Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Документальне оформлення розрахунків з персоналом з оплати праці.
Для обліку особового складу, нарахування та виплати заробітної плати використовують уніфіковані форми первинних облікових документів, затверджених постановою Держкомстату РФ від 05.01.04. № 1 (11).
Наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу (форма Т-1) застосовується для оформлення та обліку прийнятих на роботу за трудовимдоговором. У наказі вказуються найменування структурного підрозділу, професія (посада), випробувальний термін, а також умови прийому на роботу і характер майбутньої роботи. Наказ підписується керівником організації і оголошується працівникові під розписку. На підставі наказу в трудову книжку вноситься запис про прийом на роботу, заповнюється особиста картка, в бухгалтерії відкривається особовий рахунок працівника.
Особова картка працівника (форма Т-2) заповнюється на осіб, прийнятих на роботу на підставі наказу про прийом на роботу, трудової книжки, паспорта, військового квитка, документа про закінчення навчального закладу та інших документів, передбачених законодавством.
Штатний розклад (форма Т-3) застосовується для оформлення структури, штатного складу і штатної чисельності організації. Штатний розпис містить перелік структурних підрозділів, посад, відомості про кількість штатних одиниць, посадових окладах, надбавки і місячному фонді заробітної плати. Затверджується наказом керівника. Зміни до штатного розпису вноситься також за наказом керівника.
Наказ (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу (форма Т-5) використовується для оформлення та обліку переведення працівника на іншу роботу в організації. заповнюється працівником кадрової служби з урахуванням письмової згоди працівника, підписується керівником організації, оголошується працівникові під розписку. На підставі даного наказу робиться відмітка в особистій картці, особовому рахунку, вноситься запис у трудову книжку.
Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівнику (форма Т-6) застосовується для оформлення та обліку відпусток, наданих працівникамвідповідно до законодавства, колективним договором, нормативними актами організації, трудовим договором. Складається працівником кадрової служби, підписується керівником організації і оголошується працівникові під розписку. На підставі наказу робиться запис в особистій картці, особовому рахунку і проводиться розрахунок заробітної плати, належної за відпустку, за формою Т-60 "Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику".
Наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (форма Т-8) застосовується для оформлення та обліку звільнення працівника. Заповнюється співробітником кадрової служби, підписується керівником організації, оголошується працівникові під розписку. На підставі наказу робиться запис в особистій картці, особовому рахунку, трудовій книжці, проводиться розрахунок з працівником за формою Т-61 "Записка-розрахунок при припиненні (розірванні) трудового договору з працівником (звільнення)".
Наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження (форма Т-9) застосовується для оформлення та врахування напрямків працівника у відрядження. Заповнюється співробітником кадрової служби, підписується керівником організації. У наказі вказуються прізвища та ініціали, структурний підрозділ, професії (посади) відряджаються, а також цілі, час і місця відряджень. Пі необхідності вказуються джерела оплати сум витрат на відрядження.
Посвідчення про відрядження (форма Т-10) є документом, що засвідчує час перебування працівника у службовому відрядженні. Виписується в одному примірнику співробітником кадрової служби на підставі наказу про направлення у відрядження. У кожному пункті призначення робляться відмітки про час прибуття та вибуття, які завіряються підписом відповідальної посадової особи та печаткою.
Службове завдання для направлення у відрядження і звіт про його виконання (форма Т-10а) використовується для оформлення та обліку службового завдання для направлення у відрядження, а також звіту про його виконання. Службове завдання підписується керівником підрозділу, в якому працює відряджаються співробітник. Затверджується керівником організації і передається в кадрову службу для складання наказу про направлення у відрядження. Особою, прибулим з відрядження, складається короткий звіт про виконану роботу, який узгоджується з керівником структурного підрозділу і надається в бухгалтерію разом з посвідченням про відрядження і авансовим звітом.
Наказ (розпорядження) про заохочення працівника (форма Т-11) застосовується для оформлення та обліку заохочень за успіхи в роботі. Складається на підставі подання керівника структурного підрозділу організації, в якому працює співробітник. Підписується керівником організації, оголошується працівникові під розписку. На підставі наказу вноситься відповідний запис в особисту картку працівника і його трудову книжку.
Табель обліку робочого часу та розрахунку оплати праці (форма Т-12) і табель обліку робочого часу (форма Т-13) застосовуються для здійсненнятабельного обліку, контролю трудової дисципліни. Форма Т-12 призначена для обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати, а форма Т-13 - тільки для обліку використання робочого часу. Табелі складаються в одному примірнику уповноваженим на це особою, підписуються керівником структурного підрозділу та кадрової служби і передаються в бухгалтерію.
Розрахунково-платіжна відомість (форма Т-49) служить для визначення розміру заробітної плати та утримань з цієї суми, крім того дана форма є документом для виплати заробітної плати за місяць.
Розрахункова відомість (форма Т-51). У ній містяться всі розрахунки з визначення сум заробітної плати, що підлягають виплаті працівникам.
Платіжна відомість (форма Т-53) використовується для виплати заробітної плати працівникам. У ній вказуються прізвища та ініціали працівників, їх табельні номери, суми до видачі та розписку в отриманні заробітної плати.
На видану суму заробітної плати складається Видатковий касовий ордер (форма КО-2), номер і дата якого проставляються на останній сторінці відомості.
Журнал реєстрації платіжних відомостей (форма Т-53а) застосовується для обліку та реєстрації платіжних відомостей з вироблених виплат працівникам організації. Ведеться працівником бухгалтерії.
Особовий рахунок (форма Т-54), в ньому записуються необхідні відомості про співробітника, всі види нарахувань і утримань із заробітної плати за кожен місяць.
Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику (форма Т-60) призначена для розрахунку належної працівникові заробітної плати та інших виплат при наданні йому щорічної оплачуваної чи іншого відпустки.
Записка-розрахунок при припиненні (розірванні) трудового договору з працівником (звільнення) (форма Т-61) застосовується для обліку і розрахунку належної заробітної плати та інших виплат працівникові при припиненні дії трудового договору. Складається працівником кадрової служби. Розрахунок належної суми заробітної плати та інших виплат проводиться працівником бухгалтерії.
Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал