Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета і задачі розділу «Охорона праці та безпека
у надзвичайних ситуаціях»

Основною метою розділу є розробка попереджувальних заходів запобігання виробничого травматизму, професійних захворювань, шкідливого впливу на навколишнє середовище, які є специфічними при виконанні майбутніх службових обов’язків.

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні задачі:

- виявлення небезпечних і шкідливих чинників, які можуть мати прояв при виконанні технологічних операцій або при експлуатації устаткування;

- з’ясування причин та наслідків цих чинників;

- оцінка параметрів виробничого середовища на відповідність санітарно-гігієнічним нормам;

- визначення категорії виробничих приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою;

- розробка організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів відповідно до нормативно-правових актів та законів України, які дозволяють виключити або якнайбільш ефективно мінімізувати потенційні небезпеки;

- запропонування рішень щодо поліпшення стану виробничих приміщень за санітарно-гігієнічними параметрами;

- визначення кількості та типу первинних засобів пожежогасіння;

- представлення алгоритму дій персоналу при виникненні надзвичайних ситуацій;

- визначення найбільш важливих заходів з охорони праці для включення в загальні висновки по дипломному проекту (роботі).

 

1.2 Основні вимоги до змісту розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях»

 

Зміст розділу повинен відповідати завданню до дипломного проекту (роботи), яке надається випускаючою кафедрою.

Питання з охорони праці можуть також розглядатись і в основній технічній частині проекту (роботи). В такому випадку у розділі «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» наводяться стислі відомості описового характеру з посиланням на відповідні розділи (підрозділи) або графічні матеріали, а далі інформація надається відповідно вимог даних методичних вказівок.

Усі питання в розділі варто розглядати з точки зору усунення або мінімізації негативного впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників на організм людини, а інформація має подаватися у вигляді, що представлятиме собою закінчену схему – від визначення небезпеки до представлення повного комплексу попереджувальних заходів.

Недопустимим є наведення замість інженерних рішень з охорони праці прикладів інструкцій обов’язків осадових осіб, інструкцій по поведінці персоналу в тому чи іншому приміщенні, правил безпечної експлуатації інструменту та обладнання.

Одне з питань будь-якого підрозділу розробляється більш детально і обґрунтовано з наведенням розрахунків, схем тощо. Вибір цього питання обов’язково погоджується з викладачем- консультантом кафедри «Охорона праці і навколишнього середовища».

Будь-які розроблені заходи повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів з охорони праці. Після кожного пункту рішень необхідно робити посилання на нормативний документ, відповідно якого прийнято дане рішення.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал