Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ділова бесіда
Враховуючи проблематику, порушену під час розмови, мету зустрічі, вік, стать, а також поведінку й характер взаємин учасників, можна вичленувати такі основні фази ділової бесіди:

- встановлення часу й місця зустрічі

- спосіб вступу в контакт, початок розмови

- формулювання конкретної мети зустрічі

- обмін пропозиціями й випрацьовування рішень

- фіксування остаточної домовленості й вихід із контакту, закінчення розмови, фіксування (у писемній чи іншій формі) взаємних зобов’язань і розподіл функцій щодо реалізації рішень.

Ділова бесіда буде результативною лише за умов уважного сприйняття обома точки зору й доказів співрозмовника, висловлених по суті, із відповідною тактовною реакцією щодо отриманої інформації. Ефект ділової бесіди залежить від того, як учасники готуються до неї, чи знають, якими принципами слід керуватися на окремих її стадіях, чи вміють контролювати свою поведінку під час розмови, чи вміють перетворити розмову на плідний діалог, чи враховують особливості психології партнера.

Службова нарада та переговори

Ділова нарада – це робота колективного розуму, спрямованого вмілим керівником у потрібне русло на плідний кінцевий результат. Ділова нарада як традиційний метод управління може бути ефективною лише за умов інтенсивного, активного обміну думками підготовлених учасників. Перевагою наради у порівнянні з іншими формами управління є те, що за мінімум часу невелика кількість працівників у результаті оперативного й аргументованого обміну думками може розв’язати складні питання та прийняти узгоджене найоптимальніше рішення.

Проблема, яка виноситься на обговорення на нараду, може мати будь-який характер: організаційний, виробничий, дисциплінарний, інформаційний тощо.

Оптимальна кількість учасників наради 10-12 осіб більша кількість учасників просто не зможе взяти активної участі в обговоренні, а менша не дасть змоги виявити різні погляди на проблему.

Види нарад:

Інформаційна (директивна або інструктивна) скликається для ознайомлення учасників із новою інформацією.

Оперативна або диспетчерська (селекторна, телефонна, комп’ютерна) передбачає збір інформації, її опрацювання та прийняття рішень без скликання учасників у певному місці.

Дискусійна (полемічна) нарада передбачає вільний виклад варіантів думок, гіпотез, версій тощо.

Ділова нарада може бути плановою й позаплановою, терміновою.

Хід наради протоколюється, а виконання прийнятих рішень контролюється


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал