Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Банк одержувача на рахунок________________________________
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Номер документа Дата складання   Кореспондуючий рахунок, субрахунок Код аналітичного обліку Сума Код цільового призначення  
               

 

Видати

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підстава:

 

 

Сума:

(прописом)

Додаток:_______________________________________________________________________

 

Керівник Головний бухгалтер

 

Одержав: ______________________________________________________________________ грн.

(прописом)

"___" _____________ 20 __ р. Підпис ______________

 

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

 

Видав касир ____________________

 

 

Додаток №1

(до m 1.9 ,11,12,25,127)

 
 

 


Затверджено Постановою Правління національного

_____________________________ Банку України № 129 від 7 липня 1994 р.

(дата) Об’ява №

На внесок готівки

Від кого ________________________________________________________

Для зарахув.

Банк одержувача на рахунок_____________________

____________________________________________________________________________Сума цифрами____

Одержувач

Сума літерами ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________грн.

Призначення платежу __________________________________________________________________________

Підпис клієнта Бухгалтер

_____________________________________________________Гроші прийняв касир______________________

 

_______________________________ КВИТАНЦІЯ №

(дата)

Від кого ________________________________________________________

Для зарахув.

Банк одержувача на рахунок________________________________

____________________________________________________________________________Сума цифрами____

Одержувач

Сума літерами ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________грн.

Призначення платежу __________________________________________________________________________

 

М.П. Бухгалтер Гроші прийняв касир

 

________________________________________ ОРДЕР №

(дата)

Від кого __________________________________

 

Рах.№ Сума загальна

Банк одержувача____________________________КРЕДИТ__________Сума частков. Код_______Код      
Одержувач Призначення платежу     рах.№ _________    
   
  вид .опер.
Бухгалтер Касир Приз. плат
№ гр.банку

 


Додаток 1

до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні

 

(найменування підприємства (установи, організації))

 

 

Ідентифікаційний код

 

ЄДРПОУ

 

 

(структурний підрозділ підприємства (установи, організації))

 

До відомості № ______ У касу для оплати в строк з ___________ до ____________ 20__ р. у сумі ______________________________ ____________________________________ ________________ (_______ грн. ___ коп.) Кореспондуючий рахунок Код цільового призначення
рахунок, субрахунок код аналітичного рахунку
     
Керівник ___________________________ Головний бухгалтер __________________ "___" _______________ 20__ р.  

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.011 сек.)Пожаловаться на материал