Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Александрова М.М., Маслова С.О Гроші, фінанси, кредит
1. Александрова М.М., Маслова С.О Гроші, фінанси, кредит. Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. К. - ЦУЛ. 2002. с. 336

2. Базилинська О.Я. Макроекономіка. К.-ЦНЛ. 2005. с.442.

3. Будаловська С.М., Лупіна І.В., Романюк О.П. Макроекономіка. К. 2001р с. 272.

4. Биков П., Кокшаров А. Реакция на инфляцию. М. - Эксперт. 2001. с. 214.

5. Борисов Є.Ф. «Экономическая теория». М.:ЮРАЙТ 2007. с. 267.

6. Гайдуцький П. Інфляція: зовнішні і внутрішні виклики// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 244.- 27 грудня.- С. 8.

7. Гриценко А. А. Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні / А. А. Гриценко, Т. О. Кричевська, О. І. Петрик. – К., 2008. С. 272 .

8. «Економікс», Кемпбелл Р. Макконнел, Стенлі Л.Брю, К. 1993. с. 132-133.

9. Кораблін С. Інфляційні орієнтири// Дзеркало тижня, № 10 (589), 18-24 березня, 2006.

10. Кравченко С. Проблеми інфляції в ринковій економіці й антиінфляційна політика держави / С. Кравченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 8. – C.127 .

11. Марцин В. С. Деякі підходи до регулювання інфляційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки / В. С. Марцин // Економіка розвитку № 1. – 2013. – С. 156.

12. Менеджмент, ориентированный на рынок, Ламбен Ж.2008, Питер, с. 679.

13. «Основні чинники та фактори інфляції в Україні», Ковальчук Т., Коваль М., «Фінанси України», 2008.с. 145.

14. «Про зв’язок інфляції та монетарної маси», В. Прісняков, «Фінанси України», №4 2008 с. 155.

15. Риккардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Антология экономической классики / Под ред. И.А.Столярова. В 2-х т. Т.1. М.: Эконов, 1993. С.447.

16. Сменковський А. Інфляція та економічне зростання: статистичний вимір/ А. Сменковський // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5–6. – C.368

17. Департамент статистики, аналізу та прогнозування – [інтер.ресурс]. Режим доступу:http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4972999

18. Кляшов І.С. Аспекти антиінфляційної політики України - Х., 2013 – [інтер.ресурс]. Режим доступу:

18.http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4644/1/.pdf

19. Державна служба статистики – [інтер.ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

20. Національний Банк України – [інтер.ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Індекс споживчих цін [20]

  Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень
Індекс споживчих цін 100.2 100.0 102.2 103.3 103.8 101.0 100.4 100.8 102.9 102.6
Прод.харчування та безалкогольні напої 100.4 101.2 102.4 104.2 103.6 100.7 99.3 99.9 102.9 102.6
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101.1 100.9 100.7 101.1 101.4 102.0 102.8 104.0 103.8 102.5
Одяг і взуття 98.3 95.1 106.2 102.7 100.4 98.2 96.8 99.2 107.9 106.4
Житло,вода, електроенергія, газ та інші види палива 100.3 100.2 100.2 100.2 112.8 101.7 104.0 101.6 101.6 102.2
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 100.2 100.9 102.3 105.8 103.1 102.5 101.2 101.5 102.0 102.0
Охорона здоровя 100.4 102.0 105.7 110.1 103.6 101.9 100.7 103.9 103.3 99.3
Транспорт 100.0 100.0 100.1 100.1 100.2 99.7 99.9 100.1 101.0 100.9
Звязок 100.2 101.2 102.4 102.7 101.0 101.6 101.5 101.9 102.0 101.4
Відпочинок і культура 100.1 100.4 100.0 100.2 100.0 100.9 100.1 100.1 102.2 100.4

 Освіта 100.0 100.5 100.8 101.3 101.2 101.5 101.3 100.9 100.5 102.0
Ресторани та готелі 100.4 100.3 100.1 100.6 102.5 103.2 102.0 101.4 101.9 102.6
Різні товари та послуги 100.1 100.3 103.7 101.7 101.3 100.3 100.9 101.8 101.0 102.0

 
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал