Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Прочитайте уривок зі статті М. Ф. Котляра «Володимир Святославич» і виконайте завдання.
«Язичницька релігія не забезпечувала підтримки державній владі... Тому Володимир Святославич у середині 980-х рр. почав схилятися до запровадження на Русі християнства, служителі якого були вірними слугами государів і провідниками їхньої політики…»

У цитованому уривку історик указав на

А результат запровадження християнства.

Б привід до запровадження християнства.

В причину запровадження християнства.

Г наслідки запровадження християнства.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

У якому році створено цитований нижче твір?

«...І сказав йому буй-тур Всеволод: «Один брат, один світ світлий — ти, Ігорю! Обидва ми Святославичі!» ...«Хочу-бо, — сказав Ігор, — списа переломити кінець поля половецького; з вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!..»

А 1054 р.

Б 1187 р.

В 1205 р.

Г 1240 р.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

На яку верству суспільства переважно спирався Данило Галицький у боротьбі проти боярського свавілля?

А іноземних колоністів

Б міщан

В селян

Г удільних князів

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту?

А західноєвропейська

Б варязька

В хозарська

Г візантійська

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб та організація шести територіальних полків стало наслідком козацько-селянського повстання під проводом

А К. Косинського.

Б С. Наливайка.

В М. Жмайла.

Г Т. Федоровича.

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Прочитайте уривок з історичного джерела щодо Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. і виконайте завдання.

«…у католицькому християнському королівстві та вільній Речі Посполитій [народ] зазнає такого насильства, якого і в поганській неволі християни-греки не зазнають. Захоплено церкви, монастирі та собори, заборонено вільне виконання обрядів...»

Автор у документі вказав на

А причину війни.

Б наслідок війни.

В значення війни.

Г привід до війни.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

Та 1651 роки в історії Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького пов’язані зА походами козацького війська проти Молдавії.

Б підписанням союзницьких угод із Трансільванією та Швецією.

В переобранням гетьмана на Генеральних військових радах.

Г укладенням українсько-польських мирних угод.

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

 

Унаслідок якого походу Іван Самойлович втратив гетьманську булаву?

А Кримського

Б Чигиринського

В Азовського

Г Молдавського

 

Позначте відповіді:

А Б В Г
       

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал