Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Драматургія Сартра
Свою драматургічну діяльність Сартр розпочав ще в 1940 p., коли у таборі для військовополонених він написав і поставив різдвяну містерію «Баріона». Проте визнання до С. як драматурга прийшло аж у 1943 р. після постановки в окупованому Парижі його п'єси «Мухи» («Les mouches»). Сюжетною основою цього твору став античний міф про Ореста, котрий помстився своїй матері, цариці Клітемнестрі, за убивство батька — царя Агамемнона. Сартр використовує античний міф для вираження екзистенціалістської концепції світу й людини. Поєднання крайніх форм натуралізму з модернізованим міфом — визначальна особливість сартрівської драматургії. Орест, прибувши в Арґос, мешканці якого розчавлені почуттям провини і живуть у страху та покорі, відкриває для себе закляклість і мертвотну непорушність буття. Орест, усвідомивши свою свободу, робить вибір: він убиває вбивць свого батька — царя Егісфа і Клітемнестру. Здійснивши цей акт відплати, Орест стає екзистенційним героєм. Але здобуття абсолютної свободи супроводжує втрата єдиної близької Орестові людини — його сестри Електри. За свободу Орест розплачується самотністю, покинутістю.

У французькій драматургії XX століття з особливою чіткістю і болючою гостротою відбилися події другої світової війни: поразка французької армії, розгромленої ударами гітлерівського "вермахту", падіння Парижа, німецька окупація, зрадницька боягузтво коллаборціоністов Віші, а з іншого боку героїчне і самовіддане рух Опору, очолене французькими комуністами.

Надзвичайною популярністю користувався в післявоєнні роки екзистенціалізм, його французький варіант, який спробував ідею абсолютної свободи людини пов'язати з ідеєю, "ангажованості", залученості в історичний процес - ідеєю, яка була прямим породженням антифашистського Опору.

Символом часу став Жан - Поль Сартр. У професійних заняттях Сартра філософією рано визначилося захоплення екзистенціалізму. У своїй книзі, яка була опублікована в 1943 році в обложеному фашистами Парижі, "Буття і ніщо" Сартр визначає положення теорії екзистенціалізму у своєму розумінні.

Що ж таке екзистенціалізм?

Екзистенціалізм - від лат. Existentia - "існування". Вихідний пункт цієї філософії - "існування передує сутності". Сартр писав, що "треба виходити з суб'єктивності". Екзистенціалізм категорично заперечує наявність об'єктивних законів існування, оскільки сенс, зміст, сутність привноситься людиною, його "я". Із запереченням детермінізму пов'язане й інше центральне поняття екзистенціалізму Сартра - поняття "свободи" (liberte). Сартр вважає, що "визначити" свободу важко, оскільки вона "не має суті", не може бути підведена, зокрема, ні під яку необхідність.Свобода притаманна людському буттю, вона робить його можливим. "Свобода - це людське буття, исключившее своє минуле, виділяючи своє власне ніщо".

Для Сартра свобода невідривно від відповідальності: ... "людина, будучи засудженим на те, щоб бути вільним; несе на власних плечах тягар усього світу: він відповідальний за мир і за самого себе, і це спосіб буття".

У світі, звільненому від об'єктивного змісту, від законів і цілей, для Сартра надійно лише "я", лише особистий досвід. Це є основою релятивізму Сартра: все прийнятно, будь-який досвід годиться, аби він був результатом "вільного вибору". Немає норм моралі - людина вільна зробити свій "вибір" і в цьому виборі постійно стверджувати себе. Людина, отже, "абсолютно вільний", нічим не детермінований і є тим, що сама з себе робить, в чому сам себе стверджує. Оскільки людина не детермінований, а в житті немає об'єктивного закону, екзистенційний людина "залишать", "залишений", він ніби самотній плавець в безмежному морі. "Залишать" супроводжується почуттям "томління", "тривогою". Екзистенціалізм гранично пессіместічен, вкрай похмурий, незважаючи на заяву Сартра про оптимізм його ідей. Це філософія відчаю і туги. "Залишеного", відданому "томлінню" людині нема на що сподіватися: екзистенціалізм категорично відкидає будь - які перспективи, яку - або цілеспрямованість дій, віру в прийдешнє.Естетика Сартра тісно пов'язана з його філософією і літературно-художньою творчістю. У нього немає естетики в "чистому" вигляді, як немає у нього й "чисто" філософських і літературних творів. Його твори являють собою своєрідний сплав літератури, мистецтва, філософії, критики, публіцистики.

Свою драматургічну діяльність Сартр розпочав ще в 1940 p., коли у таборі для військовополонених він написав і поставив різдвяну містерію «Баріона». Проте визнання до С. як драматурга прийшло аж у 1943 р. після постановки в окупованому Парижі його п'єси «Мухи» («Les mouches»). Сюжетною основою цього твору став античний міф про Ореста, котрий помстився своїй матері, цариці Клітемнестрі, за убивство батька — царя Агамемнона. Сартр використовує античний міф для вираження екзистенціалістської концепції світу й людини. Поєднання крайніх форм натуралізму з модернізованим міфом — визначальна особливість сартрівської драматургії. Орест, прибувши в Арґос, мешканці якого розчавлені почуттям провини і живуть у страху та покорі, відкриває для себе закляклість і мертвотну непорушність буття. Орест, усвідомивши свою свободу, робить вибір: він убиває вбивць свого батька — царя Егісфа і Клітемнестру. Здійснивши цей акт відплати, Орест стає екзистенційним героєм. Але здобуття абсолютної свободи супроводжує втрата єдиної близької Орестові людини — його сестри Електри. За свободу Орест розплачується самотністю, покинутістю.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал