Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


A. Біореологія
B. Біологія

C. Ботаніка

D. Гемодинаміка

2.Градієнт швидкості між шарами рідини, це відношення:

A. Швидкості плину до часу

B. Градусу плину до площі

C. Зміни швидкості руху до відстані між ними

D. Зміни відстані руху шарів рідини до швидкості між ними

3.В'язкість рідини означає наявність…

A. Швидкості плину

B. Градієнта швидкості

C. Швидкості градієнта

D. Внутрішнього тертя між шарами рідини

4.Динамічна в’язкість біорідин залежить від…

A. Статі людини, її віку

B. Форми посудини

C. Зсідання, згортання

D. Температури навколишнього середовища

5.В’язкість крові збільшується, якщо …

A. Кількість еритроцитів зростає

B. Кількість еритроцитів зменшується

C. Кількість жирів збільшується

D. Кількість еритроцитів стала

6.Сила внутрішнього тертя між шарами рідини визначається

A. За формулою Ньютона

B. За законом збереження

C. За формулою Рейнольдса

D. За формулою Пуазейля

7.Головні реологічні показники крові:

A. В’язкість та плинність

B. ШОЕ та група крові

C. В’язкість та ШОЕ

D. Тиск та швидкість плину

8.Швидкість руху рідини в циліндричних трубках:

A. Найбільша вздовж осі труби

B. Найменша у центрі труби

C. Найбільша поблизу стінок

D. Найменша поблизу кінців труби

9.Кількість рідини, що протікає судиною за одиницю часу називається…

A. Об’ємним потоком

B. Об’ємною швидкістю

C. Кількістю речовини

D. Об’ємом рідини

10.Об’ємна швидкість потоку рідини залежить від:

A. Радіуса труби, в’язкості рідини,

B. Товщини стінок труби

C. Маси труби

D. Типу рідини, густини

11.Норма в’язкості крові в людини:

A. (4-5) *10-3 Па*с

B. (40-50) *10-3 Па*с

C. (1-5) *10-3 Па*с

D. (4-9) *10-3 Па*с

12.Що вивчає гемодинаміка?

A. Рух крові у судинах

B. Рух рідини у трубах

C. Властивості рідин і газів

D. Властивості крові

13.Ламінарним називається плин, шари якого…

A. Не перемішуються

B. Не перетинаються

C. Перемішуються

D. Дотикаються

14. Коефіцієнт поверхневого натягу залежить від…

A. Фізичних властивостей рідини

B. Зовнішніх умов

C. Умов експеримента

D. Швидкості плину

15.Рівняння неперервності струмини записують:

A. S·v=const

B. S:v=const

C. R·v=const

D. S·m=const

16.Ламінарний чи турбулентний характер плину рідини трубкою визначається…

A. Формулою Ньютона

B. Числом Рейнольдса

C. Числом еритроцитів

D. Масовим числом

17.В артеріях, при зменшенні площі їх поперечного перерізу внаслідок патологічних процесів, потік крові …

A. Може стати ламінарнимB. Може стати турбулентним

C. Завжди є стаціонарним

D. Стає більшим

18.Через тертя в кровоносних судинах, тиск крові …

A. Збільшується з відстанню від серця


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал