Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Довідковий матеріал. Опалубні роботи вважаютьосновними робочими процесами під час бетонування конструкцій.
Опалубні роботи вважаютьосновними робочими процесами під час бетонування конструкцій.

Навантаження на опалубку приймаємо згідно з нормативними вимогами, такі: вертикальні:

а) власну вагу опалубки визначають за кресленнями. За влаштування дерев’яної опалубки густину її доцільно приймати за даними табл. 5.1, а стальної – за ст. = 7850 кг/м3.

Таблиця 5.1

Основні показники деревини (за вологості 12%)

  Порода деревини   Густина ст. = кг/м3 Межа міцності, МПа
Rсж вздовж волокон Ru Rраст. Вздовш волокон
Модрина Сосна Ялина Кедр Дуб Бук Береза Липа Осика

б) густину свіжовкладеної бетонної суміші приймають для звичайного важкого бетону б.с. = 2500 кг/м3, для бетону інших видів – за фактичними даними;

в) масу арматури приймають за проектом, а за відсутності проектних даних – за середніми значеннями 100 кг/м3 з/б конструкції;

г) навантаження зосереджене за проектом або до 2,5 кПа від робітників і коліс візків за перевезення бетонної суміші по горизонту. У будь-якому разі зосереджене навантаження приймають не менше, ніж 1,5 кПа;

ґ) навантаження від вібрації бетонної суміші – 2 кПа горизонтальної поверхні (враховується лише за відсутності навантажень за п. «г»).

горизонтальні:

д) нормативні вітрові навантаження – відповідно до ДБН;

е) тиск свіжовкладеного бетону на бокові елементи опалубки визначають за формулами:

за ущільнення бетонної суміші глибинними вібраторами – 5.1 і 5.2:

= за і м/ч, (5.1)

= за м/ч і , (5.2)

де Рмах – максимальний тиск бетонної суміші, кгс/м2;

б.с. – об’ємна густина бетонної суміші, кг/м3;

hб.с. – висота вкладеного шару бетонної суміші, що чинить тиск на опалубку, м;

– швидкість бетонування, м/год;

r – радіус дії глибинного вібратора, м;

k1 – коефіцієнт, що враховує рухливість бетонної суміші, приймається таким, що дорівнює 0,8 для жорсткої малорухомої суміші з Ок = 0…2 см; 1 – для суміші з Ок = 4…6 см і 1,2 – для суміші з Ок = 8…12 см;

k2 – коефіцієнт, що залежить від температури бетонної суміші, яка вкладається; k2 = 1,15 для суміші з tб.с. = 5…7 С; k2 = 1 для суміші з tб.с. = 12…17 С і k2 = 0,85 для суміші з tб.с. = 28…32 С. Для проміжних температур значення k2 приймають більшими.

У всіх випадках тиск бетонної суміші Рмах необхідно обмежувати гідростатичним тиском, що дорівнює Рб.с.= ;

ж) динамічні навантаження від струшувань, що виникають за вкладання бетонної суміші в опалубку бетонованої конструкції, приймаємо за табл. 5.2. 

Таблиця 5.2

Навантаження від струшувань, які виникають за вкладання бетонної суміші

в опалубку

  Спосіб подачі бетонної суміші в опалубку Горизонтальне навантаження на бокову опалубку, кПа
Спуск за лотками і хоботами, а також безпосередньо з бетоновозів  
Вивантаження з бадді місткістю, м3;
від 0,2 до 0,8
понад 0,8
     

 

Зауваження. Вказані динамічні навантаження слід брати до уваги під час розрахунку дощок опалубки і підтримуючих її ребер. Балки (прогони), які підтримують ребра, необхідно розраховувати у відповідності з фактичними схемами конструкцій, враховуючи динамічні навантаження у вигляді зосереджених навантажень від двох суміжних ребер за відстані між ними до 1 м і від одного ребра за відстані між ребрами 1 м і більше, при цьому треба враховувати найменш вигідне розміщення цих вантажів;

з) навантаження від вібрації бетонної суміші = 4 кПа на 1 м2 вертикальної поверхні. Враховують лише за відсутності навантажень за п. «ж».

Вибір найменш вигідних поєднань навантажень за розрахунку опалубок і підтримуючих елементів здійснюють за табл. 5.3.

 

Таблиця 5.3

Поєднання навантажень під час розрахунку опалубки

  № з/п   Елемент опалубки   Вид навантажень на опалубку, (див. поз. «а» ... «і»)
  за несучою здатністю   за деформаціями
Опалубка плит, склепінь і підтримуючі її конструкції а + б + в + г а + б + в
Опалубка колон зі стороною перерізу до 300 мм і стін завтовшки до 100 мм ж + е ж
Опалубка колон зі стороною перерізу понад 300 мм і стін понад 100 мм ж + з ж
Бокові щити коробів балок, прогонів, арок ж + е ж
Довжина коробів балок, прогонів, арок а + б + в + д а + б + в
Опалубка масивів ж + з ж

 Розраховуючи елементи опалубки за несучою здатністю, нормативні навантаження необхідно множити на коефіцієнти перевантаження, наведені в табл. 5.4.

Таблица 5.4

Коефіцієнти перевантаження

  № з/п   Нормативне навантаження   Коефіцієнт перевантаження
Власна маса опалубки і риштувань 1,1
Маса бетону й арматури 1,2
Від руху людей і транспорту 1,3
Від вібрування бетонної суміші 1,3
Боковий тиск бетонної суміші 1,3
Динамічні від струшувань за вивантаження бетонної суміші 1,3

 

Під час разрахунку елементів опалубки і риштувань за деформаціями нормативні навантаження враховують без множення на коефіцієнт навантаження.

Прогин елементів опалубки під дією навантаження не повинен перевищувати таких значень:

 

Пр 1/400 прольоту елемента опалубки;

Пр 1/500 прольоту для опалубки перекриття.

Разрахунок згинаних елементів опалубки з деревини доцільно проводити за залежностями, наведеними в табл. 5.5.

Стійкість опалубки і риштувань забезпечують влаштуванням стійок та інших елементів, підтримуючих опалубку. Залежності для підрахунку дерев’яних стійок на вертикальні навантаження наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.5

Спрощені залежності для підрахунку згинаних елементів опалубки з деревини

 

    Розрахункова схема Потрібний момент опору Wтр, см3 за R = 1800Н/см2 (розрахунок за несучою здатністю) Потрібний момент інерції lтр. см4 (розрахунок за деформаціями) за допустимого прогину 1/400
для елементів, що не контактують з бетоном (Е = 1000 кН/см2) для елементів, що контактують з бетоном (Е = 850 кН/см2)
Однопролітна балка:
Рівномірно розподілене навантаження 0,7ql 0,52ql2 0,602ql2
Зосереджене навантаження в середині прольоту 1,39Рl 0,934Рl2 0,98Рl2
Багатопролітна балка:
Рівномірно розподілене навантаження 0,56ql 0,313ql2 0,368ql2
Зосереджене навантаження в середині прольоту 0,93Рl 0,52Рl 0,612Рl

 

Зауваження:

1. Умовні позначення прийнято такими: l – проліт балки; q – повне рівномірно розподілене навантаження на проліт; Р – зосереджене навантаження по середині прольоту; Е – момент опору.

2. З двох отриманих результатів перерізів (за несучою здатністю і деформаціями) приймають більше.

Допустимий проліт дощок опалубки становить для лицевої поверхні бетону – , а для прихованої – , де – товщина дощок, см, q – горизонтальний тиск бетонної суміші, кгс/см2.

 

Таблиця 5.6

Залежності для розрахунку дерев’яних стійок на вертикальні навантаження

 

Переріз стійки Розрахункове зусилля, яка сприймає стійка N, Н Межі використання формул  
Круглий )  
Квадратний )  
Зауваження. Умовні позначення прийнято такі: N – розрахункове вертикальне навантаження на стійку, Н; d0 – розрахунковий діаметр стійки, см, що приймається для брусів діаметром до 12 см, дорівнює діаметру в тонкому кінці бруса, а для брусів діаметром 12 см і не більше – діаметру посередині розрахункової стійки, см; – вільна довжина стійки, см; F – розрахунковий переріз стійки, см2.

Вільна довжина стійок круглого перерізу не повинна перевищувати ; квадратного – ( – в метрах, d0 і а – в сантиметрах).

Приклад розрахунку:

Розрахувати елементи дерев’яної опалубки для бетонування монолітного залізобетонного масиву розмірами а · в · h = 4,0 · 4,0 · 3,0 м.

Вихідні дані:

бетон звичайний важкий з об’ємною густиною , рухливістю Ок = 4…6 см, температурою за вкладання tб.с. = +15οС;

матеріал опалубки – деревина сосни;

подача бетонної суміші до місця вкладання краном у баддях місткістю V = 0,5 м3, ущільнення суміші глибинним вібратором, швидкість бетонування = 0,6 м/год.

Розв’язання.

Розрахунок провадимо із поєднання навантажень для лицевої поверхні опалубки масиву. Види навантажень для розрахунку елементів опалубки за несучою здатністю приймаємо за даними табл. 5.3, п. 6 – «ж» + «з».

Тиск свіжовкладеної суміші бетону (п. «ж») на бокові елементи опалубки за ущільнення глибинним вібратором розраховуємо за формулою (5.2):

,

де = 2500 кг/м3; = 0,6 м/ч – за умовами задачі;

= 1 – для бетонної суміші з Ок = 4…6 см;

= 1 – для температури вкладеної бетонної суміші tб.с. = 15ºС (див. пояснення до формули 5.2).

Рмах= .

Навантаження від бокового тиску бетонної суміші розподіляється за висотою опалубки нерівномірно (рис. 5.1, а). Замінимо його на рівномірно розподілене навантаження (рис. 5.1, б).

 


Рис. 5.1. Розрахункова і конструктивна схеми опалубки: 1 – дошка; 2 – ребра штивності; 3 – вертикальні бруски.

 

Для розрахунку елементів опалубки за несучою здатністю додатково враховуємо навантаження «3» від струшувань під час розвантаження бетонної суміші з бадді V = 0,5 м3, що дорівнює qð = 400 кгс/м2 (табл. 5.2).

Сумарне навантаження з врахуванням динамічного впливу і коефіцієнтів перевантаження k5 = k6 = 1,3 (табл. 5.4, п. 5 і п. 6) становить

qс = 1,3 · (q1 + qð) = 1,3 · (1178 + 400) = 2051 кгс/м2

що не перевищує значення гідростатичного тиску Pб.с. = γб.с. · hб.с. = 2500 · 3 = 7500 кгс/м3, тобто нормативна вимога п. «ж» збережена.

Приймаємо конструктивну схему опалубки з qð = 25 мм з горизонтальними дерев’яними ребрами штивності і вертикальними брусками, показану на схемі (рис. 5.1, в).

Знаходимо допустимий проліт дощок опалубки завтовшки qð = 25 мм (qð = 2,5 см) для лицевої поверхні бетону (табл. 5.5, зауваження)

Дощата опалубка опирається на декілька горизонтальних ребер штивності (проміжних опор), крок яких приймаємо таким, що дорівнює висоті фундаменту hф = 3,0 м, і таким, що дорівнює λ0 = 100 см, тобто кількість ребер n = 4 (рис. 5.1, в).

Переріз горизонтальних ребер розраховуємо за формулами табл. 5.5 як багатопролітної балки від рівномірно розподіленого навантаження. Крок ребер (відстань між центрами ребер по вертикалі) приймаємо таким, що дорівнює λр = 100 см. Розрахунок проводимо за несучою здатністю і за деформаціями.

Розрахунок за несучою здатністю.

Потрібний момент опору перерізу горизонтальних ребер (табл. 5.5).

 

Wmp = 0,56 · qс · λр, см3

де qс = 2051 кгс/м3 = 0,2051 кгс/см2 – сумарне рівномірно розподілене навантаження на ребра з кроком λр = 100 см;

λр = α = 400 см – довжина ребер, яка дорівнює розміру масиву в плані

Wmp = 0,56 · 0,2051 · 400 = 45,94 см3.

Момент опору прямокутного перерізу ребер дорівнює:

, де а1 та в1 – розміри перерізу ребер, см.

Приймаємо а1 = 5,0 см,тоді

приймаємо 8 см.

Розрахунок за деформаціями за допустимого прогину Θ = 1/400 λр.

Потрібний момент інерції для елементів опалубки, що не контактує з бетоном (табл. 5.5):

Іmp = 0,313 · q1 · λр, см4

де q1 = 1178 кгс/м2 = 0,1178 кгс/см2 – рівномірно розподілене навантаження від бокового тиску бетонної суміші (без урахування коефіцієнта перевантаження, див. табл. 5.4, зауваження).

λр = 400 см – проліт горизонтальних ребер.

Іp = 0,313 · 0,1178 · 4002 = 5899 см4

Момент інерції прямокутного перерізу дорівнює

, звідси .

Приймаємо а1 = 8,0 см, тоді .

З двох отриманих значень перерізів горизонтальних ребер приймаємо більше (табл. 5.5, зауваження 2), тобто а1· в1 = 8 · 20см.

Таким чином, призначаємо опалубку з двох дошок завтовшки qð = 25 мм, горизонтальних ребер завдовшки λр = 400 см і вертикальних брусків завдовшки λсх = 300 см однакового перерізу: а1· в1 = 8 · 20 см.Матеріал деревина – сосни.

 

ЗАНЯТТЯ № 6

ТЕМА: Вибір методу монтажу. Підбір крана за технічними показниками.

МЕТА: Ознайомитися з процесом монтажу збірних конструкцій.

1. Ознайомитися з технологією монтажу збірних з/б конструкцій;

2. Обрати за технічними параметрами самохідний кран для монтажу прийнятих елементів.

 

Варіанти завдань подає викладач індивідуально (типові проекти тощо).

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.022 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал