Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОСНОВНІ АКТИ МОП З ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ


1. Рекомендація щодо загальних принципів організації систем інспекції для забезпечення втілення в життя законів і правил стосовно до захисту працівників від 29.10.1923 № 20.

2. Рекомендація щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві від 21.06.1929 № 31.

3. Конвенція про допомоги у випадках виробничого травматизму від 04.06.1980 № 121.

4. Конвенція 1981 р. про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище № 155 від 22.06.1981, ратифікована Законом від 02.11.2011 № 3988-VI (3988-17).

5. Рекомендація про перелік професійних захворювань, повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їх реєстрацію від 20.06.2002 № 194.

6. Конвенція «Про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці» від 15.06.2006 № 187.

МОП докладає значних зусиль на міжнародному рівні для підвищення безпеки праці, розроблення нормативно-правової бази гарантування здорових та безпечних умов праці, запобігання професійним захворюванням та виробничому травматизму, удосконалення статистики праці.

Гармонізація національного законодавства щодо охорони праці та промислової безпеки з відповідним законодавством ЄС є дуже важливою умовою побудови ефективної системи охорони праці на державному рівні. Однак не менш важливим є впровадження міжнародного досвіду з охорони праці та промислової безпеки на рівні кожного окремого підприємства та галузі промисловості.

Упровадження міжнародних стандартів соціальної відповідальності у сфері кадрової безпеки сприяє створенню безпечних та нешкідливих умов праці на підприємствах, запобіганню професійним захворюванням, травмуванню, подовженню періоду активної працездатності працівників тощо. Базові питання соціальної відповідальності щодо персоналу визначені в десяти Принципах Глобального договору. Так, принципи Глобального договору 1–6 встановлюють, що ділові кола: мають поважати та додержуватись підходу щодо захисту міжнародно-визнаних прав людини; не повинні брати участі у порушенні прав людини; мають підтримувати принцип свободи асоціацій та визнавати право на колективний договір; мають підтримувати ліквідацію усіх форм примусової та обов’язкової праці; мають підтримувати ліквідацію дитячої праці; ліквідацію дискримінації під час прийняття на роботу та в професійній діяльності, а принцип 10 визначає, що ділові кола мають боротися проти всіх видів корупції, включаючи здирництво та хабарництво.

Більш детальну інформацію про міжнародні стандарти у сфері кадрової безпеки ви можете знайти у табл..7.3. навч. посібника, с. 214-215.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал