Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Елементи конструкції опок
 

Для забезпечення точності складання форми в опоках передбачені елементи, що центрують: втулки направляючі і центруючі.

Втулки для центрування повинні розташовуватися в отворах на коротких стінках опок. Діаметри отворів втулок визначають залежно від середнього робочого розміру опок (табл. 8.3).

 

Таблиця 8.3 – Діаметри центрувальних отворів

Середній робочий розмір, мм Діаметр центрувального отвору, мм
до 755
понад 755 до 1500
понад 1500 до 2500
понад 2500 до 3500
понад 3500 до 5000
понад 5000 до 7000

 

Одна втулка виконується із круглим отвором (центруюча), а інша - з отвором овальної форми (направляюча). Робиться це для того, щоб запобігти жолобленню в процесі нагрівання опоки після заливання під час її розширення.

Опоки при складанні спарюють за допомогою спеціальних складальних штирів. Найбільш поширені два способи спарювання: «штирем» (рис. 8.1, а, б) і «на штир» (рис. 8.1, в, г).

 

а) б) в) г)

а – з ручкою; б – з нарізковим хвостовиком; в – з циліндричним хвостовиком; г – з конічним хвостовиком

Рисунок 8.1 - Приклади використання центруючих штирів

 

Спосіб спарювання «на штир» забезпечує більш точне з'єднання верхньої і нижньої напівформ і є більш практичним в умовах великосерійного і масового виробництва.

Конструкції і розміри центруючих і направляючих штирів наведені на рис. 8.2 – 8.5 і табл. 8.4 – 8.7.

 

б
а

 

Рисунок 8.2 - Конструкція штирів центруючих (а) і направляючих (б) з ручкою

б
а

Рисунок 8.3 - Конструкція штирів центруючих (а) і направляючих (б) з різьбовим хвостовиком

Таблиця 8.4 - Розміри штирів центруючих і направляючих з ручкою

Середній розмір опоки або D, мм Основні розміри, мм
d d1 d2 d3 b L l1 aц aн
До 755 24,5 3о 5о
3о 5о
1о30 3о
Понад755 до 1500 29,5 3о 5о
3о 5о
1о30 3о
1о30 3о
Понад 1500 до 2500 36 (35) 35,4 (35,4) 36 (35) 3о 5о
1о30 3о
1о30 3о
1о30 3о
Понад 2500 до 3500 39,5 3о 5о
1о30 3о
1о30 3о
Понад 3500 до 5000 50 (40) 49,5 (39,5) 55 (45) 50 (40) 3о 5о
1о30 3о
1о30 3о

 Таблиця 8.5 - Розміри штирів центруючих і направляючих з різьбовим хвостовиком

Середній розмір опоки або D, мм Матеріал опоки Розміри, мм
d d1 d2 d3 d4 d5 l l1 l2
До 755 Сталь або чавун 24,5 М20 16,5 25, 30
Понад 755 до 1500 Сталь або чавун 29,5 М24 19,5 30, 35
Понад 1500 до 2500 Сталь або чавун (35) 35,4 (34,5) М30 25,0 35, 40

 

Продовження таблиці 8.5

Понад 2500 до 3500 Сталь або чавун 39,5 М36 30,0 40, 45
Понад 3500 до 5000 Сталь (40) 49,5 (39,5) (45) М48 (М36) 41,0 (30,0)

 

а
б

 

Рисунок 8.4 -. Конструкція штирів центруючих (а) і направляючих (б)

із циліндровим хвостовиком

 

Таблиця 8.6 - Розміри штирів центруючих і направляючих з циліндровим хвостовиком

Середній розмір опоки у просвіті, мм Розміри, мм
d d1 d2 d3 b l l1 l2 aц aн
Понад 755 до 1500 29,5 3о 5о
3о 5о
3о 5о
1о30 3о
1о30 3о

  

Продовження таблиці 8.6

Понад 1500 до 2500 (35) 35,4 (35,4) 36 (35) 3о 5о
3о 5о
1о30 3о
1о30 3о
1о30 3о
Понад 2500 до 3500 39,5 3о 5о
3о 5о
1о30 3о
1о30 3о
1о30 3о
Понад 3500 до 5000 50 (40) 49,5 (39,5) 55 (45) 40 (35) 50 (40) 3о 5о
3о 5о
1о30 3о
1о30 3о
1о30 3о

 

 

Рисунок 8.5 - Конструкція і розміри штирів центруючих (а) і направляючих (б)з конічним хвостовиком

 

 

Таблиця 8.7 - Розміри штирів центруючих і направляючих з конічним хвостовиком

Середній розмір опоки у просвіті, мм Основні розміри, мм
d d1 b l l1 l2 aц aн
Понад 755 до 1500 3о 5о
3о 5о
3о 5о
1о30 3о
1о30 3о
Понад 1500 до 2500 36 (35) 36 (35) 3о 5о
3о 5о
1о30 3о
1о30 3о
1о30 3о
Понад 2500 до 3500 3о 5о
3о 5о
1о30 3о
1о30 3о
1о30 3о
Понад 3500 до 5000 50 (40) 55 (45) 50 (40) 210 (210) 45 (40) 3о 5о
3о 5о
1о30 3о
1о30 3о
1о30 3о

 

Для транспортування і кантування в процесі формування на малих опоках передбачені залиті ручки, скоби і суцільнолиті ручки. Залиті сталеві ручки застосовують головним чином у чавунних опоках, а залиті сталеві скоби для опок з легких кольорових сплавів, що обслуговуються одним формувальником, суцільнолиті ручки - тільки в сталевих опоках. На кранових опоках для транспортних операцій передбачені цапфи.

В опоках для машинного формування з робочими розмірами понад 1050 мм для втримання формувальної суміші виконують спеціальні ребра - шпони (ребра - хрестовини).

У стінках опок роблять вентиляційні отвори для виводу газів. Вентиляційні отвори не виконують в місцях спряження ребер, цапф, втулок і платиків із стінками опок, в місцях маркування, а також в опоках для виготовлення форм із рідких віброущільнюваних хімічнотвердіючих сумішей.

Для запобігання підйому верхньої напівформи рідким металом при заливанні форми і виключення виходу металу по розніманню форми, на зібрану форму встановлюють вантаж або напівформи скріплюють між собою за допомогою скоб, болтів, клинів або струбцин, і для цього на опоках використовують кріпильні вушка. Вушка для скріплення опок болтами мають прорізи або отвори. Конструкції і розміри опок строго регламентовані ГОСТами [14, 19, 20].

В умовах дрібносерійного і серійного виробництва для скріплення ливарних форм також використовують скоби, конструкція яких наведена на рис. 8.6. Цей спосіб найбільш простий, надійний і практичний. На клиновидні платики, прилиті до опок, у момент скріплення надягають скоби. Розміри платиків і скоб різні і залежать від розмірів опок (табл. 8.8). Платики розташовують по довгій стороні опоки, Число платиків (від 2 до 4) залежить від розмірів опоки. Скоби можуть бути литими або кованими.

 

 

Рисунок 8.6 - Конструкція литої кріпильної скоби

 

Таблиця 8.8 – Розміри скоб литих кріпильних для ливарних опок

Середній розмір опоки у просвіті, мм, або D Основні розміри, мм Навантаження, що допускається на скобу, кН
l l1 l2 h b b1 r r1
До 500
Понад 500 до 755
Понад 755 до 1050

 

Для знімання півформ, виготовлених в опоках з середнім робочим розміром до 500 мм за допомогою штифтів формувальної машини, використовують платики. Конструкція і розміри платиків наведені на рис.8.7.

 

виконання 1 виконання 2

Рисунок 8.7 - Конструкція платиків для штифтового знімання півформ

 

Для виготовлення разових піщаних форм на автоматичних формувальних лініях використовують опоки з робочими розмірами: L = від 500 до 1600 мм; В = від 400 до 1200 мм; Н = від 100 до 500 мм або від 200 до 500 мм. Основні параметри таких опок наведені в ГОСТ 22096-84.

Опоки для автоматичних ліній виготовляють суцільнолитими із чавуну ВЧ 400-15 за ДСТУ 3925-99 або із сталі марок 30Л, 35Л, 40Л і 45Л за ГОСТ 977-88.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал