Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Належність до якої релігійної конфесії гарантувала українській шляхті доступ до посад і реалізацію прав і привілеїв у Речі Посполитій у першій половині XVII ст.?
А православ’я

Бкальвінізму

В католицизму

Г соцініанства

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

10. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Найдорожчому во Христі сину нашому Сигізмунду ІІІ, славному королю Польщі, папа Климентій VIII посилає привіт. Думаю, що не треба пояснювати, як близько ми беремо до серця спасіння руського народу. Зважаючи на важливість справи і нашу пастирську турботу, ми доручаємо справу твоїй величності і посилаємо наше апостольське благословення».

Яку справу доручив Папа Римський польському королю?

А придушити повстання під проводом Б. Хмельницького

Б організувати хрестовий похід проти Османської імперії

Всприяти діяльності православних церковних братств

Г укласти унію між католицькою і православною церквами

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Укажіть головну відмінність «молодих громад» від «старої громади», що існували в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст.?

А виступали за політизацію національно-визвольної боротьби

Б діяли як легальні культурно-просвітні організації

В активно готували народне повстання проти самодержавства

Г брали участь у терористичній діяльності російських народників

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

У якому році у Львові створено перший осередок товариства «Просвіта»?

А 1849 р.

Б 1868 р.

В 1875 р.

Г 1892 р.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Спільним наслідком російсько-турецьких воєн 1806–1812 рр. та 1828–1829 рр. для українських земель було

А заснування масонських лож, таємних організацій дворян-офіцерів.

Бліквідація кріпацтва та поміщицького землеволодіння на приєднаних землях.

Ввідновлення Запорозької Січі за участі колишніх козаків-задунайців.

Гекономічне виснаження регіонів, що були найближчим тилом російської армії.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Скасування кріпосного права, наділення селян земельними ділянками за викуп, переведення їх у стан тимчасовозобов’язаних — це основні положення

Аселянської реформи Йосифа II 1780 р.

Б аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 р.

В селянської реформи Олександра II 1861 р.

Гземельної реформи П. Столипіна 1906 р.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Яку із зображених на фото монет викарбовано на честь скіфського царя?А Б

В Г

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал