Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стан запровадження міжнародних стандартів охорони та безпеки праці на підприємствах в Україні
Незважаючи на загальний складний стан умов та охорони праці на вітчизняних підприємствах, в Україні є компанії, які ефективно вирішують проблеми у сфері охорони праці та промислової безпеки. Вони оприлюднюють нефінансові звіти, беруть участь у рейтингах соціально відповідальних компаній (зокрема, в «Рейтингу системності та відкритості у сфері КСВ» журналу «ГVардія», «Індексі прозорості компаній» у 2011–2012 р.) та позиціонують себе як соціально відповідальних.

Ілюстрація. На кінець 2011 р. близько 40 підприємств в Україні мають чинні сертифікати за трьома і більше впровадженими системами менеджменту, сертифіковані за міжнародними стандартами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 та SA 8000. Це, зокрема: Лисичанський нафтопереробний завод, «Укрнафта», концерн «Лукойл», АП «Бориспіль», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», МК «АЗОВСТАЛЬ», «Азовмаш», НВО «Сумихімпром», Сумське МНВО ім. Фрунзе, «Мотор-січ», концерн «Стірол», концерн «Азот», Іллічівський морський порт.

Слід зазначити, що серед підприємств, для яких питання охорони праці та промислової безпеки є надзвичайно актуальними, найбільш численно в рейтингах соціально відповідальних компаній репрезентовані підприємства важкої промисловості та енергетики. Так, за індексом прозорості, який визначається на основі оцінки веб-сайтів компаній за такими чотирма критеріями, як «звітність», «зміст», «доступність» та «навігація», у 2012–2013 рр. більшість цих компаній входять у першу десятку (табл. 2).

Таблиця 2

РЕЙТИНГ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ КОМПАНІЙ ВАЖКОЇ РОМИСЛОВОСТІ ТА ЕНЕРГЕТИКИ ЗА ІНДЕКСОМ ПРОЗОРОСТІ у 2012-2013 рр.2

 

  Назва компанії   Сектор
Бали % Місце в рейтингу Бали % Місце в рейтингу
Систем Кепітал Менеджмент Холдингові компанії 73,5
Метінвест (вхо- дить до групи СКМ) Важка промисловість     63,5        
Арселор Міттал Кривий Ріг Важка промисловість 56,0
Інтерпайп Важка промисловість 43,0
Дніпроспецсталь Важка промисловість 39,0
ДТЕК (входить до групи СКМ) Електроенергетика 66,5

Серед ініціатив соціально відповідальних підприємств у сфері охорони праці та промислової безпеки, які наведені у нефінансових звітах компаній, найбіль- шого поширення набули: реалізація заходів, спрямованих на зменшення вироб- ничого травматизму; збільшення інвестицій в охорону праці та промислову без- пеку; удосконалення систем управління промисловою безпекою; сертифікація на відповідність систем управління питаннями охорони здоров’я та безпеки пе- рсоналу відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 (зокрема, стандарт OHSAS 18001:2007 впроваджений на таких підприємствах як «ДТЕК» (група «СКМ»), «Метінвест» (група «СКМ»), ПАТ «МК “АЗОВ- СТАЛЬ”», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Інтерпайп», ПАТ «Прикарпаття- обленерго», ПАТ Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго», «Укрнафта»,«Укратрансгаз» та ін.); навчання у сфері охорони праці для персоналу та працівни- ків підрядних організацій; розробка і впровадження корпоративних стандартів, що регламентують проведення аудитів безпеки, порядок визначення причин нещасних випадків, методику аналізу безпеки виконання робіт, гарантування безпеки робіт, що виконуються підрядними організаціями, тощо; розроблення й упровадження корпоративних стандартів спецодягу та засобів індивідуального захисту; викорис- тання досвіду провідних світових компаній у сфері безпеки праці; розроблення й упровадження Корпоративної системи матеріального і нематеріального заохочення персоналу за досягнення у сфері безпеки праці.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал