Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Складання тарифікації заробітної плати митної установи
 

Державна політика оплати праці практично реалізується через механізм її регулювання, а останній має забезпечувати її відтворювальну і соціальну функції. Це здійснюється через встановлення мінімального рівня заробітної плати, розрахованого на основі прожиткового мінімуму, рівня оподаткування доходів працівників, міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, умов і розмірів оплати праці в бюджетних установах тощо, а також через тарифно-кваліфікаційну систему оплати праці.

Політика оплати праці реалізується в межах чинного законодавства України, насамперед Закону України «Про оплату праці» (1995 р.). Цей закон передбачає, крім державного, договірне регулювання оплати праці через механізм укладення системи тарифних угод різних рівнів:

- міжгалузевий - генеральна тарифна угода;

- галузевий - галузева тарифна угода;

- виробничий - тарифна угода як складова частина колективного договору.

Тарифна угода - це договір між представниками сторін переговорів з питань оплати праці та соціальних гарантій.

Конкретна диференціація заробітної плати працівників підприємства відбувається за допомогою тарифної системи, яка є сукупністю таких елементів: тарифні сітки; тарифні ставки; тарифно-кваліфікаційні довідники; система посадових окладів.

Тарифна сітка є сукупністю кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів.

В Україні в 1993 році затверджено Єдину тарифну сітку оплати праці робітників, службовців, спеціалістів, керівників за загальними (наскрізними) професіями та посадами, що забезпечує єдині умови оплати праці цих категорій працівників незалежно від галузей виробництва. Тарифна сітка містить 15 тарифних розрядів з діапазоном тарифних коефіцієнтів від 1 до 4,01.

Розмір тарифної ставки першого розряду визначається на рівні встановленого державою мінімального розміру заробітної плати, нижче якого не може проводитись оплата за фактично виконану працівником норму праці.

Середній тарифний коефіцієнт визначається як середньозважена величина добутку чисельності погодинників певного розряду і відповідного тарифного коефіцієнта або добутку трудомісткості робіт по певному розряду і відповідного тарифного коефіцієнта для відрядників.

Тарифно-кваліфікаційні довідники містять систему «цензів», яким повинні відповідати робітники певної професії і кваліфікації.

Система посадових окладів передбачає тарифне регулювання заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців. Системи посадових окладів доповняються системою показників і характеристик для віднесення працівників до певної групи по оплаті праці. Системи посадових окладів містять перелік посад усіх найменувань і розмірів місячних окладів щодо кожної посади («вилки» окладів).На підприємствах найчастіше використовують дві форми оплати праці: погодинну і відрядну.

Погодинна форма передбачає оплату праці залежно від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Вона застосовується тоді, коли недоцільно нормувати роботи або вони взагалі не піддаються нормуванню.

Погодинна форма охоплює такі системи оплати праці:

- Пряма погодинна;

- Погодинно преміальна;

- Система посадових окладів

Відрядна форма передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок часу.

Основними умовами застосування відрядної форми оплати праці є наявність кількісних показників роботи, що безпосередньо залежать від конкретного працівника і піддаються точному обліку, а також'необхідність стимулювання зростання обсягу випуску продукції.

Відрядна форма включає такі системи:

- Пряма відрядна

- Відрядно - преміальна

- Відрядно - прогресивна

- Непряма відрядна.

Загальний фонд оплати пращ підприємства складається із фондів тарифної заробітної плати погодинників і відрядників і цілого ряду доплат, тому планування фонду оплати праці починають з розрахунку саме фондів тарифної оплати праці.

Просумувавши фонди тарифної заробітної плати погодинників і відрядників і доплати за преміальними системами, одержують фонд основної заробітної плати. Додавши до цього фонду інші види доплат, одержують годинний, денний, місячний і річний фонди оплати праці.

При розрахунку фонду заробітної плати по митниці необхідно збільшити на 36% (відрахування на заробітну плату):32,2% до пенсійного фонду

1,3 % до фонду соціального страхування

1,5% до фонду безробіття

Ця сума в кошторисі буде показана окремою статтею.

Отже, за допомогою штатного розпису, посадових окладів, надбавок за персональні звання та положення ДМСУ про встановлення надбавок посадовим особам та працівникам митної служби України ми можемо розрахувати тарифікацію заробітної плати Сумської митниці (таблиця 2.1).

 

 


Таблиця 2.1 Відомості тарифікації заробітної плати Сумської митниці

Найменування посади Кількість штатних працівників Посадовий оклад Надбавки Разом Надбавки Разом
Звання Вислуга За високі досягнення Особливі умови праці
Начальник митниці 449,5 2382,5 1191,25 1667,75 5241,5
Перший заступник начальника митниці 580,65 2369,65 1184,82 1658,75 5213,22
Заступник начальника митниці 546,7 2238,7 1119,35 1567,09 4925,14
Заступник начальника митниці з правоохоронної роботи, начальник Служби боротьби з контрабандою та митної варти 546,7 2238,7 1116,85 1563,59 4914,14
Заступник начальника Служби боротьби з контрабандою та митної варти 546,7 2233,7 1116,85 1563,59 4914,14
Начальник відділу оперативного реагування та проведення спеціальних операцій 373,45 1565,45 782,72 1095,81 3443,98
Начальник відділу організаційної та інформаційно-аналітичної роботи 373*15 1565,45 782,72 1095,81 3443,98
Начальник відділу дізнання та впровадження у справах про порушення митних правил 373,45 1570,45 785,22 1099,31 3454,98
  Начальник відділу охорони митних об'єктів та супроводження вантажів 373,45 1570,45 785,22 1099,31 3454,98
Начальник відділу оперативних чергових 373,45 1565,45 782,72 1095,81 3443,98
Начальник сектору внутрішньої безпеки 234,5 1146,6 573,3 573,3 2293,2
Начальник відділу організаційно-контрольної роботи 373,45 1565,45 782,72 1095,81 3443,98
Начальник юридичного сектору 234,6 1141,6 570,8 570,8 2283,2
Начальник загального відділу 373,45 1565,45 782,72 1095,81 3443,98
Начальник Служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера 373,45 1570,45 785,22 1099,31 3454,98
Заступник начальника Служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера 546,7 2233,7 1116,85 1563,59 4914,14
Начальник відділу по роботі з особовим складом 373,45 1565,45 782,72 1095,81 3443,98
Начальник відділу контролю митної вартості та номенклатури 373,45 1565,45 782,72 1095,81 3443,98
Начальник відділу митних платежів 373,45 1565,45 782,72 1095,81 3443,98
Начальник відділу інформаційної роботи та митної статистики 1.25 373,45 1565,45 782,72 1095,81 3443,98
Начальник відділу контролю за переміщенням товарів 373,45 1565,45 782,72 1095,81 3443,98
Начальник господарсько-експлуатаційного відділу 373,45 1565,45 782,72 1095,81 3443,98
Головний інспектор з технічних засобів митного контролю й зв'язку 217,2 1061,2 530,6 530,6 2122,4
Головний інспектор із захисту інформації 217,2 1061,2 530,6 530,6 2122,4
Головний інспектор із захисту державної таємниці та спеціального документального зв'язку 217,2 1061,2 530,6 530,6 2122,4
Головний інспектор по охороні праці 217,2 1061,2 530,6 530,6 2122,4
Головний інспектор з питань захисту прав інтелектуальної власності 217,2 1061,2 530,6 530,6 2122,4
Начальник сектору організації митного контролю 234,6 1141,6 570,8 570,8 2283,2
Старший інспектор 4642,5 26812,5 13406,25 8043,75 48262,5
Старший інспектор 4642,5 26662,5 13331,25 7998,75 47992,5
Інспектор 6832,4 47664,4 23832,2 4766,44 76263,04
Інспектор 6832,4 47374,4 23687,2 4737,44 75799,04
Начальник ВМО № 1 (пасажирський) 320,1 1517,1 578,55 1061,97 3157,62
Начальник ВМО № 2 (вантажний) 320,1 1512,1 756,05 1058,47 3326,62
Начальник ВМО № 1 (пасажирський) 320,1 1512,1 756,05 1058,47 3326,62
Начальник ВМО № 2 (вантажний) 320,1 1512,1 756,05 1058,47 3326,62
Начальник ВМО № 3 (пасажирський) 320,1 1512,1 756,05 1058,47 3326,62
Начальник ВМО № 1(вантажний) 320,1 1517,1 578,55 1061,97 3157,62
Начальник ВМО № 1(пасажирський 320,1 1512,1 756,05 1058,47 3326,62
Головний інспектор 12163,2 59427,2 29713,6 41599,04 130739,84
Головний інспектор 11294,4 54922,4 27461,2 38445,68 120829,28
Старший інспектор 10832,5 62212,5 394012,5
Старший інспектор 30047,5 18028,5
Інспектор 9659,6 67387,6 33693,8 6738,76 107820,16
Інспектор 9895,2 68611,2 34305,6 6861,12 109777,92
Завідувач архіву, бібліотекою 234,6 1136,6 568,3 795,62 2500,52
Відповідальний черговий 146,2 2339,2
Завідувач складом 234,6 1131,6 565,8 792,12 2489,52
Секретар начальника митниці 72,6 1161,6
Оператор комп’ютерного набору 435,6 6969,6
Діловод 290,4 4646,4
Водій 739,2 11827,2
  Всього по митниці 101662,6 595236,7 390574,5 384586,6

 

 


З. Планування та технологія фінансування Сумської митниці

 

Прогнозування - це процес передбачення майбутнього стану підприємства, його внутрішнього і зовнішнього середовища, а також можливих термінів і способів досягнення очікування кількісних і якісних результатів.

Суть прогнозування полягає в науковому передбаченні стану об'єкта прогнозування, в основі якого лежить або аналіз тенденції його розвитку їх екстраполяція на майбутній період або використання нормативних розрахунків.

Змістом прогнозування є розробка прогнозів з різними часовими ранками, а найважливішими функціями є:

1. Передбачу вальна (описова) - це опис можливих або бажаних перспектив.

2. Рекомендуюча - підготовка проектів рішення, різноманітних проблем планування.

У своїй практичній діяльності підприємства найчастіше використовують таки типи прогнозування:

- Прогнозування, яке ґрунтується на використанні інтуїції в процесі передбачення майбутнього;

- Пошукове прогнозування, яке опирається на наявну в даний час інформацію і передбачає перехід від теперішнього стану до майбутнього;

- Нормативне, яке оцінює можливості розвитку підприємства виходячи з поставлених цілей.

Методи прогнозування поділяються на такі 2 групи:

1. Фактографічні ґрунтується на використанні фактичних даних, які характеризують зміни в об'єкті прогнозування. До них належать:

- Трендовий;

- Кореляційно-регресивний;

- Метод функцій.

2.Евристичні передбачають розробку прогнозів з використанням логічних прийомів правил і методів дослідження. До них належать:

- Метод експертних оцінок;

- Метод оптимізації;

- Метод дерева цілей.

Планування - це процес встановлення цілей підприємства і вибору найефективніших способів їх досягнення.

Мета планування ліквідувати негативний вплив на підприємство, мінливості середовища в якому воно функціонує.

Методи планування:

1. Ресурсний - використовується при монопольному становищі підприємства на ринку або слабкій конкуренції, при цьому плані показники встановлюються виходячи з ресурсних можливостей підприємства.

2 Статистичний - показники встановлюються з використанням середніх статистичних величин за даними минулих періодів.

3 Факторний - величина планового показника визначається вплив різних техніко-економічних факторів.

4 Балансовий - полягає у використанні планових розрахунках, системи таблиць-балансів у яких відображаються потреби в певних видах ресурсів та джерелах їх покриття.

5 Економіко-математичні - здійснюється оптимізація плану підприємства за допомогою математичних залежностей і прийнятими критеріями оптимізації.

6 Графоаналітичний - використання графіків і діаграм при визначенні певних показників.

В практиці функціонування вітчизняних підприємств склалась певна система планування, яка полягає у розробці та взаємоузгодженості планів різних видів:

1. Перспективні плани - складаються на довгостроковий період, поділяються на стратегічні (5 і більше років); середньострокові (до 5років);

2. Поточні(стратегічні) плани: річні та місячні плани

3. Оперативно-виробничі плани: календарно-виробниче планування та диспечерування.

Основними розділами стратегічного плану є:

1. План маркетингу

2. План виробництва

3. План кадрового забезпечення

4. Фінансовий план

5. Планування ризиків

6. Створення і підтримання іміджу фірми.

Поточні (тактичні) плани за сферою спрямування і набагато вужчими, ніж стратегічні вони їх деталізують.

Етапи розробки поточного плану такі:

1. Аналіз результатів діяльності підприємства

2. Розробка заходів щодо підвищення діяльності підприємства

3. Дослідження ринку і формування портфелю замовлень на продукцію підприємства

4. Обґрунтування окремих розділів плану

5. Розгляд проекту радою трудового колективу і його затвердження

6. Доведення техніко-економічних показників до структурних підрозділів підприємства

Календарно-виробниче планування передбачає розробку планів, графіків виробничої продукції на зміну, добу, місяць і доведення їх до структурних підрозділів підприємства.

Диспечерування передбачає оперативний контроль за використанням поставлених задач виявлення відхилень у виробничому процесі і мобілізації ресурсів на їх усунення.

Процес планування в митних установах зводиться до складання «кошторису доходів і видатків митних установ». Складання даного планового документу регламентується постановою КМУ № 146 від 16.02.1998 року про положеня, про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи.

Розподіл коштів статей по кварталах необхідно виконувати з урахуванням пори року направленості діяльності митниці, товаропотоку через кордон тощо.

Доходи від діяльності митних установ складаються з митних зборів і надходжень від конфіскованого майна і реалізованих товарів контрабанди та за порушення митних правил, але не вся ця сума надходжень залишається в розпорядженні ДМСУ частина митних зборів, які перераховуються до ДМСУ митницями перераховується до державного бюджету в розпорядженні ДМСУ залишається 40-60% перерахованих коштів за митні збори.

Фінансування ДМСУ в цілому відбувається на підставі даного кошторису на даний плановий рік за результати витрат і доходів у попередньому році. Сума доходів повинна перевищувати загальну суму видатків.

Види кошторисів:

1) індивідуальні (єдиний кошторис доходів і видатків) - це фінансові плани окремих бюджетних установ;

2) загальні кошториси складаються за однотипними бюджетними установами, господарське обслуговування яких здійснюється централізовано, або за однотипними малими установами (клуби, бібліотеки тощо);

3) кошториси на проведення централізованих заходів (змагань, конкурсів, олімпіад);

4) зведені - це зведені воєдино індивідуальні кошториси однотипних установ і кошториси на проведення централізованих заходів.

Видатки кошторису мають такі статті:

1. Оплата праці працівників бюджетних установ

2. Нарахування на заробітну плату

3. Придбання предметів постачання і матеріалів

4. Видатки на відрядження

5. Оплата послуг з утримання бюджетних установ

6. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

7. Дослідження і розробка державної програми

8. Субсидії і поточні трансфертні виплати

9. Капітальні видатки

10. Придбання основного капіталу

11.Капітальний ремонт

12. Капітальні трансферні витрати

Отже, зробивши теоретичну основу ми можемо розрахувати кошторис доходів і видатків Сумської митниці на 2009 рік (таблиця 2.2).

 

 


Статті доходів та видатків Код видатків згідно 3 економічною класифікацією Передплановий рік Плановий рік  
        Затверджено урахуванням внесених змін Виконано на 1.01.09 року Обраховано установою, організацією Затверджено  
                    Всьго за рік В тому числі по кварталах  
                        І квар II квар III квар IV квар  
 
ДоДоходи                    
Надходження коштів у поточному році                  
Поточні видатки                  
Видатки на товари і послуги       21453.18 6993,74 5416.93 7165.36 1866.43  
Оплата праці        
Нарахування на заробітну плату       225427,5 56356,88 56356,88 56356,88 56356,88  
Придбання предметів постачання і матеріалів       42943.94 11380.14 10564.21 10499.8 10499.8  
Вивидатки на відрядження       21453.18 12228.31 5148.76 3432.51 643.6  
Оплата послуг з утримання бюджетних установ       53764.46 13441.12 13441.12 13441.12 13441.12  
3 них: оплата Транс, послуг на утримання           23500,46 5875,115 5875,115 5875,115 5875,115  
власних ТЗ        
Оплата послуг зв'язку          
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв       53764.46 13441,115 13441,115 13441,115 13441,115
теплопоста чання          
водопостача ння          
енергоносії           11764,46 2941,115 2941,115 2941,115 2941,115
природній газ          
Сусубсидії і поточні трансфертні витрати                
Капітальні видатки       96595.68 24148,92 24148,92 24148,92 24148,92
прпридбання ососновного какапіталу       85737.59 21434,39 21434,39 21434,39 21434,39
Какапітальний ремонт                
Всього видатків поточного року                

 

З нашого кошторису ми бачимо що сума видатків планового року становить 15850000 грн. , оплата праці працівникам бюджетних установ складає 601140 грн., нарахування на заробітну плату (37,5%) дорівнює 225427,5 грн

 


Розділ III

Економічні показники діяльності Сумської митниці

III. 1 Характеристика митних показників ефективності діяльності Сумської митниці

 

Економічні показники можна поділити за декількома ознаками, але основною їх класифікацією є їх розподіл на :

1. Показники які характеризують забезпечення підприємства чи організації, виробничими ресурсами (матеріальні, трудові, земельні.).

2. Показники які характеризують стан виробничих ресурсів.

3. Показники які характеризують економічну ефективність використання виробничих ресурсів.

4. Показники які характеризують затрати виробництва.

5. Показники які характеризують фінансові результати виробництва.

6. Показники які характеризують рівень економічної ефективності.

7. Показники які характеризують фінансовий стан підприємства.

1. Показники які характеризують забезпечення підприємства чи
організації виробничими ресурсами (матеріальні, трудові, земельні.): Фондомісткість . Фондоозброєність . Фондозабезпеченість. Середньоспискова чисельність працюючих

2. Показники які характеризують стан виробничих ресурсів:

• Коефіцієнт зносу ОЗ

• Коефіцієнт оновлення 03

• Коефіцієнт вибуття ОЗ

• Коефіцієнт приросту ОЗ

• Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

• Коефіцієнт плинності персоналу

• Коефіцієнт стабільності персоналу

3. Показники які характеризують економічну ефективність
використання виробничих ресурсів:

• Фондовіддача

• Рентабельність використання 03 і оборотних засобів

• Продуктивність праці

• Економія робочого часу

4. Показники які характеризують затрати виробництва:

• Собівартість виробничої продукції

• Собівартість реалізованої продукції

• Собівартість операційних витрат

5. Показники які характеризують фінансові результати виробництва:

• Валовий прибуток

• Операційний прибуток

• Чистий прибуток

• Чистий дохід

6. Показники які характеризують рівень економічної
ефективності:

• Рівень рентабельності

• Норма прибутку

7. Показники які характеризують фінансовий стан підприємства:

• Коефіцієнт покриття загальний

• Коефіцієнт покриття швидкої і абсолютної ліквідності

• Коефіцієнт фінансової залежності

• Коефіцієнт стабільності

• Коефіцієнт маневреності капіталу[7]

Збір, обробка, аналіз всіх показників діяльності митних установ виконують відділи статистики, контролю аналізу митниць. Під контролем управління статистики контролю і аналізу ДМСУ.

Основні показники діяльності митних установ:

1. Чисельність митного підрозділу

2. Для ДМСУ і регіональних митниць і митних постів, чисельність митниць

3. Оформлення ВМД

4. Пропущено всього громадян

5. Пропущено громадян з декларацією

6. Видано свідоцтво на реєстрацію автомобілів

7. Оформлено вантажів

8. Пропущено вантажів

9. Оформлено ТЗ 1О.ПропущеноТЗ

Митниці і митні пости надають більш детальну інформацію по кожному показнику.

До показників діяльності належать:

1. Дані про оформлення супроводжуючого балансу

2. Факторну вартість експортно - імпортних товарів

3. Кількість акредитованих учасників ЗЕД

4. Кількість тих, хто займається ЗЕД у звітному періоді

5. Сума перерахованих податків до держаного бюджету (ПДВ, АЗ, мито)

6. Сума митних зборів перерахованих на рахунок ДМСУ Всі економічні показники діяльності митниці поділяються на 3 види:

1. Показники економічної ефективності від митної діяльності

2. Показники виробничих ресурсів і витрат виробничих ресурсів митної справи

3. Показники ефективної діяльності митних установ

Першій групі показників належать:

1. Кількість і вартість товарів по експорту і імпорту

2. Кількість і вартість затриманих товарів

3. Кількість і вартість конфіскованих товарів

4. Оформлено ВМД

5. Загальна сума платежів у загальний бюджет

6. Загальна сума митних зборів[ 14]

В таблиці 3.1 ми розрахуємо показники економічної ефективності сумської митниці.

 

Таблиця 3.1 - Показники економічної ефективності діяльності Сумської митниці

Показник
      Кількість Відсоток Кількість Відсоток Кількість Відсоток
Оформлено ВМД (тис. шт.)   15,6 17,3 144,1
Загальна сума митних платежів у бюджет (млн. грн.) 24,5   26,1 106,53 28,9 117,9
Загальна сума митних зборів (млн. грн.) 2,2   2,6 118,18 2,8 127,2

Виходячи з даних таблиці 3.1 можна зробити висновок, що порівнявши 2008 з 2009 роками оформлення ВМД у 2009 році на 1,7 тис. штук ніж у

2007; загальна сума митних платежів у бюджет збільшилась у 2009 році на 2,8 млн. грн.; загальна сума митних зборів у 2009 році зросла на 0,2 млн. грн..

Причинами такого збільшення є більша кількість проходження митних кордонів, збільшенням митних зборів, зросту акцизного збору, ставок мита та інше.

3.2.Аналіз показників виробничих ресурсів і витрат Сумської митниці митниці

 

Порівняння показників виробничої ефективності і витрат дозволяє отримати показники ефективності використання окремих видів виробничих ресурсів які застосовуються і використовуються митним підрозділом.

До основних показників виробничих ресурсів витрат ресурсів в митній справі відносять:

1.Чисельність робітників (осіб);

2.Вартість основних виробничих фондів (млн. гри.);

3.Вартість використаних матеріалів (млн. грн.);

4. Поточні витрати (млн. грн.); 5.Капітальні вкладення (млн. грн.); 6. Повні видатки (млн. грн.); [9]

Розрахуємо економічну ефективність від митної діяльності об'єкту дослідження за формулами (1) і (2);

А1=Б/В1(1)

А2 = Б/В2(2)

де А - економічна ефективність; Б- економічний результат роботи митниці, тобто сума митних

платежів та сума митних зборів, тис. грн.;

 

В1 - втрати використаних фінансових ресурсів на утримання митної

установи, тис. грн.(беремо загальні видатки кошторису з підрозділу 2.3);

В2 - витрати використаних трудових ресурсів (людино-годин) за рік. Вони розраховуються за формулою:

В2= 252*8* N,(3)

Де 252 - кількість робочих днів за рік;

8 - тривалість робочого дня, годин;

И- чисельність службовців митниці.

Звідси, В2 = 252* 8* 261= 526176 людино-годин;

Б07 = 24500000+ 2200000= 26700000 грн

Б08 = 26100000+ 2600000= 28700000грн.

Б09 = 28900000+2800000= 31700000грн.

В1 = 1585000 грн.

Проведемо розрахунки.

А1 за 2007р. =26700000/15850000 = 1,68тис.грн

А1 2008р, = 28700000/15850000= 1,81тис. грн..

А1 за 2009р. = 31700000/ 15850000= 2тис.грн.

А2 за 2007р.= 26700000/ 526176=50,74

А2 за 2008р. =28700000/ 526176= 54,54

А2 за 2009р. = 31700000 / 526176= 60,24

 

Проведені розрахунки та їх результати занесемо до таблиці 3.2.

Таблиця З.2.- Розрахунок показників економічної ефективності від діяльності Сумської митниці.

Рік Результати роботи Показники економічної
п/п діяльності     ефективності  
    Нараховано Нараховано Поповнення Формування
    митних митних зборів до державного фонду
    платежів до ДМСУ бюджетуА1 розвиткуА2
    бюджету (млн..грн)    
    (млн..грн)      
1. 1,68 50,74
2. 1,81 54,54
3. 60,24
Всього    

Провівши розрахунки показників економічної ефективності від діяльності Сумської митниці і порівнявши їх ми бачимо ,що поповнення державного бюджету кожного року зростає. Причиною цих змін є збільшення нарахованих митних платежів до бюджету та митних зборів до ДМСУ. Також кожного року зростає формування фонду розвитку причиною змін є відповідне збільшення митних платежів до бюджету та митних зборів до ДМСУ кожного наступного року.

 

3.3 Розрахунок показників ефективності роботи митниці

 

До показників ефективності діяльності митної установи належать:

1. Продуктивність праці, одиниць ефекту на людину в рік;

2. Фондовіддачу, одиниць ефекту на одиницю основних виробничих фондів;

З.Матеріаловіддачу, одиниць ефекту на одиницю використаних матеріалів;

4. Ефективність поточних витрат, одиниць ефекту на одиницю поточних витрат;

5. Ефективність капітальних вкладень, одиниць приросту дефекту на одиницю капітальних витрат.

Продуктивність праці в митних органах розраховується у натуральних показниках і вартісних показниках.

У натуральних показниках розраховують кількість товару який був переміщений через кордон у розрахунку на одного працівника у рік, або оформлених ВМД на одного.

У вартісних показниках розраховують фактурну вартість товарів, що переміщуються через кордон на одного працівника в рік або суму перерахованих коштів до бюджету та ДМСУ на одного митника.[3]

Час оформлення однієї ВМД розраховується для останнього року дослідження за формулою (4):

Т = Т/Д (годин/штуку), (4)

де Т - річний фонд робочого часу працюючих;

Д - кількість оформлених ВМД за рік, штук.;

Т=252 роб. днях *8 годин=2016 годин.

Т/Д=2016/173 00=0,12 Розрахунок фондовіддачі виконується для 2009 року дослідження на одну гривню основних виробничих фондів за формулами (5 і 6):

Ф1=К/ОВФ; (5)

Ф2=П1/ОВФ(6)

де Ф1. і Ф2, - фондовіддача на одну тону товару, що перемішується через кордон і на одну гривню митних платежів до бюджету; К - кількість тон товару що переміщений через кордон за рік;

Для Сумської митниці К = 1,1 тон.

ПІ- сума митних платежів до бюджету за рік в гривнях; Для Сумської митниці П1= 28900000 грн.

ОВФ - вартість основних виробничих фондів в гривнях. (У курсовій роботі вартість ОВФ приймаємо рівною п'ятикратній вартості витрат на фінансування митниці в рік.). У нашому випадку 15850000x5=79250000 грн.

На основі поданих даних проведемо розрахунки:

Ф1 = 1,1 / 79250000= 0,0000001тис. грн;

Ф2 = 28900000/ 79250000= 0,36 тис.грн.

Узагальнюючим показником ефективності митної справи є ефективність певних витрат:

Епв=П2/В1,

де П2 - ефективність за рік, тобто загальна сума коштів, перерахованих до бюджету і на рахунок ДМСУ, тис. грн.;

Для Сумської митниці П2= 28900000+ 2800000= 31700000грн

В1 - витрати на утримання митної установи (тис. грн.).

Для Сумської митниці - 15850000грн.

Розрахуємо Епв = 31700000/15850000 =2

 

3.4 Планування росту продуктивності праці і економії трудових витрат

Сумської митниці

 

Зміст продуктивності і економія трудових витрат в митних органах є обов'язковою умовою при складані планів на наступний період.

Це відбувається при умові проведення організаційно - технічних міроприємств (ОТМ) удосконалення операційної системи митного органу.

Основними напрямками планування ОТМ в митних органах при складані організаційних і фінансових планів є наступне:

1. Підвищення рівня індустріалізації операцій по митному контролю митному оформлені і боротьбі з контрабандою за рахунок збільшення ефективного використання знеціненого обладнання промислового типу, застосовується в роботі нових інформаційних технологій.

2. Підвищення рівня механізації операцій за рахунок використання нових розробок ТЗМК, оглядових боксів для транспортних засобів і кращого використання.

3. Удосконалення організацій праці у напрямках:

• підвищення кваліфікацій працівників

• покращення умов праці і побуту працівників

• скорочення витрат робочого часу

4. Удосконалення організації і технології митних операцій за рахунок застосування технологічних схем роботи на всіх ділянках митного
контролю і оформлення покращення якості наданих митних послуг
суб'єктом ЗЕД, а також створенням спеціалізованих митних портів і
терміналів.

Оскільки в митних органах планування відбувається від досягнутого рівня у звітному періоді, то за базисні показники приймають показники за останній рік спостережень.

При плануванні росту продуктивності праці і економії трудових витрат в митниці необхідно розрахувати економічних фінансових і трудових ресурсів на наступний рік. При підвищені рівня індустріалізації операцій.

1. Сума митних платежів до бюджету за 2009 рік

2. Сума митних платежів до бюджету на плановий рік

3. Кількість робочих днів у плановому році

4. Кількість робочих днів у звітному році

5. Середньоспискова чисельність працівників митниці звітного року
Оскільки в митних органах планування відбувається від досягнутого у
звітному періоді, то в курсовій роботі за базисні показники приймаємо
показники діяльності за останній рік спостережень. [3]

Розрахуємо економію фінансових і трудових ресурсів, на наступний рік при підвищенні рівня індустріалізації операцій. Для цих розрахунків вихідними даними є:

МПб.з - сума митних платежів до бюджету за 2008 рік спостережень, тис.грн.; МПб.з., для Сумської митниці = 26100000 грн.;

МПб.п.- сума митних платежів до бюджету на плановий рік, тис.грн. для Сумської митниці = 30500000грн,

 

Тпр. - кількість робочих днів у плановому році (приймаємо =244дні);

Тзр. - кількість робочих днів у звітному році (Тз.р =252дні);

Чзв - середньоспискова чисельність працівників митниці звітного року, осіб, для нашої митниці = 261 осіб

Порядок розрахунків наступний:

Визначаємо продуктивність праці одного працівника митниці у звітному(Пзв) та плановому (Ппл) році по формуванню прибуткової частини державного бюджету:

Пзв=МПбз/Чзв (7)

Ппл=МПбп/Чпл (8)

Зріст продуктивності праці у плановому періоді буде складати:

<П=(Ппл* 100%)/Пзв (9)

Середньоспискова чисельність працівників у плановому періоді на запланований обсяг митних платежів за продуктивність звітного періоду повино становити:

Чп=МПбп/Пзв(10)

Проведемо розрахунки:

Пзв = 26100000/ 261 = 100000 грн;

Для розрахунку Ппл обчислимо Чпл = 30500000/ 100000 = 305 осіб, звідси Ппл = 30500000/ 305= 100000 грн.

Звідси економічно трудові витрати у наступному році планується у розмірі:

<ТВп=(Чз-Чп)*Тпр(11) Розрахуємо: <ТВп=(305- 261)* 244 = 10736грн.

Це приведе до економії фінансових ресурсів на утримання митних установ за рахунок економії трудових ресурсів у розмірі фонду заробітної плати:

<ФЗП=<ТВп* ФЗПсер( 12)

ФЗПсер- середній фонд заробітної плати на 1-го прадюрчого у звітному році за 1 робочий день

ФЗПсер=ФЗПзп/(252*Чз) (13) ФЗП зп = 601140+225427,5 = 826567,5грн. У процентному відношені економія фінансових ресурсів становить:

<ФЗП(%)=(<ФЗП/<ФЗПзп)* 100% (14)

На основі даних формул проведемо розрахунки для обчислення <ФЗП обчислимо ФЗПсер = 826567,5/ (252*261) = 12,57 грн., тепер розрахуємо <ФЗП= 10736*12,57 = 130335,04грн..

Звідси, <ФЗП(%)= 134951,52/ 826567.5 * 100= 16,33%

Економія накладних витрат за рахунок економії трудових ресурсів розраховується наступним чином:

1. Накладні витрати (НВ) на утримання митних установ складає 35% фонду заробітної плати відповідно кошторису доходи і видатки (сума рядка 1110 і 1120);

2. Визначаються середні накладні витрати на 1 тис грн митних платежів до бюджету у звітному році

Нвсер=(ФЗП*0,35)/МПбз (15)

Нвсер= (826567.5*0,35)/ 26100000= 0,01 грн. 3. Економія накладних витрат в плановому році буде становити

<НВ=(МПзп-МПбз)*Нвсер (16)

<НВ=(30500000-26100000)*0>01 = 44000грн

Таблиця 3.3. - Показники економії ресурсів Сумської митниці на плановий рік

Показники Звітний рік (без застосування ОТМ) Плановий рік (з застосуванням ОТМ)
Сума митних платежів до бюджету (грн.)
Продуктивність праці (грн на одну особу)
Зріст продуктивності праці у відсотках  
Всього фінансових ресурсів  

 

З розрахунків та порівнянь ми бачимо, що плановому році зовсім не зросла продуктивність праці, що негативно впливає на роботу митниці , але збільшилась сума митних платежів до бюджету, що є позитивною стороною. Загалом Сумська митниця працює не погано, але потрібно провести ряд заходів для підвищення продуктивності праці.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.059 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал