Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура грошового ринку
Грошовий ринок має складний механізм функціонування. Для його вивчення важливе значення має структуризація грошового ринку.

Окремі сегменти грошового ринку можна виділити за кількома ознаками (рис.3.2.):

- за видами інструментів, що застосовують для переміщення грошей від продавців до покупців;

- за інвестиційними ознаками грошових потоків;

- за економічними призначенням грошових коштів, що купуються на ринку.

 

 

Залежно від призначення засобів, що обертаються на грошовому ринку, останній поділятьсяна:

- ринок грошей;

- ринок капіталів.

Ринок грошей – це ринок, на якому продаються і купуються грошові кошти у вигляді короткострокових позик та фінансових активів (боргові зобов’язання до одного року). Ці кошти використовуються в обороті позичальника як гроші, тобто для приведення в рух уже накопиченого капіталу, завдяки чому вони швидко вивільнюються з обороту і повертаються кредитору.

Ринок капіталів – це ринок, на якому купуються і продаються грошові кошти у вигляді середньо- і довгострокових кредитів та фінансових активів строком понад рік. Ці кошти використовуються для збільшення маси основного й оборотного капіталів, зайнятих в обороті позичальників.

За другою ознакою можна виділити такі сектори грошового ринку:

- ринок банківських кредитів;

- ринок послуг парабанків (небанківських фінансово-кредитних установ).

Окремим сектором грошового ринку можна також додатково винести фондовий ринок.

За видами інструментів грошовий ринок складається з трьох взаємозв’язаних і доповнюючи один одного, але окремо функціонуючих ринків:

- ринок позичкових капіталів;

- валютний ринок.

- ринок цінних паперів.

Ринок позичкових капіталів – це ринок, що забезпечує акумуляцію вільних коштів, перетворення їх у позиковий капітал і його перерозподіл між учасниками суспільного відтворення.Це економічна форма ринкових відносин призначенням якої є посередництво у рухові коштів від їх власників до користувачів (інвесторів) і формування попиту й пропозиції на грошовий капітал. Обслуговують цей ринок кредитно-фінансові установи і фондові біржі.

Валютний ринок – це ринок, на якому здійснюються операції купівлі-продажу (обміну) іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах.Валютний ринок – здібне поняття, що охоплює значну кількість окремих локальних ринків у певних регіонах, центрах міжнародної торгівлі і валютно-фінансових зв’язків зокрема на міжнародних валютних біржах. На валютному ринку здійснюється широке коло операцій щодо зовнішньоекономічних розрахунків, страхування валютних ризиків, диверсифікації валютних резервів, переміщення валютної ліквідності тощо.Ринок цінних паперів – частина ринку позичкових капіталів, де здійснюється емісія, купівля-продаж цінних паперів. Через ринок цінних паперів акумулюється грошові надходження юридичних осіб і громадян та спрямовуються на виробниче й невиробниче вкладання капіталів.

Розрізняють первинний ринок цінних паперів, на якому здійснюється емісія і первинне розміщення цінних паперів і вторинний – де відбувається купівля-продаж (обіг) цінних паперів, випущених раніше. Інституційними установами даного ринку є спеціальні кредитні заклади і фондові біржі.

Проаналізувавши структуризацію грошового ринку, можна зробити висновок, що між усіма елементами грошового ринку, незалежно від того, за якими ознаками вони були виділені, існує тісний взаємозв’язок, що підтверджує його внутрішню єдність.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал