Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Типи дошкільних навчальних закладів в Україні на сучасному етапі


Тема: Система дошкільної освіти в Україні

План

1. Правові, організаційні засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти в Україні

2. Типи дошкільних навчальних закладів в Україні на сучасному етапі

3. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти

4.Міжнародне співробітництво в галузі дошкільної освіти

 

1. Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти в Законі України “Про дошкільну освіту”

В Законі Україні “Про дошкільну освіту” зазначено, що дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в України.

Система дошкільної освіти:

- дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;

- наукові і методичні установи;

- органи управління освітою;

- освіта і виховання в сім’ї.

Завдання дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини; виховання в дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здіснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

Типи дошкільних навчальних закладів в Україні на сучасному етапі

Дошкільні заклади загальнорозвивального типу покликані забезпечити повноцінний різнобічний розвиток особистості дитини, збереження та зміцнення її здоров’я, опанування дитиною навичками здорового, активного способу життя.

До таких закладів належать:

- ясла-садок - забезпечує догляд, оздоровлення, виховання та навчання дітей віком від 2 місяців до 7 (6) років;

- дитячий садок - забезпечує здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку від 3 до 7 років;

- дошкільний заклад із пріоритетним здійсненням одного або кількох напрямів розвитку дитини (художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, музичного, гуманітарного з вивченням іноземних мов);

- дитячий будинок - заклад інтернатного типу, в якому на повному державному утриманні перебувають діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, від З до 7 років.

Дошкільні заклади компенсаторного типу створюються для дітей із вадами слуху, мови, зору, опорно-рухового апарату, з дефектами інтелекту або з ослабленим здоров’ям, які не можуть на загальних підставах здобувати дошкільну освіту, відвідуючи інші дошкільні заклади.

До них належать:

- дошкільний заклад спеціального призначення із здійсненням кваліфікаційної корекції вад у фізичному чи психічному розвитку дітей;

- санаторний дошкільний заклад з пріоритетним здійсненням санітарно-гігієнічних, профілактичних та оздоровчих заходів і процедур.

До дошкільних закладів освіти комбінованого типу можна віднести загальнорозвивальні, компенсаторні, оздоровчі групи, заклади короткочасного догляду, прогулянкові тощо.

Дошкільні заклади інноваційного, альтернативного типу:

- авторський дошкільний заклад реалізації ідей видатних педагогів (С. Русової, М. Монтессорі, В. Сухомлинського);

- центр розвитку дитини - дошкільний заклад із здійсненням психофізичного розвитку, корекції і оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;

- дитячий садок - початкова школа - освітній заклад, що забезпечує наступність, реалізацію загальноосвітніх програм дошкільної початкової загальної освіти або наскрізної освітньої програми.

Групи з короткочасним перебуванням дітей організовуються при постійних дошкільних закладах. Тривалість перебування в них дітей - від двох до шести годин з організацією харчування чи без нього.Такі групи можуть працювати будь-яку кількість днів на тиждень (від 2 до 5). Допускається вільне відвідування дітьми групи.

адаптаційна
вечірня
прогу-лянкова
навчальна
денна
Дошкільні заклади комбінованого типу типтипу
Ранкова та денна групи створюються задля надання допомоги батькам, зайнятим на виробництві неповний робочий день, та для дітей із малозабезпечених і неповних сімей.

У ранковій групі діти перебувають зазвичай зранку впродовж 3 - 4 годин. У денній групі діти перебувають з 13 до 17(18) години з одноразовим харчуванням (обідом чи полуденком за домовленістю з батьками) та денним відпочинком.

Цілоденна група функціонує зранку до вечора з поточним способом зміни дітей. Дитину приводять на 3 -4 години у час, зручний для батьків, упродовж дня відповідно до тривалості роботи групи. Освітньо-виховний процес слід планувати таким чином, щоб постійна зміна дітей упродовж дня і спілкування в цей час з батьками не руйнували його змісту та не заважали іншим дітям.

Навчальна група створюється для дітей старшого дошкільного віку, має на меті надання допомоги батькам, які самостійно виховують дітей удома, в забезпеченні навчання для підготовки до школи в обсязі вимог дошкільної освіти.

Заняття з дітьми в навчальній групі проводяться за складеним розкладом відповідно до програми навчання й виховання дітей, що реалізується у дошкільних закладах України.

Зміст освітньої роботи в такій групі сприяє адаптації дітей до шкільного життя і має не тільки передбачити вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання в загальноосвітніх закладах різних типів, а й сприяти духовному, морально-етичному розвитку особистості, забезпечувати набуття життєвого досвіду співпраці в колективі, вироблення вміння навчатися, перебувати в колективі.

Дітей навчають правил поведінки в дитячому колективі, користування навчальним приладдям, розвивають їхнє мовлення, увагу, спостережливість, інтерес до навчання.

Прогулянкова група створюється для задоволення потреб родини в догляді та піклуванні про дитину під час нетривалого перебування її в дошкільному закладі.

Діти збираються на прогулянку на 2 - 3 години від 2 до 5 разів на тиждень. За бажанням батьків група функціонує у вихідні та святкові дні. Прогулянкова група не забезпечує дітей харчуванням.

Для забезпечення дітям емоційного комфорту слід планувати проведення спостережень, екскурсій, творчих ігор, ігор-забав, відгадування загадок, розповідання казок, заучування скоромовок, створення проблемних ситуацій, організацію пошуково-дослідницької діяльності дітей тощо.

Різновидом прогулянкової є ігрова група, мета якої полягає у всебічному вихованні й розвиткові дітей засобами гри та різноманітної діяльності з використанням дидактичного матеріалу.

Вечірня група створюється для задоволення потреб і запитів сім'ї господарського, суспільного і культурного характеру й необхідності вивільнення для цього вечірніх годин. Час перебування дітей - з 17 до 21 години.

Педагог мусить створити в такій групі спокійну, максимально наближену до домашньої обстановку, щоб дитина мала можливість близького спілкування з дорослим (посидіти з ним поруч, поговорити, поділитися враженнями). Організовані ігри, заняття, розваги, співи і слухання музики плануються на перші 1 - 1, 5 години перебування дітей.

Адаптаційна група створюється для полегшення і прискорення процесу адаптації малюків до нових умов.

Організується така група за ініціативою батьків для дітей різного віку, передбачає кількагодинне їх перебування з одноразовим харчуванням. Обов’язковою є наявність спеціально обладнаних приміщень з урахуванням особливостей віку та режиму, санітарних норм і правил.

Головні завдання, що їх ставить перед собою вихователь адаптаційної групи: створення для дітей сприятливих умов, атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, умов для розвитку почуттів і сприймань дитини, її самореалізації; забезпечення охорони життя малюка, створення умов для нормального фізичного розвитку, зміцнення здоров’я, виховання культурно-гігієнічних навичок.

Оздоровча група створюється для дітей з ослабленим здоров’ям, які часто хворіють на гострі респіраторні та інші хвороби. Має на меті зміцнення здоров’я дітей загартуванням їх організму, забезпечення якісним, вітамінізованим харчуванням, систематичним медичним обслуговуванням із проведенням фізіотерапевтичних процедур.

Для запобігання захворюванню дітей педагогічний і медичний персонал повинен запровадити систему оздоровчих заходів: вправи для регуляції дихання, масаж, лікувальну фізкультуру, полоскання горла лікарськими травами та прохолодною водою, корегуючі вправи, загартування повітрям та водою. Слід активно пропагувати серед батьків методи профілактики захворювання, лікування за допомогою народної медицини, надання першої допомоги.

Сімейну групу побудовано за родинним принципом. До її складу можуть входити діти з однієї чи з кількох багатодітних сімей. У таку групу беруть небагато дітей (до 10 осіб) різного віку.

Педагогічний процес вирізняється не лише відповідальним ставленням до догляду, оздоровлення, виховання і навчання дітей, а й реальною взаємодією з батьками, сприяє вихованню поваги й любові до батьків, братів і сестер, інтегрування сімейного й суспільного дошкільного виховання.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.