Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


D. Електричне і магнітне поля
2.Електричне поле виникає навколо…

A. Будь-якого незарядженого тіла

B. Будь-якого зарядженого тіла

C. Якого не будь тіла

D. Всюди, де є якесь тіло

3.Сила взаємодії двох точкових зарядів визначається:

A. За законом Нуклона

B. За законом Ньютона

C. За законом Кулона

D. За законом Крутона

4.Якщо заряджені тіла мають однакові заряди, то вони…

A. Наближаються

B. Притягуються

C. Не взаємодіють

D. Відштовхуються

5.Заряджені тіла взаємодіють один з одним за допомогою…

A. Електричних диполів

B. Електричних полів

C. Електричних зарядів

D. Електричних кульок

6.Силовою характеристикою електричного поля є:

A. Напруженість

B. Потужність

C. Потенціал

D. Різниця потенціалів

7.Електричне поле графічно зображується у вигляді …

A. Заряджених частинок

B. Ліній індукції

C. Векторів потенціалів

D. Силових ліній

8.Потенційна енергія електричного поля в даній точці – це…

A. Напруженість

B. Потужність

C. Потенціал

D. Різниця потенціалів

9.Упорядкований рух заряджених частинок -це…

A. Електричний струм

B. Електричний заряд

C. Питомий опір

D. Спротив руху

10. Основна характеристика електричного струму – це

A. Сила струму

B. Напруга

C. Напруженість

D. Різниця потенціалів

11. Електричний струм сила і напрямок якого не змінюються в часі …

A. Змінний

B. Постійний

C. Магнітний

D. Дипольний

12.Основним законом, що описує постійний електричний струм, є …

A. Закон всесвітнього тяжіння

B. Закон Ома

C. Закон Кулона

D. Закон Ейнтховена

13.Властивість провідників перешкоджати проходженню через нього електричного струму назив.

A. Колом

B. Опором

C. Трикутником

D. Диполем

14. ЕКГрама - це...

A. Створення схеми поширення потенціалу

B. Розраховування біосигналів

C. Графічне зображення біоелектричних струмів серця

D. Зображення процесів обміну у серці

15.У діелектриках вільними носіями зарядів є…

A. Негативно заряджені іони

B. Позитивно і негативно заряджені іони

C. Вільні електрони

D. Немає вільних зарядів

16. Діелектриками є такі органічні речовини:

A. Білки, жири, вуглеводи

B. Біологічні рідини

C. Тканинні рідини

D. Усі органи

17. Відведення - це різниця...

A. Потенціалів між двома точками на тілі людини

B. Записів при обстеженні

C. Між активним та пасивним транспортом

D. Потенціалів між двома мембранами

18. Дія постійного струму, який протікає крізь тіло, в основному залежить від …

A. Сили струму

B. Величини напруженостіC. Товщини тканини

D. Стану шкіри у місці контакту

19.Фібриляція шлуночків серця виникає через проходження постійного струму …


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал