Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОСНОВНІ МЕРЕЖНІ СЕРВІСИ
Протоколи TCP/IP вирішують проблему транспорту­вання пакетів, їх вміст може бути різним (дані користува­ча, службова інформація). Пакети переміщуються від вуз­ла до вузла, утворюючи нижній рівень функціонування мережі.

Наповнення пакетів даними здійснюється програмами верхнього рівня, з якими працює користувач. Саме ці програми визначають для користувача його можливості в мережі. Розробляються вони на підставі єдиних правил (прикладних протоколів) і називаються сервісами (служба­ми, послугами) Internet.

Практично всі послуги мережі побудовані на принципі «клієнт—сервер».

Сервер(у мережі Internet) — це комп'ютер або програ­ма, здатні надавати клієнтам (у міру надходження від них запиту) деякі мережні послуги.

Клієнт — прикладна програма, завантажена в комп'ютер користувача, яка забезпечує передачу запитів до серве­ра й одержання відповідей від нього.

 

Різні сервіси мають різні прикладні протоколи. В міру розвитку мережі з'являються нові протоколи (сервіси), змінюючи її вигляд і стрімко розширюючи коло користу­вачів.

Таким чином, щоб скористатися якоюсь із служб ме­режі Internet, необхідно встановити на комп'ютері клієнтську програму, здатну працювати за протоколом цієї служби.

Деякі клієнтські програми входять до складу ОС Win­dows 98, NT, а також до складу програм-броузерів, напри­клад Microsoft Internet Explorer та Netscape Communicator.

Розглянемо деякі сервіси, які забезпечує Internet.

Сервіс FTP (File Transfer Protocol).Це протокол пере­дачі файлів, один із перших сервісів Internet. Пізніше він був доповнений протоколами Gopher і програмами Archie для забезпечення пошуку даних. Цей сервіс дає мож­ливість абоненту обмінюватися двійковими і текстовими файлами з будь-яким комп'ютером мережі. Встановивши зв'язок з віддаленим комп'ютером, користувач може скопіювати файл із нього на свій комп'ютер або скопіювати файл із свого на віддалений комп'ютер.

Для вузлів FTP характерною є наявність процедури входу (login). Як "гостьові" ім'я і пароль часто використо­вуються імена anonymous, ftp, а також адреса електронної пошти. При цьому користувачеві надається доступ до без­коштовно поширюваної інформації. Велику популярність у користувачів завоювала клієнтська програма CuteFTP, що забезпечує зручний Windows- подібний інтерфейс для FTP-сервісу.

Даний сервіс може бути використаний для ко­мерційного поширення програмних продуктів, баз даних, моделей, рекламних презентацій, великих за обсягом до­кументів (книг) тощо.

Електронна пошта (E-mail).Вона є одним із перших і, мабуть, найпоширенішим сервісом Internet. Цей сервіс за­безпечує обмін поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом мережі Internet. Існує можливість відправлен­ня як текстових, так і двійкових файлів. Електронна по­шта є найдешевшим і доступним Internet- сервісом в Ук­раїні. Можна навести такі переваги електронної пошти в організації ділової діяльності:• реалізується дешеве і майже моментальне розсилання;

• не витрачається час на візити до посадових осіб з дрібних питань;

• "електронний" лист до керівника з більшою ймовірністю буде прочитаний ним особисто;

• пишуча людина не відчуває себе настирливою;

• не треба переписувати (передруковувати) копії для розсилання;

• дуже просто використати цитати, відповідаючи на повідомлення;

• архів листування зберігається в комп'ютері в зручно­му вигляді;

• можна задавати списки розсипки, псевдоніми (alias), вести адресні записники;

• можна передавати двійкові файли (схеми, ілюстрації, програми, архіви тощо).

Поштові сервери одержують повідомлення від клієнтів і пересилають їх по ланцюжку до поштових серверів адре­сатів, де ці повідомлення накопичуються. При встанов­ленні сполучення між адресатом і його поштовим серве­ром за командою відбувається передача повідомлень, що надійшли на комп'ютер адресата.

Серед клієнтських поштових програм можна виділити TheBat!, Eudora Pro.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал