Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І. ТЕМА: Сечові органи. Зовнішня і внутрішня будова нирки
ЗАНЯТТЯ 12

ТЕМА: Сечові органи. Зовнішня і внутрішня будова нирки. Нефрон - структурно-функціональна одиниця нирки. Кровопостачання. Оболонки нирки, ниркова фасція. Скелето-, синто- та голотопія нирки.

Актуальність теми: Знання анатомії сечових органів дає можливість в подальшому вивчати патогенез захворювань цих органів, розробляти методи профілактики та необхідні методи лікування.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) скелето-, син- і голотопію нирок;

б) капсули і фасції нирок;

в) фіксуючий апарат нирок;

г) внутрішню будову нирок;

д) нефрон, його складові частини;

е) кровопостачання нирок;

ж) чудесну артеріальну сітку;

з) механізми утворення первинної і вторинної сечі;

и) малі чашки нирок, форнікальний апарат;

к) великі чашки нирок, ниркову миску;

л) рентгенанатомічні різновиди нирок;

м) розвиток нирок, стадії;

н) аномалії розвитку і розташування нирок.

 

ВМІТИ:

а) показати нирку, малі, великі чашки, ниркову миску;

б) кіркову і мозкову речовини нирок;

в) намалювати схему нефрона і кровопостачання нирок.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

2. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

3. Вивчіть

а) анатомічну будову і топографію нирок;

б) оболонки і фіксуючий апарат нирок;

в) внутрішню будову нирок, нефрон, його складові частини;

г) кровопостачання нирок (чудесну артеріальну сітку);

д) малі, великі чашки нирки, ниркову миску;

е) форнікальний апарат нирки;

ж) функцію нирок;

з) розвиток і аномалії нирок.

 

Контрольні питання:

1. Анатомічна будова нирок.

2. Скелетотопія нирок.

3. Синтопія (намалювати схему) і голотопія нирок.

4. Капсули нирок, їх будова, значення.

5. Фасція нирок, особливості заднього і переднього листків фасції.

6. Внутрішня будова нирок.

7. Нефрон, складові частини.

8. Кровопостачання нирок.

9. Чудесна артеріальна сітка нирок.

10. Механізм утворення первинної і вторинної сечі.

11. Малі, великі чашки і ниркова миска, будова стінки.

12. Форнікальний апарат.

13. Рентгенологічні різновиди нирок.

14. Розвиток нирок у філо- і онтогенезі.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію; будову нирок. На живому демонструють проекцію нирок на поперекову ділянку. Викладач консультує студентів по темі заняття, . В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі. 

Тести для самоконтролю знань

1. Яким номером на малюнку позначено sinus renalis?

 

 

A. 10

B. 3

C. 12

D.1

E. 8

 

 

2. Яким номером на малюнку позначено facies posterior?

 

 

A. 12

B. 5

C. 6

D.10

E. 1

 

3. Яким номером на малюнку позначено calices renales minores?

 

A. 3

B. 10

C. 18

D.9

E. 2

 

4. Яким номером на малюнку позначено calices renales majores?

 

 

A. 9

B. 14

C. 3

D.19

E. 8

 

5. Яким номером на малюнку позначено pelvis renalis?

 

 

A. 10

B. 9

C. 3

D. 5

E. 19

 

 

6. Яким номером на малюнку позначено basis pyramidis?

 

 

A. 4

B. 5

C. 12

D.7

E. 11

 

7. Яким номером на малюнку позначено papillae renales?

 

 

A. 3

B. 11

C. 14

D.1

E. 10

 

 

8. Яким номером на малюнку позначено columnae renales?

 

 

A. 2

B. 5

C. 3

D. 15

E. 1

 

9. Яким номером на малюнку позначено aa. arcuatae?

 

 

A. 11

B. 9

C. 8

D. 20

E. 24

10. Яким номером на малюнку позначено glomeruli?

 

 

A. 8

B. 13

C. 30

D.15

E. 13

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. Під час операції з печінкової миски видалений камінь розміром 3х4 см, що мав з однієї сторони три вирости у вигляді рогів [коралоподібний камінь]. Якім анатомічним утворам відповідають ці вирости?A.Великим чашечкам

B. Нефронам

C. Малим чашечкам

D. Нирковій мисці

E. Часточкам нирки

 

2. У хворого при нефрографії були знайдені камінці в макроскопічних відділах сечовивідних шляхів нирки. Встановлено, що вони знаходяться в:

A. Малих і великих ниркових чашечках, нирковій мисці

B. Збірних трубочках, сосочкових протоках, малих ниркових чашечках

C. Прямих трубочках, малих і великих ниркових чашечках

D. Сосочкових протоках, великих ниркових чашечках, нирковій мисці

E. Сосочкових протоках, малих ниркових чашечках, прямих трубочках

 

3. На рентгенограмі нирок при пієлографії лікар виявив ниркову миску, в яку безпосередньо впадали малі чашечки (великі були відсутні). Яку форму сечовивідних шляхів нирки виявив лікар?

A. Ембріональну

B. Фетальну

C. Зрілу

D. Ампулярну

E. Деревоподібну

 

4. При цистоскопії, у хворого із сечокам’яною хворобою, уролог спостерігає за виділенням контрасту із сечоводів. Яке з анатомічних утворень може слугувати орієнтиром для них ?

A. Trigonum vesicae

B. Apex vesicae

C. Corpus vesicae

D. Fundus vesicae

E. Cervix vesicae

 

5. У хлопчика 7 років з недостатністю нирок при томографічному обстеженні встановлено: нирки мають бугристий контур і часточкову будову. До якого віку в нормі зберігається часточкова будова нирок?

A. 2-3 роки

B. 1 рік

C. 4 роки

D. 4-5 років

E. 5-6 років

 

6. В лікарню поступив чоловік 40 років з травмою нирки. З метою видалення нежиттєздатних тканин та відновлення кровоносних судин показана резекція одного сегмента нирки. Скільки сегментів має нирка?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

E. 6

 

7. Після значного похудіння у чоловіка 70 років з’явились тупі болі в поперековій ділянці. При обстеженні був виставлений діагноз: "Блукаюча нирка". Яка частина фіксуючого апарату нирки вірогідніше всього була уражена?

A. Сapsula adiposa

B. Сapsula fibrosa

C. M. iliopsoas

D. Lig. hepatorenalis

E. M. quadratus lumborum

 

8. У хворої діагностовано гіпертонічну хворобу ниркового походження. Ураження якої з перечислених структур нирки може бути ймовірною причиною даного захворювання?

A. Юкстагломерулярний апарат

B. Юкстамедулярний апарат

C. Форнікальний апарат

D. Петля Генле

E. Капсула клубочка

 

9. На якому рівні розміщені нирки?

A. Від XI грудного до II поперекового хребця

B. Від XI грудного до III поперекового хребця

C. Від X грудного до II поперекового хребця

D. Від XIІ грудного до III поперекового хребця

E. Від Х грудного до І поперекового хребця

 

10. В утворенні ниркового ложа приймають участь:

A. Квадратний м’яз поперека та великий поперековий м'яз

B. Малий та великий поперекові м'язи

C. Великий поперековий м'яз та внутрішній косий м'яз живота

D. Внутрішній косий м'яз живота та малий поперековий м'яз

E. Зовнішній та внутрішній косі м'язи живота

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.042 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал