Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Професійна етика
Кожна професія ставить до людей, які її обрали, відповідні моральні вимоги, породжує специфічні моральні проблеми. Проте одні професії не потребують істотних коректив звичайних норм і правил поведінки людей, а інші настирливо вимагають цього. Йдеться насамперед про види діяльності, в яких об'єктом впливу є людина (освіта, медицина, юриспруденція). Проте й відносини між людьми професій інших категорій теж істотно залежать від їхніх моральних стосунків (альпіністи, полярники, які часто перебувають в екстремальних ситуаціях). Багато видів діяльності ставлять до людей підвищені моральні вимоги. Отже, крім уселюдських моральних вимог, існують специфічні норми поведінки спільнот і груп людей, зокрема професійних. Виникнення, диференціація і розвиток цих норм, відповідних мотивацій та оцінок є одним із напрямів прогресу моралі.

Професійна етика— вчення про професійну мораль. Професійна етика покликана опи­сати й обґрунтувати особливості моралі різних професійних груп, виходячи зі специфіки їхньої діяльності. Професійна мораль є невід'ємною часткою моралі за­гальнолюдської, існує в її рамках і формується на її основі, вона не може виступати як така, що протистоїть загальнолюдській моралі, існує поряд із нею.

Професійну мораль не слід ототожнювати з мораллю корпоративною, котра, відображуючи відокремлені групові ін­тереси, створює особливі норми поведінки та оцінок вузь­кого людського прошарку, які часто протистоять нормам моралі суспільної й мають по суті справи антисоціальний характер.

Етика медпрацівників — галузь етичної науки, яка досліджує об'єктивні основи, сутність, специфіку, структуру й основні функції моралі працівників медичної сфери діяльності.

Мораль медпрацівників є одним з ефективних механізмів передбачення і розв'язання суперечностей і конфліктів, які виникають у цій сфері діяльності. Специфіку її досліджує медична етика, якій належить особливо важлива роль у формуванні принципів, на яких ґрунтується моральний кодекс працівників системи охорони здоров'я.

Медична етика вивчає особливості виникнення й розвитку професійної моралі медичного працівника, розкриває моральну цінність медичної праці, значення гуманності у виконанні професійного обов’язку в боротьбі за здоров’я людини.Завдання медичної етики включає в себе дослідження моральних відхилень і вад у діяльності посадових осіб, визначенні розмірів моральної недуги працівників, виявлення причин, що роблять можливим їхнє існування і формулювання рецептів їх послаблення. Медична етика вимагає від фахівця постійної роботи над собою не тільки в суто професійному, а й у моральному плані.

З огляду на специфіку самої професії медика медична етика є необхідною й невід'ємною стороною професійної спроможності. Відсутність тих якостей, котрих вимагає від фахівця медична етика, є свідченням його професійної непридатності. Аморальним, порочним людям має бути за­критий доступ до цієї зовсім особливої сфери людського буття, якій потрібні люди чесні, мудрі, самовіддані, здатні на великі подвиги самопожертви та милосердя.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал