТУ 2667-94 ( ГОСТ 3303-94) «Грелки резиновые. Технические условия». – К.: Держстандарт України.

19. ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Технические условия». – К.: Госстандарт Украины, 1996.

20. ГОСТ 23256-78 «Изделия медицинские. Технические требования».

21. Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001 р. «Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі».

22. ДК 016-97 «Дежавний класифікатор продукції та послуг України».

 

 

Методичну вказівку підготував: асист. Посацька Н.М.

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри ОЕФ і технології ліків

Протокол № __ "__" ____________ 201_ р.

 

 

Зав. кафедри ОЕФ і технології ліків д.фарм.н., доц. Семенів Д.В.

 

 

Методична вказівка для студентів до практичних занять з дисципліни: «Медичне та фармацевтичне товарознавство»

Тема: ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТОВАРІВ. МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ. ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОХІРУРГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ: РІЖУЧИХ, ЗАТИСКНИХ

 

Актуальність теми:Рівень науково-технічного прогресу значною мірою залежить від матеаріалів, які використовує людина. Наука про властивості металів, їх походження, будову і можливі зміни, що відбуваються під впливом багатьох чинників, називається матеріалознавством. Основне завдання цієї науки – встановлення зв’язків між складом, структурою різних матеріалів та їх фізичними, механічними і технологічними властивосями. На основі вивчених властивостей матеріалів визначають показання до найбільш ефективного і раціонального їх використання, розробляють технологію виготовлення з них різноманітних виробів, та загальнохірургічних інструментів.Навчальні цілі:

ЗНАТИ:

1. Вимоги до матеріалів для виготовлення медичних виробів.

2. Загальні відомості про властивості матеріалів. Твердість металів, визначення методами: Брінелля, Роквелла, Віккерса.

3. Металеві маткріали.

4. Чорні метали та їх сплави.

5. Кольорові метали та їх сплави.

6. Благородні й дорогоцінні метали.

7. Призначення медичних інструментів.

8. Які інструменти належать до загальнохірургічних?

9. З яких матеріалів виготовляють медичні інструменти?

10. Елементи конструкції медичних інструментів.

11. Методи дезінфекції і стерилізації медичних інструментів.

12. Зберігання медичних інструментів.

ВМІТИ:

1. Провести товарознавчий аналіз медичних інструментів і зробити висновок про їх відповідність вимогам НД.

2. Провести ідентифікацію медичних інструментів, застосовуючи НД і каталоги. Зробити висновок про можливість їх використання.

3. Вибрати потрібні паковання, марковання й умови зберігання прийнятого на склад товару.

4. Провести маркування легованих сталей.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал