Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Гідністю є внутрішня самооцінка особою своїх якостей.
Ділова репутація – це усталена зовнішня оцінка фізичної чи юридичної особи у сфері підприємницьких відносин.

- Право на гідність – це особисте немайнове право фізичної особи на власну цінність як особистості, право на усвідомлення цієї цінності та усвідомлення значимості себе як особи, що відіграє певну соціальну роль у суспільному житті;

- Право на честь – це особисте немайнове право фізичної особи на об'єктивну, повну та своєчасну оцінку її та її діянь (поведінки) при дотриманні морально-етичних і правових норм з боку суспільства, певної соціальної групи та окремих громадян, а також право на формування цієї оцінки та користування нею;

- Право на ділову репутацію – це право фізичної та юридичної особи на об'єктивну, повну та своєчасну оцінку її як підприємця та її діянь (поведінки) з боку суспільства, певної соціальної групи та окремих громадян, а також право на формування цієї оцінки та користування нею.

- Право на повагу до тіла померлої особи та місця її поховання.

Ø Право на індивідуальність – це право на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

Ø Право на зображення та голос – це можливість визначати, використовувати і розпоряджатися своїм зображенням, голосом та їх записом.

Ø Право на особисте життя – це поведінка особи поза межами виконання будь-яких суспільних обов'язків, особа сама визначає своє особисте життя та може або ознайомлювати зі своїм особистим життям інших осіб, або зберігати своє особисте життя у таємниці.

Ø Право на особисті папери – це як право власності на ці папери (що є майновим правом), так і право на їх недоторканність – ознайомлення з особистими паперами, їх використання. Право на таємницю кореспонденції – це право на таємницю листування, телеграм, телефонних розмов та інших видів кореспонденції.

Ø Право на інформацію - це передбачена законом можливість збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Ø Право на свободу творчості – це можливість вільного вибору сфер, змісту та форм (способів, прийомів) творчості. Досить важливою гарантією цього права є передбачена законодавцем заборона проводити цензуру процесу творчості та результатів творчої діяльності.

Ø Право на вибір роду занять – це передбачена законом можливість вільно на власний розсуд обирати та змінювати рід занять, виконувати певну роботу або обіймати певні посади. Гарантією цього права є заборона до примушення виконання роботи.Ø Право на місце проживання та недоторканність житла є комплексним особистим немайновим правом фізичної особи, до якого належать:

- право мати місце проживання, тобто передбачена законом можливість утримувати на певному речовому праві житловий будинок, квартиру, інше приміщення, придатне для проживання у ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, де дана особа постійно, переважно або тимчасово проживала би;

- право на вільний вибір та зміну місця проживання, тобто передбачена законом можливість вільно обрати той населений пункт, де розташовувалося б місце проживання, а також змінювати його у разі необхідності. Однак це право може обмежуватись випадками, передбаченими законом.

- право на недоторканність житла, можливість фізичної особи дозволити проникнути до житла лише за її згодою або за вмотивованим рішенням суду, крім невідкладних випадків, пов'язаних із рятуванням життя людей та майна, або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, заборона виселення або іншим чином примусового позбавлення житла, крім випадків, встановлених законом за рішенням суду.

Ø Право на пересування– це можливість фізичних осіб вільно пересуватися по території України (після 14 років), виїхати за її межі і безперешкодно повернутися в Україну (після 16 років), а також вільно визначати місце свого перебування, обирати способи і засоби пересування. До досягнення фізичними особами визначеного вище віку вони мають право пересуватися відповідно по території України чи за її межами лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів чи піклувальників та в їх супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними. Законом передбачені обмеження (наприклад: епідемії).


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал