Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Короткі відомості з теоретичної частини роботи. Кізяк Андрій Миколайович ТЕМ - 13
Кізяк Андрій Миколайович ТЕМ - 13

Практичне заняття № 13

з дисципліни «Технічні Засоби Митного Контролю»

Тема заняття:Вивчення хімічних реактивів та політестів для ідентифікації наркотичних речовин.

2. Мета проведення заняття: Набути практичних навичок в розпізнавані хімічних реактивів та політестів для ідентифікації наркотичних речовин, які використовують митні органи України.

2.1. Після виконаної роботи студент повинен

знати:

1. Що собою являють наркотичні засоби і наркотичні речовини

2. Як класифікують наркотичні речовини ?

3. Поняття про рівні ідентифікації контрольованих наркотичних засобів та психотропних речовин у митній справі.

4. Правила відбирання проб та вимоги до підготовки зразків для хімічного дослідження об'єктів на наркотики.

5. Методики хімічного тестування об'єктів та засоби для оперативної ідентифікації наркотиків.

6. Склад хімічних тестів на певні групи наркотичних речовин у складі різних об'єктів.

7. Порядок проведення хімічного тестування та вимоги до оцінки результатів.

8. Набори тестів для оперативної ідентифікації вибухових речовин під час митного контролю.

9. Склад набору аерозольних тестів „PIR-2„ та методика тестування мікро кількостей вибухових речовин.

вміти:

розпізнавати хімічні реактиви та політести для ідентифікації наркотичних речовин, які використовують митні органи України.

3. Матеріально-технічне оснащення робочого місця: комп’ютери, інструкційна карта до проведення практичного заняття, лекційний матеріал, Презентації у форматі Microsoft Office PowerPoint.

4. Інструктаж з техніки безпеки: безпечні роботи з використанням комп’ютерної техніки, дотримання техніки безпеки при роботі з ними

Короткі відомості з теоретичної частини роботи

6. Зміст і послідовність виконання завдань:

6.1. Ознайомитись із класифікацією наркотичних речовин, описати наркотичні речовини природного та синтетичного походження. Користуючись мережею Інтернет ознайомитись із Законом України „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 15.02.1995 р. № 60/95 ВР та Законом України „Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними” від 15.02.1995 р. №62/95 ВР.

6.2. Опишіть методику проведення ідентифікації по виявленню наркотично-отруйних речовин:

1. Експертиза в позалабораторних умовах (польових)

2. Ескпертиза в лабораторних умовах.

6.3. Опишіть порядок використання наборів тестів для оперативної ідентифікації наркотичних речовин.

6.4.Використовуючи мережу Інтернет, сайт http://antiterror.com.ru/, http://bnti.ru/ та інші сайти ознайомитись із наборами хімічних реактивів та політестів для ідентифікації наркотичних речовин. Описати 4- 5 наборів хімічних реактивів та політестів для ідентифікації наркотичних речовин.

6.5 Вирішення ситуаційних завдань

6.6. Дом. завдання: Ситуаційні завдання


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал