Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


На карті заштриховано територіальні межі
ААнтського царства.

БВеликої Скіфії.

ВБоспорського царства.

ГТрипільської культури.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Яке князівство в першій половині ХІІІ ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі?

А Чернігівське

БВолинське

В Київське

Г Переяславське

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Який фактор був вирішальним у поширенні писемності в Київській Русі?

А розвиток торгівлі

Б запровадження християнства

В створення писаних законів

Г розширення кордонів держави

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Магдебурзьке право регулювало відносини у

А братствах.

Б воєводствах.

В містах.

Гмонастирях.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Унаслідок якої події відбулися зміни, описані в уривку з історичного джерела?

«...і відтоді з Поділля вигнано владу татарську. Цей Ольгерд інші руські землі під свою владу взяв, і Київ з-під Федора-князя, ставленика хана, взято і посадив в ньому Володимира, сина свого, і почав над ними володіти...»

А битви на р. Сині Води (1362 р.)

Б Кревської унії (1386 р.)

В битви під Грюнвальдом (1410 р.)

Г Городельської унії (1413 р.)

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Козацьке військо, очолюване наказним гетьманом А. Ждановичем, у грудні 1656 — липні 1657 рр. вело бойові дії проти Польщі спільно з

А австрійським військом.

Б московським військом.

Втатарським і турецьким військами.

Г трансильванським і шведським військами.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

8. Який період козацької доби історії України характеризує тогочасний вислів:


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал