Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ. Проектування робочих кривих прес-форм для роботи методом обтиску по сліду


ТЕМА_04

Проектування робочих кривих прес-форм для роботи методом обтиску по сліду

 

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

1. Побудова пройми напівматриць.

2. Побудова контурів верхнього та нижнього урізів матриці.

3. Побудова зовнішнього і внутрішнього профілів пройми матриці.

4. Побудова зовнішнього і внутрішнього профілів верхнього урізу матриць.

5. Побудова внутрішнього (зовнішнього) профілів нижнього урізу матриць.

6. Побудова пуансона.

 

Основні терміни теми:прес-форма, метод обтиску по сліду, робочі криві прес-форм, пуансон, уріз, габаритні розміри прес-форм, напівматриця, профілі напівматриць.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

 

1. Побудова пройми напівматриць.

Її будують по шаблону проекції сліду колодки, з огляду на товщину деталей заготовки верха і їхню деформацію, що виникає при закриванні напівматриць колодкою з надягнутою заготовкою верха. Колодка при цьому повинна щільно прилягати до напівматриць по всьому периметру. У протилежному випадку в процесі виготовлення низу полімерний матеріал випливає між губками напівматриць і заготовкою верха взуття.

Припуски для побудови пройми матриці 2 (мал. 1, а) дані з досвіду проектування прес-форм на взуттєвому підприємстві "Скороход". Припуск по периметру носкової частини зменшується на 1...1,5 мм, а в деяких місцях на 2 мм, припуск у п'ятковій частині збільшується на 1,5 мм. Припуск у п'ятковій частині відкладають від проекції сліду колодки 1 назовні (припуск зі знаком плюс). Така побудова обумовлена підвищеною товщиною заготовки верха, що включає задник.

 

2. Побудова контурів верхнього та нижнього урізів матриці.

Контур верхнього урізу матриці в і-му перетині Пв.уі - будують по ширині пройми матриці в цьому перетині Пмі- і вихідним даним на проектування. Для цього викреслюють пройму матриці 2 (мал. 1, б), по кресленню підошви або макетові готового взуття визначають ширину полки Ппі по всьому периметру низу взуття і відкладають її від пройми

 

 

Рис. 1. Побудова робочих кривих матриці:
а - пройми; б, в - контурів верхнього і нижнього урізів

 

матриці 2 із зовнішньої і внутрішньої сторони. Точки плавно з'єднують і одержують контур верхнього урізу підошви 3 без врахування усадки виробу по ширині з урахуванням усадки підошви 4.

З урахуванням усадки контур верхнього урізу матриці 4 розраховують по формулі

Пв.уі =( Пв.уіmax + Пв.уіmaxQі –Δ)δ (1)

де Пв.уіmax - найбільша ширина пройми верхнього урізу матриці в і-му перетині;

Пв.уіmax = Пмі +2Ппі;

Qi - найбільший коефіцієнт розрахункової усадки виробу в і-му перетині (визначається дослідним шляхом або з табл. 1);Δ - допуск розміру виробу;

δ - граничне відхилення розмірів матриці.

Ширина полиці залежить від фасону підошви. Як приклад на мал. 1, б дані величини Ппі на різних ділянках низу взуття.

Контур нижнього урізу 5 матриці Пн.уі (мал.1, в) будують по контуру верхнього урізу 4 матриці і вихідних даних на проектування.

Припуски Пн.уі до контуру верхнього урізу матриці визначають із креслення підошви або макета готового взуття і відкладають їх від контуру верхнього урізу матриці з зовнішньої і внутрішньої сторони. Точки плавно з'єднують. Як приклад на мал. 1, в показані припуски Пн.уі в носковій і п'ятковій ділянках низу взуття.

 

Таблиця 1. Усадка, %, підошов жіночих чобіток при виготовленні способом бічного обтиску

Перетин По ширині для комбінації матеріалів По висоті для комбінації матеріалів  
гума + + драп   гума + + велюр   велюр + + пінопо-ліуретан гума + + драп   гума + + велюр   велюр + + пінопо-ліуретан
0,9Д 1,9   1,8   1,6 2,5/2,6 1,5/1,5   1/1Д  
0,7Д 1,6   1,7 3,3/3,9 2,3/2,8   2,4/2,8  
0,5Д 1,5 1,5 1,1 0,7/0,8 1,2/1,3   0,5/0,6  
0,2Д 1,1 1,3   0,9 -   -   -  

 

Якщо формотворна порожнина виготовлена в пуансоні, а не утворюється матрицею й уріз підошви не має скосу, необхідно враховувати скіс пуансона. Скоси повинні бути спрямовані убік збільшення охоплюваних розмірів і убік зменшення охоплюваних розмірів формотворних деталей. Скоси поверхонь формоутворюючих деталей, що передбачаються для знімання виробів, повинні розташовуватися в межах поля допуску розміру виробу. 

Таблиця 2. Скіс для поверхонь виробів

Матеріал Скіс для поверхонь виробів
зовнішніх внутрішніх
Термопласти, реактопласти 0˚10' 0˚20'
Поліетилен 0˚30'

 

3. Побудова зовнішнього і внутрішнього профілів пройми матриць.

Зовнішній і внутрішній профілі пройми матриці будують по шаблонах зовнішнього і внутрішнього профілів сліду колодки з урахуванням товщини деталей затягнутої заготовки верха взуття і деформації її в процесі притиснення до губок напівматриць, а також припусків а" положення пресової колодки щодо матриці (див. мал. 1,а (лекція 03), і мал. 1, а даної лекції). У носку ан" = 1 мм, у п'ятці ап" = 1,5 мм. Побудова внутрішнього 1 (мал. 2, а) або зовнішнього профілю матриці починають із креслення внутрішнього або зовнішнього профілю колодки. Довжину проекції сліду колодки Lп ділять на відрізки, число яких залежить від статево-вікової групи взуття: для чоловічої — 30; жіночої — 25; дівочої, для хлопчиків, шкільної і дитячої — 20; малодитячої і гусариків — 15. Відрізки відкладають від носка колодки. Проводять вертикальні лінії до перетинання з внутрішнім (зовнішнім) профілем колодки.

 

 

Мал. 2. Побудова внутрішнього (а) і зовнішнього (б) профілів верхнього урізу матриці, зовнішнього (внутрішнього) профілю нижнього урізу матриці (в)

 

З точок перетину відкладають товщину стиснутого пакета матеріалів заготовки верха взуття Т1', Т2', Т3', …, Тп', у кожнім перетині l1, l2, l3,…, lп.

Товщину стиснутого пакета матеріалів Тп' розраховують по формулі:

Тп' = Тп - ,

де Еп - повна деформація, %, пакета матеріалів заготовки верха взуття в n-му перетині;

Тп- мінімальна товщина пакета матеріалів заготовки верха взуття, мм, у n-му перетині.

Деформацію Е визначають з табл. 11[] або мал. 9 [] у залежності від тиску (табл. 2) [], переданого заготовці верха взуття в кожному перетині периметра.

Точки відрізків Т1', Т2', Т3', …, Тп' плавно з'єднують і одержують внутрішній 2 (зовнішній) профіль матриці.

 

4. Побудова зовнішнього і внутрішнього профілів верхнього урізу матриць.

 

Профілі будують по зовнішньому і внутрішньому профілях напівматриць 2 з урахуванням товщини губки напівматриці Тмі припусків на ширину полки губки напівматриці по осі роз’єднання матриці в носковій Пв.у.н і п'ятковій Пв.у.п частинах (мал. 2,б). Товщину губки визначають із креслення матриці прес-форми, а ширину полки — із креслення підошви або макета готового взуття. Побудову виконують у такій послідовності: креслять профіль напівматриці 2, проводять криву 3, що є зовнішнім (внутрішнім) профілем напівматриці, паралельно профілеві матриці, відкладають Тм у кожному перетині /, //, ///, . . . , n. До крайніх точок носкової і п'яткової частин до контуру кривої 3 додають припуски Пв.у.н і Пв.у.п.

 

5. Побудова внутрішнього (зовнішнього) профілю нижнього урізу матриці.

Його проектують по профілях верхнього урізу 3 напівматриць і вихідних даних, у яких зазначена товщина підошви Пт1, Пт2, Пт3 у різних ділянках, висота каблука hк, довжина lк його зовнішньої і внутрішньої сторони, скоси 1с1, 1с2 каблука і підошви 1с3 і т.д. (мал. 2, в). Отримані точки плавно з'єднують і одержують внутрішній 4 (зовнішній) профіль нижнього урізу напівматриці.

 

6. Побудова пуансона.

Проектування робочих кривих пуансона. Контур нижнього урізу напівматриць є зовнішнім контуром пуансона (див. мал. 1, в). Профілі зовнішньої і внутрішньої сторін пуансона відповідають зовнішньому і внутрішньому профілям нижнього урізу напівматриць (див. мал. 2, в). Поздовжній профіль пуансона будують по поздовжньому профілю колодки, з огляду на товщину підошви, каблука, устілки і проміжних деталей і вимоги до вихідних матеріалів.

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал