Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Азақ хандығы
1.XV ғасырда қалыптасқан саяси-тарихи жағдайлар қазақ халқының-Ұлттық мемлекет болып қүрылуынаәсер етті. 2.Қазақ хандығының құрылу алғы шарттарының бірі, мына мемлекеттердегі оқиғаларға байланысты: Әбілхайыр хандығы мен Моғолстан хандығы. 3. Қазақ хандығының алғашқы құрылған кездегі алып жатқан жері Дулатидын жазуынша: Қозыбасы мен Шу аумағы. 4.Орталық , Солтүстік, Оңтүстік Қазақстандағы қыпшақ пен Оңтүстік-шығыс Қазақстандағы үйсіндер одағының бірігу нәтижесінде қүрылған халық - Қазақ

5. XV ғ. Қазақ хандығының кұрылуы қарсаңында наймандар мекендеді: Ұлытаудан Есілге дейін.

6. XV ғ. Қазақ хандығының құрылуы қарсаңында қоңыраттар мекендеді: Түркістан мен Қаратау аралығында.7.XV ғ. Қазақ хандығының қүрылуы қарсаңында арғындар мекендеді: Ертістен батысқа қарай, орталық Қазақстанда. 8.XVғ. Қазақ хандығының құрылуы қарсаңында дулаттар мекендеді: Іле, Шу, Талас өзендері, Ыстықкөл маңы,Оңт.Қазақстан. 9.XV ғ. Қазақ хандығының кұрылуы карсаңында қаңлылар мекендеді: Қаратау бауыры, Сырдария мен Жетісу өзендері бойында. 10.XVғ.Қазақ хандығының құрылуы қарсаңында үйсіндер мекендеді: Жетісуда.11.ХVғ. Қазак хандығының құрылуы қарсаңында жалайырлар мекендеді:Қаратау, Сырдария бойы мен Жетісуда.12.XVғ. Қазақ хандығының құрылуы қарсаңында керейлер мекендеді:Тарбағатай, Ертіс бойы, Зайсан көлі маңы мен Обь және Тобыл өзендері бойында.13 .Қазақ хандығының негізін қалаған хандар: Керей мен Жәнібек14.Керей мен Жәнібек сұлтандарды құшақжая қарсы алған Моғолстан ханы-Есенбұға15.«Қазақ сұлтандары хижраның 870 жылдары (1465-1466) билей бастады» дегенмәлімет келтірілген тарихи шығарма: Мүхаммед Хайдар Дулатидың кітабы- «Тарих-и-Рашиди»16.Қазақ хандығының алғашқы территориясы: Шу мен Талас өзендері маңы.17.Қазақ хандығы үшін саяси-экономикалык және эскери-стратегиялық жағынанмаңызы зор болған қалалар: Сыр бойындағы18. ХVғ.50-70 ж. Керей мен Жәнібек хандарға қосылған адамдар саны-200мың19.XV ғасырдың аяғындағы Қазақ хандығының негізгі қарсыласы: Шайбани хан20.Этникалық жақын топтардың, қазақ рулары мен тайпаларының бірігуіне не әсер етті? Қазақ хандығының құрылуы21.Қазақ хандығының кұрылуы мен нығаюы мына жағдайды тоқтатты: Ішкі феодалдық қырқыстар мен талас тартыстарды.22.Қазак хандығының кұрылған уақыты: 1465-1466 ж.23.XV ғасырдың соңына карай Қазақ хандығына енген калалар: Созақ, Сығанақ, Сауран.24. Жоңғарлардағы шонжар-феодалдар- нояндар мен жайсандар.25.Қазақ хандығының құрылуы жайында айтқан тарихшы: Дулати26.Қазақ хандығының алғаш карым-қатынас жасаған елі: Моғол хандығы.27.XV ғ. 70 жылдарында казақ хандарының басып алған жерлері: Сырдария мен Қаратау өңірі28.1470 ж. Керей хан бастаған қол: Түркістанға шабуыл жасады.29.1470 ж. Жәнібек хан: Созаққа шабуыл жасады. Созақ пен Сауран қазаққа көшті.30.XVғ. 80 жылдары Шайбани хан Моғолстан қолдауымен: Аркөк пен Сыганақты 2-ші рет басып алды.31.Қазақ хандығының негізін калаған- 1465-1466 ж. Жәнібек пен Керей.32.Бұрындық билеген жылдар: 1473\1474 -1511ж.(Атамұра-2007). 1480-1511ж.(Атамұра-2003) ЗЗ.Дешті-Қыпшақ үшін күресте қазақ хандарының басты карсыласы болған кімдер?Әбілқайыр ханның мұрагерлері34.Қазақ хандарымен ұзақ күрес жүргізген Әбілқайырдың немересі: Мұхаммед Шайбани35.Шайбани ханның қазақ даласына жорық жасаған жылдары: 1503,1505,1506 жж.З6.Қасым ханның билік еткен жылдары: 1511-1518 жылдар.37. Бабыр: «Қасымхан қарамағындағы атты әскер саны 300 мыңға жуық»- дейді,М.Х.Дулатида солай жазады. 38.Жалайыри еңбегінде: «Жәнібек ханның ұлдары арасында аса белгілі болғаны-Қасым хан». 39.Қасым ханның қасқа жолы:І-мүлік, ІІ-қылмыс, Ш-әскери, IV-елшілік, V-жұртшылық заңдары.40.Шайбани хан Қазақ хандығына қарсы- 30 жыл күрес жүргізген.41.Қасым хан кезінде оңтүстікте:Сырдария алабы,Түркістан аймағы,Сыр бойы қалалары қосылды.42.XVI ғ. басындағы Қазақ хандығының шекарасы Шығыс оңтүстікте: Жетісудың басым бөлігі,Шу,Талас,Қаратал,Іле өзендері алабы.43.XVI ғ. басында Қазақ хандығының шекарасы Солтүстік және Шығыс Солтүстікте:Ұлытау өңірі мен Балқаштан асып, Қарқаралыға дейін.44.XVIғ. бас. Қазақ хандығының шекарасы Батыс-Солтүстікте : Жайық алабын қамтыды.45.XVI ғасырдың бас кезінде Қазақ хандығын билеген Жәнібек ханның ұлы:Қасым хан46.Қасым хан тұсында Қазақ хандығының саяси-әкімшілік және сауда-экономикалықорталығы болған қала:Сығанақ47.Қасым хан тұсындағы бастапқы астана Сығанақ қаласы болды, одан кейінкөшірілді- Түркістан қаласына48.Қасым ханның билігі жүрген жоқ: Қырғыздарға49.ХVІ ғ. бас кезінде Қазақ хандығының Сыр бойына билік жүргізуіне бөгет жасағанхан:М.Шайбани50.«Түркістан халқы қазақ саудагерлерімен ешқандай сауда келісімдерін жасамайтынболсын» деп жарлық шығарған хан: Мұхаммед Шайбанихан51 .Шайбани хан ұрпақтарының арасындағы хандық билікке езара таластыңбасталуына әсер етті: Шайбанидың қаза болуы52.XVI ғасырдың I жартысындагы Қазак хандығы тәуелсіз, дербес мемлекет есебіндебелгілі болды: Орта Азия мен Шығыс Еуропаға53.XV ғ. аяғында Моғолстанға өткен қалалар:Ташкент пен Сайрам.54.Қасымхан өмірінің соңында Сарайшықтаотырып биледі. 55.Жәнібек пен Қасым хандар кесенелері салынған қала: Сарайшық56.Қасым хан кезінде Қазақ мемлекеті халқының саны 1 млн-ға жетті.57.Қасым ханның ел басқаруымен даладағы билік кімдерге көшті?Жәнібек ұрпақтарына58.Шайбанихан Сығанаққа қайтар жолда жолшыбай- 10 мың қазақ түтінінмал-мүлкімен колға түсірді. 59. 1510ж.Қасым ханның Мойынсыз-Хасан бастаған шағын тобы : Шайбани ұрпақтарыныңәскерін күйрете жеңді. 60.16ғ. 20 жж. Қасым хан қайтыс болған соң казақтарға карсы өзбек және моғол билеушілерінің одағықұрылды.61.Қасым хан қайтыс болғаннан кейін Түркістан аймағы кімнің иелігінде болды?

Убайдаллах Сұлтанның62.Тахир хан қай жылдары билік құрды? 1523-1532 жж. 63.Хақназар хан билеген жылдар: 1538-1580 ж. 64.ХVІ ғ. II жартысында Қазак хандығының күш-қуатын арттырған, жерін кеңейтуге себеп болған окиға: Мәскеуге косылуды жактаған Ноғай ұлыстарын талқандап, өзіне қосып алуы65.Моғолстан ханы Жетісу мен Ыстық көлдің маңындағы жерлерді басып алу үшін бб.Қазақ хандығына қарсы үлкен соғыс бастаған кезең: XVI ғасырдың 50-60 жж.67.XVI ғасырдың II жартысында Жетісу казақтарының жағдайын ауырлаткан оқиға: Ойраттардың тонаушылық жорықтары68.Хақназар ханның сыртқы саясаттағы бағытын өзгертуге әсер етті: Сібір ханы мен Моғолстан билеушілерінің шапқыншылық жорықтары.69.1569-1573 ж.ж. Қазақ хандығына жіберілген орыс елшісі- Т.Чебуков пен С.Мальцев.70.Хақназар ханның сыртқы саясаттағы бағытын өзгертуге әсер етті: Сібір ханы мен Моғолстан билеушілерінің шапқыншылық жорықгары71.Сібір ханы Көшімге қарсы тұруы үшін Хақназар хан кіммен одақтасты? Өзбек ханы Абдаллахпен72.Бұқар ханы ІІ-ші Абдаллах пен Хакназар арасында: достастық жөнінде «ант беріскен шарт»жасалған. 73.Абдаллах ханның Хақназарға сыйға берген жері: Түркістан аймағындағы бірнеше қала 74.Баба сұлтанның астыртын жіберген адамдарды Хақназар ханды, оның туыстарын өлтірген жыл: 1580 ж.75.Хақназар хан өлгеннен кейін хан тағына отырған Жәнібек ханның немере інісі

сексенге келген: Шығай хан (1580-1582ж.)76.Баба сұлтанға қарсы жорықта Шығай хан қайтыс болған жыл: 1582 ж.77.Тәуекел хан билік еткен жылдары- 1582-1598 ж.78.1583 жылы «Ант беріскен шартты » бұзып, Тәуекел хан Өзбек ханнан қайтарып алған қалалар: Сауран, Түркістан, Отырар, Сайрам79.Баба сұлтанды жойғаны үшін Абдаллах хан Тәуекел сұлтанғақай облысты сыйға тартты? Самарқан аумағындағы Африкент округын80.Тәуекел хан Мауреннахрға баса көктеп кірген жыл: 1598 ж.81.Тәуекелдің басты мақсаты:Өзбек хандығына кеткен қалаларды қайтару.82.Тәуекел ханның беделін және күш-куатын арттырған жеңіс: Ташкент қаласының түбіндегі Абдаллах ханды талкандауы83.1582 ж.Баба сұлтанды жеңіп, Хаһназар хан мен Жалым сұлтанның кегін қайтарған: Тәуекел сұлтан.84.В. Степанов бастаған орыс елшілерінің Қазақ хандығына келген жыл: 1595 ж.85.1597-1598 ж. Тәуекел хан Абдаллах ханның әскерін талқандаған жері-Ташкент қаласының түбінде86.Тәуекел хан 1598 ж. 70-80 мың әскермен Бұқарды қоршауға алды, ал інісі: Есім сұлтанды 20 мың әскермен Самарқандта калдырды. 87.Тәуекел хан елшісі 1594 жылы Ресейге барған: Құлмұхаммед.88.1594 ж Тәуекел ханның өкілі Құл-Мұхаммед бастаған алғашқы казақ елшілігі Москваға келді. Құл-Мұхаммед кандай маңызды сүракты шешу керек болды? Москвада "аманат" ретінде қалдырылған інісі Ораз-Мұхаммедті босату және орыс үкіметімен достық қатынас құру89.Қазактың кай ханы өзін қазақ және калмак ханымын деп санаған? Тәуекел90.Ресейден 1595 ж. казак хандығына келген елші: В.Степанов91.1598 жылғы шайкаста екі жақтың билеушісі де каза болып, екі хандық хансыз калды, бұл хандыктар: Қазак хандығы мен Өзбек хандығы 92.1598 ж Тәуекел хан кайтыс болды. Оған қай қаладағы ұрыста алған ауыр жарақаты себеп болды? Бұқарадағы 93.1598 жылы Тәуекел хан қайтыс болған қала: Ташкент94.Есім ханның билік құрған жылдары: 1598-1628ж.95.Есім ханның қалмақтарды талқандаған уақыты- 1627ж.96.Қазақ хандығы мен Өзбек хандығы арасындағы ұзак жылдар жүргізілген соғыстың нәтижесі: Қазақ хандығының жеңіске жетіп, Ташкентті қосып алуы.97.Есім ханның басты мақсаты: Хандықты бір орталыққа бағындырған мемлекет етіп кұру98.1603 жылы бірінші қазақ-бұхар шайқасы болған жер: Айғыржар99.Қазак-бүхар соғысында Есім хан қолданған ұтымды соғыс тәсілі: Қорғанысты шайқас. 100.Қ.Халидтың жазбасында:«Ұрыс ханның қызыл туы осы Есім ханның колында қалған». 101.Жоңғар хандығының жоғарғы билеушісінің лауазымы: Қонтайшы. 102.XVII ғасырдың басында Қазақ хандығында бір мезгілде билік құрған екі хан: Есім, Тұрсын 103.1611 ж.Ташкент түбінде Имамқүлды жеңген- Есімхан.104.Қазақ- бұқар шайқасы:1603-1624 ж. болды. 105.Далалық заңдарға байланысты айтылған заң:«Есім ханның ескі жолы» 106.«Есім ханның ескі жолы» бағытталды-елдің қорғаныс қабілетін нығайтуға. 107.1627 ж. ең соңғы 7-ші қазақ-бұқар шайқасында әскерді: Есім хан өзі бастады. 108. Қазақ-бұхар соғысының 7-ші ең соңғы шайқасында - 1627 ж. Есімхан жеңеді.109. 1620-1621 жылдары 4,5,6-шы қазақ-бұхар соғысында қазақ әскерін - Тұрсынхан бастап шықты. 110. Тұрсын хан өзін хан,Ташкент қаласының билеушісі деп жариялаған жыл: 1613 ж. 111.Тұрсын ханның бүлігі: «Қатаған қырғыны». 112. Тұрсын ханның сенімді тірегі: Саны көп қатаған руы. 113. «Қатаған кырғыны» болған жыл: 1627 ж. Түрсын хан тәуелсіздіктің белгісі ретінде шығарды: ақша 115. 1610ж.өзін Ташкент билеушісі деп жариялап, ез атынан ақша шығарғанхан – Тұрсын 116. 1628-1652 жылдары хан тағына отырған Есім ханның баласы: Жәңгір 117. 1643 жылы Орбүлақ шайқасында жоңғарлар: 10 мың әскерінен айрылды. 118. Ғажайып ерліктері үшін Жәңгір ханға халықтың берген атауы: Салқам Жәңгір 119.Жәңгір хан 600 жауынгерімен жоңғардың 50 мың жауынгеріне қарсы тұрған шайқас: Орбулақ120. Орбұлақ шайқасы болған жыл: 1643ж. 121.Орбұлақ шайқасында жоңғар әскерлерінің ту сыртынан шабуыл жасаған батыр: Жалаңтөс 122.Орбұлақ шайқасында Самарқаннан алшын Жалантөс көмекке- 20 мың әскермен келді. 123.1643 ж. Орбұлақ шайқасындағы батырлар: найман Көксерек, алшын Жиембет, қаңлы Сарпың, шапырашты Қарасай, арғын Ағынтай.124. XVII ғасырдың II жартысындағы Қазақ хандығының астанасы- Туркістан.125.Есімхан мен Жәңгір ханның кесенелері орналасқан қала- Түркістан.126. XVII ғасырда казак хандығының ішкі-сыртқы саясаттағы беделінің әлсіреуіне себеп болған: Кіші хандардың дара билікке ұмтылуы127. ХVІІ ғасырдың 70 жылдары жоңғар әскерлерінің Жетісу мен Оңтүстік Қазақстанға басып кіріп, косып алған калалардың саны: тоғыз128. Батыр контайшынын қазақтарға жорық жасаған жылдары: 1635,1643,1652 ж.129.Жоңғар хандығының негізін 1635 жылы қалаған - Батыр қонтайшы.130.Жоңғарлардың діні -будданың ламаизм тармағы.131.Жоңғариядағы жоғарғы билеушінің титулы? Қоңтайшы132. 17 ғ Еділ бойына көшіп келген қай тайпаларды қалмақтар деп атады? Ойраттар.133. Орта азиялық деректерде ойраттар қалай аталады? Қалмақтар.134. Мемлекетті басқаруда жоңғар коңтайшысы кімдерге сүйенді? Нояндар мен жайсандарға135. 1643 ж. Арал өңірінің қазақтары өздерінің ханы етіп сайлады- Әбілғазыны.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал