Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Довідковий матеріал. Базуючись на результатах (заняття 1, 4, 7) наряду завдання, калькуляції трудовитрат або провівши розрахунок калькуляції окремого завдання
Базуючись на результатах (заняття 1, 4, 7) наряду завдання, калькуляції трудовитрат або провівши розрахунок калькуляції окремого завдання, будуємо календарний графік за такою схемою. Попередньо переводимо трудовитрати з людино-годин у людино-дні діленням на 8,2 (за 8-годинного робочого дня). Див. табл. 8.1.

Визначаємо послідовність виконання робіт з урахуванням їх конструктивних і технологічних особливостей (використання машин і механізмів).

Визначаємо тривалість виконання роботи і графічно показуємо у правій частині графіка, аналогічно чинимо з побудовою графіка руху машин і механізмів (попередньо визначивши тип машини).

 

Приклад розрахунку календарного графіка

Таблиця 8.1

Календарний графік виконання робіт

№ з/п     Назва робіт Одиниця виміру Обсяг робіт Трудомісткість люд.-днів, маш.-змін Машини і механізми Режим роботи Склад ланки, осіб Тривалість роботи, днів Виконання, % Робочі дні
  Розробка ґрунту 1 групи в котловані завглибшки 4 м з навантаж. в автотранс.   100 м3 15,2 37,2 36,0 Екскаватор Э-801 М, 6р 1, ПМ 5р 1 6   ____________

Бібліографічний список

Навчальна література

1. Атаев С.С Индустриальная технология строительства из монолитного бетона. –М.: Стройиздат, 1989.

2. Вильман Ю.А. Основы работизации в строительстве: Учеб. пособ. – М.: Высшая школа, 1989.

3. Драченко Б.Ф., Піщаленко Ю.О., Соха М.М. Технологія зведення виробничих сільськогосподарських будинків і споруд: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 1992. – 198 с.

4. Мазурак А.В., Гризлюк В.Ю. Програма виробничого навчання студентів спеціальності 7.092101 “Промислове та цивільне будівництво” робітничим професіям муляра, штукатура, бетонувальника. – Дубляни, 1997. – 22 с.

5. Мазурак А.В., Козак Р.В. Програма навчальних та виробничих практик для студентів спеціальності 7.092101 “Промислове та цивільне будівництво”. – Дубляни, 1997. –

13 с.

6. Онищенко А.Г. Отделочные работы в строительстве: Учеб. пособ. – М.: Высшая школа, 1989.

7. Реконструкція будівель і споруд агропромислового комплексу / П.Ф. Вахненко, В.П. Вахненко, Є.В. Клименко та ін. – К.: Урожай, 1994. – 296 с.

8. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1981. – 225 с.

9. Технология строительного производства / Б.Ф. Драченко, Л.Г.Ерисова, П.Г.Горбенко и др. – 2-е изд. – М.: Агропромиздат, 1990. – 512 с.

10. Технологія спорудження сільських виробничих будівель. / Л.Г. Єрісова,Б.І. Завалій, М.Л. Зоценко та ін. – К.: Урожай, 1994. – 320 с.

11. Технология строительного производства: Учеб. / О.О. Литвинов, Ю.И. Беляков, Т.М. Батура и др.; Под ред. О.О.Литвинова, Ю.И. Белякова. – К.: Вища школа, 1985. – 479 с.

12. Швыденко В.И. Монтаж строительных конструкций: Учеб. пособ. – М.: Высшая школа, 1987.

13. Ягупов Б.А. Строительное дело: Учеб. для техникумов. – М.: Стройиздат, 1998. – 367 с.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал