Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відомість на виплату грошей № ______
за __________________ 20__ р.

 

Кількість аркушів ________

За цією відомістю виплачено гривень _____________________________________________

_______________________________________________________ (__________ грн. ___ коп.)

і депоновано гривень ___________________________________________________________

_______________________________________________________ (__________ грн. ___ коп.)

Виплату здійснив ________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Перевірив бухгалтер ______________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

№ з/п Табельний номер Прізвище, ім’я, по батькові Сума Підпис про одержання Примітки
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

№ з/п Табельний номер Прізвище, ім’я, по батькові Сума Підпис про одержання Примітки
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 Відомість склав ______________________________(підпис, прізвище, ініціали)

Відомість перевірив __________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

 


Додаток 5
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Типова форма N КО-4

  ____________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації)) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________
Касова книга на 20__ р. У цій книзі пронумеровано та прошнуровано ____ сторінок, опечатано печаткою М. П. Підпис "___" ________________ 20_ р.  

Каса за "___" ____________ 20__ р. Сторінка _____ Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок

 

Номер доку-мента   Від кого отримано чи кому видано   Номер кореспон- дуючого рахунку, субрахунку Надход-ження Видаток   Л і н і я   в і д р і з у Номер доку-мента   Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон- дуючого рахунку, субрахунку Надход- ження Видаток  
 
  Залишок на початок дня   Х            
           
                   
                   
                   
          Разом за день      
          Залишок на кінець дня,   Х  
у тому числі на зарплату   Х  
Касир _______________ (підпис) Записи у касовій книзі перевірив і документи у кількості _____________ прибуткових та _____________ (словами) (словами) видаткових одержав. Бухгалтер __________ (підпис)  
  Перенос _____________________    

 

Каса за "___" ____________ 20__ р. Сторінка _____ Зразок 4, 6, 8, 10 та інших сторінок

 

Номер документа Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон- дуючого рахунку, субрахунку Надходження Видаток   Л і н і я   в і д р і з у Номер документа Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон- дуючого рахунку, субрахунку Надход- ження Видаток  
 
  Залишок на початок дня   Х            
           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
          Разом за день      
          Залишок на кінець дня,   Х  
у тому числі на зарплату   Х  
Касир ____________ (підпис) Записи у касовій книзі перевірив і документи у кількості ____________ прибуткових та ______________ (словами) (словами) видаткових одержав Бухгалтер ___________ (підпис)  
  Перенос _____________________  

 


Типова форма N КО-3а

___________________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації)) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _________________

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.011 сек.)Пожаловаться на материал