Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Взаємозв’язок та відмінності фінансового і управлінського обліку
 

Фінансовий і управлінський облік – це два види одного бухгалтерського обліку, тому вони мають багато спільних рис:

– використовують загальну (єдину) інформаційну систему, зокрема дані обліку витрат;

– дані фінансового обліку використовуються для прийняття управлінських рішень, а дані управлінського обліку можуть бути вихідною базою для фінансових розрахунків;

– обидва види обліку базуються на концепції підзвітності менеджерів з метою визначення результатів їх діяльності.

В той же час управлінський облік має суттєві відмінності від фінансового, зорієнтованого традиційно на складання фінансової звітності, призначеної в першу чергу для зовнішніх користувачів. Склад користувачів облікової інформації показаний на рисунку 1.4.

Із наведених на рисунку 1.4 користувачів облікової інформації тільки одна група (менеджери підприємства) користується даними управлінського обліку. Для решти користувачів інформація управлінського обліку є комерційною таємницею.

Відмінності фінансового та управлінського обліку можна простежити при порівнянні їх характеристик за окремими ознаками (табл. 1.1).

Представники громадськості

Рис. 1.4. Основні користувачі облікової інформації про діяльність підприємства

 

Таблиця 1.1

Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку

 

Ознака Фінансовий облік Управлінський облік
1. Користувачі інформації Вищий керівний склад підприємства та значна група зовнішніх користувачів, склад яких в основному невідомий (інформація стандартизована) Менеджери підприємства – відносно невелика група, члени якої відомі (інформація індивідуальна, конкретизована і адресна)
2. Мета обліку Складання фінансових документів для інформування користувачів за межами підприємства (про фінансовий стан і результати діяльності) Надання допомоги адміністрації в плануванні, власне управлінні, контролі, підготовці управлінських рішень
3. Обов’язковість ведення обліку Необхідний за законодавством з дати реєстрації підприємства до його ліквідації За рішенням адміністрації (факультативно)
4. Регламентація обліку Загальноприйняті принципи, стандарти і нормативні акти (закони і т. ін.) Все, що корисно для управління (ніяких обмежень)
5. Вимірники в обліку Єдиний грошовий вимірник Різні вимірники (у тому числі і якісні)

 

Ознака Фінансовий облік Управлінський облік
6. Націленість (прив’язка до часу) Оцінка минулого (“історичний” характер) Поряд з інформацією “історичного” характеру, оцінки і плани на майбутнє (прогнозування)
7. Відкритість даних Більшість даних доступна всім бажаючим Комерційна таємниця
8. Ступінь точності інформації Мало приблизних оцінок, висока точність, об’єктивність, документальність Багато приблизних оцінок (розрахункових, експертних, очікуваних і т. ін.)
9. Періодичність складання звітів Як правило, квартальна і річна Змінний інтервал, оперативна інформація, тижнева, місячна, за вимогою (потребою)
10. Об’єкти звітності Організація (підприємство) в цілому Центри відповідальності, види діяльності
11. Терміни подання звітності З запізненням на декілька тижнів або і місяців Зразу ж після закінчення звітного періоду (оперативно)
12. Ступінь відповідальності за ведення обліку Відповідальність за законом Фактично ніякої юридичної відповідальності
13. Базисна структура Подвійний запис, основне рівняння: активи = зобов’язання + капітал власника Різна, залежно від мети використання інформації

 
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал