Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Це антропогенний ландшафт, який виникає в процесі використання земель у сільському господарстві.
фація;

+агроландшафт;

місцевість;

агрозона.

 

У зонах відпочинку або в зонах активного туризму утворюється антропогенний ландшафт, що називають ……….. .

лісокультурним;

селітебним;

белігеративним;

+рекреаційним.

 

Тип агроландшафту має багато спільних ознак із лісокультурними комплексами.

польовий;

+садовий;

лучно-пасовищний;

белігеративний.

Антропогенні ландшафти населених місць з їх будівлями, вулицями, дорогами, садами і парками називають …………. .

рекреаційні;

лінійно-дорожні;

белігеративні;

+селітебні.

 

Тип місцевості, утвореної високими, могутніми, переважно конусоподібної форми відвалами, що виникають за підземного видобутку корисних копалин, називають …………. .

бедленд;

кар’єрно-відвальний;

+териконовий;

карст.

 

За нижню межу …………. типу ландшафту на водосховищах приймають глибину 5 м за нормального підпірного рівня.

+мілководного;

глибоководного;

водного;

аквального.

 

Тип ландшафту охоплює акваторії водосховищ із глибинами більш як 5 м за нормального підпірного рівня.

мілководний;

+глибоководний;

аквальний;

бентосний.

 

Тип ландшафту «низинне болото» може бути утворений внаслідок ………. і заростання ставків.

затоплення;

засипання;

висихання;

+замулювання.

 

Водоймища, які не створюються спеціально, а виникають попутно, інколи несподівано для самої людини, у зв’язку з різними видами господарської діяльності, називаються антропогенними … .

+озерами;

ставками;

комплексами;

болотами.

 

Штучні лісові насадження належать до ………. підкласу лісових антропогенних ландшафтів.

натуралізованого;

первинно-похідного;

рекреаційного;

+лісокультурного.

 

Великий аеродром на околиці великого міста належить до ……….. антропогенних ландшафтів.

промислових;

+лінійно-дорожніх;

селітебних;

белігеративних.

 

Система” – це сукупність компонентів природи, зв’язки між якими обумовлюють прояв таких їх якостей, які були б неможливими без взаємодії цих компонентів.

біологічна;

геосферна;

антропогенна;

+природна.

 

Ландшафтна екологія вивчає зміну в часі значень окремих характеристик геосистем.

+динамічна;

хорологічна;

процесна;

факторіальна.

 

І азональність є найбільш загальними закономірностями територіальної диференціації епігеосфери.

поясність;

+зональність;

ПТК;

висотність.

 

Різноманітна будова і рельєф твердої поверхні літосфери, що обумовлені тектонічним розвитком Землі, визначають ………… диференціацію епігеосфери.+азональну;

зональну;

географічну;

геологічну.

 

Взаємообумовлена єдність частин геосистеми, що породжує її нову якість, характеризує таку властивість геосистеми, як ………… .

самоорганізованість;

стійкість;

поліструктурність;

+цілісність.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал