Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КОМАНДИ ВИБОРУ РЕЖИМУ.
Команди вибору режиму приведені в табл. 1.

Після вводу команди по замовчуванню виконується опція команди, яка знаходиться в дужках < >.При вводі іншої опції необхідно набрати повну назву цієї опції або скорочену ( з великих букв назви опції ) назву опції команди.

 

Таблиця 1

КОМАНДИ ВИБОРУ РЕЖИМУ.

КОМАНДА ПОЯСНЕННЯ ДО КОМАНДИ
Limits Команда встановлення розмірів креслення. Після набору команди в командній стрічці ( зона 4 ) видається повідомлення: ON/OFF/<Lower left corner> <0.0000, 0.0000>: Вкл/Викл/<Лівий нижній кут> <0.0000, 0.0000>: Розмір лівого нижнього кута задається координатами X та Y в міліметрах. Крапкою відділяється ціла частина числа від дробової. Після вводу лівого нижнього кута креслення виводиться запит на ввід координат правого верхнього кута креслення : Upper right corner <12.0000,9.0000>: Верхній правий кут<12.0000,9.0000>:

Таблиця 1 ( продовження )

Zoom Показати креслення на екрані монітора у збільшеному масштабі. Після вводу цієї команди на екрані монітора в командній стрічці виведеться повідомлення: All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Window/<Scale(X)>: number - абсолютне збільшення. Чим більше число тим більше зображення. numberX - збільшення відносно текучого зображення (1Х). All - Збільшити весь малюнок в межах заданих границь. Center- центрування зображення ( необхідно задати центр і висоту зображення ). Dynamic- дозволяє переміщати по малюнку рамку, яка може розширятись або звужуватись динамічно, використовуючи при цьому пристрої вказівники. Частина малюнка, яка знаходиться всередині рамки, буде відображатись на екрані.

Таблиця 1 ( продовження )

Extents- відображає даний малюнок на весь екран так, що крайні верхня, ліва та нижні крапки малюнку знаходяться на границі графічної зони. Previous- відновлює попереднє зображення. Window- відображає задане вікно у рамці на весь екран.
Grid Команда керування зображенням на екрані монітора сітки із крапок, що полегшує розміщення об’єктів на малюнку. Після вводу команди в командній стрічці виводиться повідомлення: GRID Grid spacing(X) or ON/OFF/ Snap/Aspect <current>: Spacing(X) - число, яке задає інтервал сітки в умовних одиницях. Якщо за числом іде “Х”( наприклад,”5Х”), то інтервал сітки встановлюється кратним текучій точності прив’язки. Нуль встановлює інтервал сітки рівним

Таблиця 1 ( продовження )кроку прив’язки. ON- відображає сітку на екрані монітора з раніше заданим інтервалом. OFF- забирає сітку з екрану монітора. Snap - встановлює інтервал сітки, який рівний текучому кроку прив’язки. Aspect- дозволяє задавати різні інтервали сітки по вертикалі та по горизонталі. ВМИКАЄТЬСЯ КОМАНДА GRID ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАВІШОЮ F7. ПРИ ПОВТОРНОМУ НАТИСКУВАННІ КЛАВІШІ F7 КОМАНДА GRID ВИМИКАЄТЬСЯ.
Snap Команда “інтервалу прив’язки”, який рівний деякій допоміжній невидимій решітці. Курсор при включеному Snap може бути розміщений тільки у вузлах цієї решітки, як би “прив’язаний” до її вузлів. Ви можете змінити крок або відмовитись від прив’язки взагалі. Після вводу команди на екрані

Таблиця 1 ( продовження )

висвітиться повідомлення: Snap spacing or ON/OFF/Aspect/Rotate /Style<current>: Snap spacing- крок прив’язки. В дужках < >встановлено значення кроку прив’язки. ON -увімкнути крок прив’язки. OFF - вимкнути крок прив’язки. Aspect- дозволяє задавати різні інтервали кроку прив’язки по вертикалі та по горизонталі. Rotate- повернути решітку прив’язки на заданий кут та прив’язати решітку до заданої крапки. Style Iso- встановити режим ізометричної решітки Style Standart- встановити режим стандартної прив’язки. ВМИКАЄТЬСЯ КОМАНДА SNAP ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАВІШОЮ F9. ПРИ ПОВТОРНОМУ НАТИСКУВАННІ КЛАВІШІ F9 КОМАНДА SNAP ВИМИКАЄТЬСЯ.

 Таблиця 1 ( продовження )

Ortho Ця команда використовується при побудови лише горизонтальних та вертикальних ліній. При вводі цієї команди на екрані у командній стрічці висвітлюється повідомлення: ON/OFF<current>: ON- ввімкнути команду ORTHO. OFF- вимкнути команду ORTHO. ВМИКАЄТЬСЯ КОМАНДА ORTHO ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАВІШОЮ F8. ПРИ ПОВТОРНОМУ НАТИСКУВАННІ КЛАВІШІ F8 КОМАНДА ORTHO ВИМИКАЄТЬСЯ.
Coords Ця команда використовується для виводу координат переміщення курсора. При вводі команди на екрані висвітиться повідомлення: New value for COORDS<current>: Нове значення для координат<текуче>: Якщо ввести нове значення для координат 0, то значення координат положення курсора не будуть виводитись на екрані. Якщо ввести нове значення для координат 1 або 2,

Таблиця 1 ( продовження )

то значення координат положення курсора будуть виводитись на екрані. ВМИКАЄТЬСЯ КОМАНДА COORDS ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАВІШОЮ F6. ПРИ ПОВТОРНОМУ НАТИСКУВАННІ КЛАВІШІ F6 КОМАНДА ВИМИКАЄТЬСЯ.
Save Команда дозволяє зберегти текучий малюнок на диску не виходячи із графічного редактора. Після вводу команди на екрані виведеться повідомлення: File name <current>: Ім’я файла <текуче>:
End Команда виходу із графічного екрану монітора в основне меню з одночасним записом малюнка на диск під текучим іменем.
Quit Команда виходу із графічного екрану монітора в основне меню без запису малюнка на диск. При вводі команди виводиться повідомлення: Really want to discard all changes to drawing? Дійсно не необхідні всі зміни у малюнку ? При натискуванні “Y” команда виводить Вас у основне меню.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал